Obrázok k článku

Mt 25, 31-46

Drahí bratia a sestry.

Téma dnešnej nedele upriamuje našu pozornosť na posledný súd. Reči o poslednom súde v Cirkvi nezaznievajú preto, aby boli veriaci vystrašení. O poslednom súde dnes chceme uvažovať preto, lebo nám o ňom hovorí Ježiš. O poslednom súde hovorí ako o udalosti, ktorú možno na 100% očakávať a ktorá nás neminie. Môžeme to vidieť hneď v úvodnej vete: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve…“ To znamená, že sa to naozaj stane. Nie je našou vecou skúmať a zisťovať  kedy presne to bude. Svoju pozornosť máme sústrediť na to, čo sa na poslednom súde bude odohrávať a ako na tomto súde môžeme uspieť.

Čo sa teda stane, keď Syn človeka príde? Príde súdiť živých i mŕtvych. Nastane konečné zúčtovanie. Ježiš nás chce svojím podobenstvom  upozorniť na to, o čo v tomto poslednom účtovaní pôjde.

“Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.”

Ľudia, ktorý sú na okraji spoločnosti, bezmocní, chudobní, opustení… títo hrajú veľkú úlohu pri našom poslednom súde. Lepšie povedané, rolu pri poslednom súde nehrajú oni, ale naše rozhodnutia, ako sme sa k nim postavili. Aký vzťah sme mali k tým, ktorí najviac potrebovali našu pomoc.

Nám dnešný svet hovorí, že najdôležitejší je náš vzťah k tým, ktorí majú moc, vplyv, postavenie, peniaze… Samotní bohatí sa domnievajú, že za peniaze si kúpia všetko, a  všetkých. Ale na tomto mieste by som chcel povedať niečo iné: Tí mocní a zámožní snáď rozhodujú o určitých veciach v našom pozemskom živote. Ale o tom, akú cenu bude mať môj život v tom poslednom hodnotení, o tom oni nerozhodujú.

O tom rozhodujú tí najmenší, bezmocní, núdzni  – a najmä to, ako sa k nim zachovám. Či sa ti život vydaril alebo nie, či bol úspešný alebo nie, nerozhodne to, aký kamarát si bol s mocnými tohto sveta. O tom rozhodne to, či si zostal verný tým, ktorým sa život “nevydaril” – tým, ktorí úspešní neboli. V tom potom spočíva aj hodnota vlády a vládneho systému ako takého. Skutočne dobrá vláda nie je tá, ktorá dokáže zvyšovať bohatstvo bohatých ale tá, ktorá sa dokáže zastať chudobných a slabých.

Nedajme si dnes nahovoriť, že Pán Boh zrejme drží len s mocnými, bohatými a úspešnými! Že ich vôľa musí byť zákonite aj Božou vôľou a ich zákony totožné s tými Božími. Boh svoj súd zveril Kristovi, ktorý bol ponížený a chudobný. Neurážajme a nepohoršujme sa nad tým, že Ježiš nie je celebrita! Ak chceme tohto Sudcu celého sveta nájsť, neupierajme svoj zrak do “svetských” výšok! Naopak! Pohliadnime dole, k poníženým, slabým a chudobným ľuďom! Tam Ho uzrieme, pretože On sa s nimi stotožnil.

Bratia a sestry, Pán Ježiš nám toto podobenstvo hovorí, aby nás naučil vidieť aj tých nepatrných, slabých, núdznych… Aby sme vedeli, aké sú merítka a kritériá, podľa ktorých sa bude rozhodovať.

Zdieľať na Facebooku