Obrázok k článku

Mt 21, 33 – 42

Každý z nás má prinášať ovocie. Na svete nemôže byť človek, ktorý by mal právo ovocie neprinášať.

Samozrejme ovocie dobré. No nie je to vždy tak. Je veľa ľudí, ktorí ovocie neprinášajú alebo prinášajú ovocie zlé. Niektorí sa za tento fakt vyhovárajú na nepriaznivé okolnosti. Ako to však je?

Sú ľudia, ktorí sú bez ovocia. Veľa dostali, no všetko to šlo hore komínom. Nič z investícií, ktoré sa do nich vložili, nebolo premenené na ovocie. Sú to ľudia, ktorí len berú a nedávajú.

Sú však ľudia, ktorí všetko dobro, ktoré sa do nich investovalo premenia na ovocie zlé. V dejinách je veľa ľudí, do ktorých sa veľa vložilo, no ovocie bolo hrozné. Spomeňme si na ľudí, ako Hitler, Stalin, Lenin a pod.

No sú aj takí, ktorí si sťažujú na nedostatok príležitostí, alebo ktorí sa neustále porovnávajú. Keby som sa bol narodil v inej dobe, alebo na inom mieste, alebo s inými danosťami, bolo by to iné.

Istej matke povedali, že jej čiastočne hluchý synček je ťažký oriešok. Že ho totiž nie je možné učiť. „Ja ho budem učiť sama”, odvetila žena. A stalo sa. Meno chlapca bolo Thomaš Edison, vynálezca elektrického svetla.

Tento a podobné príbehy nás vedú k jadru dnešného evanjelia: k prinášaniu ovocia z toho, čo máme k dispozícii. Nevieme, či nájomníci vinice nepriniesli úrodu vôbec, tým, že by boli na vinici nepracovali a tak ju zanedbali a teda že by sa bola stala úplne neúrodnou, alebo preto, že si chceli úrodu privlastniť len pre seba. Nech to bolo akokoľvek, čo je viditeľné je to, že úroda nebola k dispozícii. Fakt je ten, že úroda nebola a že nájomníci pri jej požadovaní sa stali násilnými a zlými.

Každý z nás má ambície. Chceme prinášať ovocie. Neverím, že tu je niekto taký, ktorý by nechcel. Lenže mnohí z nás nevieme, ako ísť na to. Mnohí z nás prežijeme život možno porovnávaním: keby som mal to, čo tamten, iste by som priniesol väčšiu úrodu.

Mnohí zasa túžbami: mať tak taký či onaký talent, to by som bol úspešným a užitočným človekom.

Mnohí zasa ľútosťou: napríklad nad svojou minulosťou: keby som nebol mal tie či oné hriechy či viny, bol by som dnes býval na tom inak.

Niektorí zasa prostredím, s ktorého sme vyšli: rany, ktoré sme dostali v dysfunkčnej rodine… chýba nám sebavedomie, zdravý pocit túžby.

Iní zasa pozeráme na zdravie, vek, …

To, čo máš k dispozícii, vinica, ktorú pre teba pripravil Pán, a ktorú ti dal do prenájmu, je schopná priniesť úrodu. A to nie hocakú.

Uveďme si príklady: Prvý už spomínaný príklad Edisonov. Tam boli limitácie zdravotné.

Matka Tereza začala so svojou činnosťou keď, mala 40 rokov. Dnes jej dielo dosahuje enormné rozmery a kvalitu.

Augustín začal budovať svoju existenciu na zdeformovanom živote…

A v súčasnosti sa rodia apoštoli s podobným zameraním: ľudia, ktorí prežili veľkú časť života v hriechu, keď sa z neho dostanú, dokážu byť až neuveriteľne účinnými apoštolmi nového dôstojného spôsobu života pre iných.

Boh žiada úrodu. To, čo dáva k dispozícii, je schopné tú úrodu priniesť. Vo všetkých prípadoch. Niet takého životného štýlu, alebo takého stavu v živote, ktorý by nebol schopný úrody. Ak neprinášame úrodu, je to naša vina, nie Božia. Boh dáva šancu každému.

Zdieľať na Facebooku