Obrázok k článku

Lk 18, 35-43

Drahí bratia a sestry!

Čo je to vzťah? Môžeme ho rozdeliť do viacerých kategórií: napríklad všeobecný vzťah, ak človeka viaže spojitosť k niečomu alebo niekomu, alebo emocionálny vzťah, kde človek zaujíma osobný postoj k niečomu alebo niekomu.

Aj dnešné evanjelium nám hovorí o vzťahu. Keď Ježiš počul kričať slepca – žobráka, hneď zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.  Nadviazal tak kontakt s človekom, ktorý bol v spoločnosti na poslednom mieste. V príbehu sa však nespomína jeho meno a nie je tam zmienka ani o tom, akí ľudia boli v zástupe. Možno tam boli oveľa vplyvnejší  a bohatší ľudia.

Evanjelista opisuje slepca nasledovne, „pri ceste sedel akýsi slepec a žobral“. Táto informácia nás môže viesť k úvahe, že v tých časoch bolo asi veľa žobrákov, alebo prečo pre sv. Lukáša nebolo dôležité meno človeka. Nás však zaujíma téma vzťahu. Preto, aby začal vzťah medzi Ježišom a žobrákom, bol dôležitý nielen Ježiš, ale aj žobrák. V prvom rade tento vzťah začal žobrák a Ježiš naň reagoval –  odpovedal. Ako vidíme z dnešného úryvku na spoločnú komunikáciu, alebo vzťah sú vždy potrební dvaja. Či sa to deje na ľudskej alebo duchovnej rovine.

Ako som v úvode načrtol, zamysleli by sme sa nad témou vzťahov, ktoré sú v našom živote potrebné. Bez nich by sme nemohli existovať. Od narodenia žijeme v rôznych vzťahoch – vzťah matky s dieťaťom, dieťa s otcom, kamarátmi, učiteľmi, spolupracovníkmi, manželský vzťah, atď. Bez vzťahov si náš život nevieme ani predstaviť.

Ako je potom možné, že tieto naše vzťahy sa, napríklad v manželstve, mnohokrát vytrácajú? Manželstvo vzniká a prehlbuje sa v hlbokej rovine, ktorú nazývame láska. Kde sa stala chyba, keď láska chladne a vzťah sa vytráca? Odpoveď je jednoduchá. Vo vzťahu je potrebná komunikácia. Ak dvaja ľudia, ktorí boli v najhlbšom vzťahu lásky a kde sa jeden druhému darovali, prestanú medzi sebou komunikovať, časom zistia, že sa jeden druhému vzďaľujú. Ak by Ježiš neudržal hlbokú komunikáciu so slepcom, nestalo by sa to, že by ho slepec nasledoval.

Častá chyba, ktorej sa človek dopúšťa v ľudskej vzťahovej rovine, je strata vzájomnej komunikácie. Nakoniec sa k tomu pridá odsudzovanie, posudzovanie, nedôvera a po čase prídu na to, že si nemajú už ani čo povedať.  A stačí len tak málo kričať, komunikovať, udržiavať vzťah.

A to isté, čo prežívame na ľudskej rovine vzťahov, to isté sa deje aj v duchovnej rovine. Stačí len kričať.

Tu istú príležitosť, ktorú mal slepec vo svojom živote, máme aj my. Ty by si nekričal, keby Ježiš prechádzal okolo teba?

Toto sa deje v podstate pri každej svätej liturgii! Od okamihu premenenia je Ježiš skutočne prítomný na prestole pod spôsobom chleba a vína. Je tam, máš ho priamo pred očami! Choď teda k nemu a volaj naň, komunikuj – vo svojom srdci, samozrejme! Choď za ním a popros ho, aby uzdravil teba aj tvojich milovaných, tvoje vzťahy, manželstvo. Nedovoľ, aby ti v tom strach či hanba bránili. Zopakuj prosbu slepca a dôveruj, že ti Ježiš odpovie.

Spoločne môžeme vidieť, že vzťahy tvoria náš život, naše spoločenstvo, rodiny, manželstvo. Manželia, obnovte spoločne svoj manželský vzťah, možno aj tým, že si vzájomne poviete: “milujem ťa”. Ako dlho ste nepovedali tieto slová najbližšej osobe vo vašom manželstve? Možno práve dnes je tento čas.

Zdieľať na Facebooku