Obrázok k článku

Lk 12, 16-21

Bratia a sestry,

Viedenský vedec prof. Koenig v centre biologických výskumov viedol experiment na skupine volaviek, ktorý spočíval v tom, že dodával vtákom nadmerné množstvo potravy – nemuseli ju hľadať, teda zleniveli. Po istom čase rodinný život bielych vtákov podľahol úplnému rozkladu. Dokonca aj ich sexuálny život nadobúdal groteskné rozmery. Rodičovské páry, ktoré v obyčajných podmienkach žili v monogamnom zväzku, sa teraz dopúšťali manželskej „nevery“. Objavila sa  polygamia, násilie a spory. Dokrvavené, špinavé vtáky šliapali po vajíčkach v hniezdach a zabíjali potomstvo. Mladé vtáky sa nenaučili žiť samostatne a keď sa nové pokolenie dočkalo potomstva, nebolo v stave ho vychovať. „Starí rodičia“ museli súčasne kŕmiť deti i vnukov…

To nie je bájka, to sú údaje z vedeckého časopisu. Keď sa pozrieme na ľudí cez túto prizmu, tak môžeme vidieť, že súčasní ľudia sa neraz správajú ako „pokusné“ volavky. Prečo? Odpoveď nám dáva dnešné Evanjelium, ktoré hovorí, že „tak bude s každým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý“. Kristus v dnešnom Evanjeliu, hovorí priamo: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má“.

Kristus nás vystríha pred chamtivosťou, ktorá smeruje k tomu, aby sme oplývali všetkým, aby sme mali všetko, po čom zatúžia naše oči. Prečo nás Kristus tak dôrazne vystríha pred chamtivosťou? Lebo človek v blahobyte stráca ľudské znaky, a zároveň stráca vieru a nezachováva Božie prikázania. Chamtivosť – ktorej definíciou je nezriadená láska k peniazom a hmotným statkom – je neresť mazanejšia, než by sme si to na prvý pohľad mohli myslieť. Človeka deformuje viac než čokoľvek iné. A to až tak, že Pavol v Prvom liste Timotejovi hovorí: „Koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (6,10).

A čo hovorí dnešný svet? “Chamtivosť je dobrá. Chcem, aby ste to vedeli. Chamtivosť je zdravá. Môžete byť chamtiví a nemať výčitky svedomia,” to povedal v máji 1986 pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom Kalifornskej univerzity v Berkeley burzový obchodník Ivan Boesky. Onedlho potom, čo ich vyriekol, bol odsúdený na zaplatenie pokuty 100 miliónov dolárov a šiel do basy na tri a pol roka za nelegálne obchodovanie a zneužívanie dôverných informácií. Jeho slová o chamtivosti sa stali inšpiráciou pre film Wall Street. Ide o odstrašujúci príbeh o úpadku ľudskej morálky. Túžba nahromadiť viac ako ostatní vládne svetu, ale chamtivosť snáď nikdy nebola tak tolerovaná, či dokonca vychvaľovaná ako v posledných desaťročiach. Tomuto stavu značne dopomáha aj zavádzajúca reklama. “Kým nakupuješ, žiješ,” lákajú slogany. A ľudia míňajú, a míňajú za veci, ktoré vlastne ani  nepotrebujú. Pritom často peniaze ani nemajú. Neúmerne sa zadlžujú, čím k hriechu chamtivosti pridávajú aj hriech neprimeranosti. Robia si nárok na veci, na ktoré nárok nemajú. Možno dúfajú, že tak dokážu uspokojiť svoje potreby. Je to však omyl. Uspokojenie z „dostatku“ neexistuje. Je potrebné mať stále viac. A tak sa ženieme v pretekoch za ďalšími peniazmi a dúfame, že budeme mať viac než ostatní. Ale v týchto pretekoch niet víťazov, len porazených.

Človek má mať svoje priority, a tými sú vzťahy: s Bohom, ľuďmi i so sebou samým. A peniaze, či hmotný majetok majú slúžiť na dosiahnutie tohto cieľa.

Je pre nás dôležité, aby sme ostali slobodní a nezabúdali, že jediná sloboda sa dosahuje službou Bohu: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone! (Lk 16,13). Žiaľ, niekedy máme takú tendenciu, že zabudneme na Darcu a začneme viac milovať darované veci a človek hlúpy alebo chamtivý (Ježiš v evanjeliu chamtivca nazval hlupákom) to robí presne tak. Veci, ktoré majú hodnotu samy v sebe, vymieňa za veci, ktoré majú hodnotu len ako nástroj. Je schopný obetovať veci dôležité za získanie vecí, ktoré dôležité nie sú. Obetovať vzťah, priateľstvo, dušu, domov za veci, ktoré majú pochybnú hodnotu už od svojho počiatku.  A práve pred týmto nás Pán Ježiš vystríhal – pretože každá služba mamone človeka zotročuje a oberá ho o možnosť rásť, formovať sa a dosiahnuť jednotu s Bohom a s blížnymi v Božom kráľovstve. Chamtivý človek však na túto pravdu často zabúda.

Bratia a sestry, Čínsky mudrc Konfucius hovorí: „Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, lakomstvu.“ Nech teda aj nás Pán dnes vedie k tomu, aby sme si zachovali správnu schopnosť k veciam a zároveň nech nás privádza k tomu, aby sme čestnosť a lásku k tým, ktorí nemajú toľko, ako my, dokázali postaviť na prvé miesto.

 

Zdieľať na Facebooku