Obrázok k článku

Jn 1, 43-51 – Poď za mnou.

Tieto tri slová zmenili celý život nie len Filipovi, a mnohým nemenovaným nasledovníkov Ježiša Krista ale v konečnom dôsledku aj nám.

„Poď za mnou“ Ježiš adresuje nám všetkým. Nie preto, že sme mimoriadne dobrí, talentovaní či svätí. Ani apoštoli neboli žiadna elita. Peter zradil, Jakub a Ján túžili po “lukratívnych“ miestach, Tomáš nechcel veriť ničomu, čo by neuvidel na vlastné oči… Každý z učeníkov mal s niečím ťažkosti, no Ježiš ich povolal. A rovnako povoláva aj nás.

„Poď za mnou“ je výzva pre úplne každého. Žiť ako Ježiš, ohlasovať Božie kráľovstvo a predovšetkým byť živým svedkom Ježišovej lásky. Aby aj o nás mohli platiť Filipove slová z Evanjelia: Poď a uvidíš! Poď a uvidíš život kresťana, jeho skutky, jeho dobrotu, lásku a ochotu k službe.

Áno, aj dnes je našťastie veľa kresťanov, ktorí si zaslúžia našu úctu. Každý, kto robí “čo treba“ – matky, otcovia, snaha každého človeka – aj nepatrná…  Jedným slovom sú to ľudia, ktorí  počuli Kristove slova „Poď za mnou“, a zobrali to veľmi vážne. Radikálne zmenili nie len svoje životy, ale svojím svedectvom aj životy iných ľudí.

Musím spomenúť aj to, že sú mnohí kresťania, ktorí síce počujú Ježišove slová „Poď za mnou“, ale neodpovedajú na toto volanie.  Možno sú zaneprázdnení, nechce sa im namáhať, nemajú čas, alebo sa cítia nehodní. Dúfajme, že raz príde čas, kedy aj oni odpovedia na toto volanie.

My, ktorí sme dnes prijali jeho „Poď za mnou“ a sme tu v chráme si musíme uvedomiť, že dnes všetci ľudia chcú vidieť skutky – skutky, ktoré pritiahnu druhých a zmenia ich životy. Najsilnejší je náš vlastný príklad, naša láska k ľuďom a ochota  ku konkrétnej službe iným. Naše vlastné svedectvo im veľa vysvetlí, môže ich priviesť k poznaniu Toho, ktorý prišiel na túto zem, aby nás všetkých vykúpil a osobne každému človekovi ponúkol záchranu a spásu.

„Poď za mnou“. Zrejme nezačneme ako bezchybní nasledovníci, určite urobíme veľa chýb, no ak vytrváme, začne sa nám meniť srdce. Aj Ježišovi učeníci na začiatku mali mnoho svojich predstáv, túžob, ale postupne menili svoj pohľad. Očisťovali sa, aby nakoniec sami privádzali druhých ku Kristovi. To, aký si teraz, neprekáža tomu, akým sa môžeš stať. Pre Ježiša to nie je prekážka.

Bratia a sestry, všetci si uvedomujeme, že nasledovanie Ježiša nie je jednoduché. Nech nás však trápia akékoľvek problémy a starosti, môžeme sa im postaviť s vedomím, že patríme Ježišovi a že on nás nikdy neopustí. Pretože nie iba my ideme za Ježišom, ale on nás zároveň vedie a vždy nás volá k sebe slovami lásky a pokoja.

” (Jn 1, 43).

Tieto tri slová zmenili celý život nie len Filipovi, a mnohým nemenovaným nasledovníkov Ježiša Krista ale v konečnom dôsledku aj nám.

„Poď za mnou“ Ježiš adresuje nám všetkým. Nie preto, že sme mimoriadne dobrí, talentovaní či svätí. Ani apoštoli neboli žiadna elita. Peter zradil, Jakub a Ján túžili po “lukratívnych“ miestach, Tomáš nechcel veriť ničomu, čo by neuvidel na vlastné oči… Každý z učeníkov mal s niečím ťažkosti, no Ježiš ich povolal. A rovnako povoláva aj nás.

„Poď za mnou“ je výzva pre úplne každého. Žiť ako Ježiš, ohlasovať Božie kráľovstvo a predovšetkým byť živým svedkom Ježišovej lásky. Aby aj o nás mohli platiť Filipove slová z Evanjelia: Poď a uvidíš! Poď a uvidíš život kresťana, jeho skutky, jeho dobrotu, lásku a ochotu k službe.

Áno, aj dnes je našťastie veľa kresťanov, ktorí si zaslúžia našu úctu. Každý, kto robí “čo treba“ – matky, otcovia, snaha každého človeka – aj nepatrná…  Jedným slovom sú to ľudia, ktorí  počuli Kristove slova „Poď za mnou“, a zobrali to veľmi vážne. Radikálne zmenili nie len svoje životy, ale svojím svedectvom aj životy iných ľudí.

Musím spomenúť aj to, že sú mnohí kresťania, ktorí síce počujú Ježišove slová „Poď za mnou“, ale neodpovedajú na toto volanie.  Možno sú zaneprázdnení, nechce sa im namáhať, nemajú čas, alebo sa cítia nehodní. Dúfajme, že raz príde čas, kedy aj oni odpovedia na toto volanie.

My, ktorí sme dnes prijali jeho „Poď za mnou“ a sme tu v chráme si musíme uvedomiť, že dnes všetci ľudia chcú vidieť skutky – skutky, ktoré pritiahnu druhých a zmenia ich životy. Najsilnejší je náš vlastný príklad, naša láska k ľuďom a ochota  ku konkrétnej službe iným. Naše vlastné svedectvo im veľa vysvetlí, môže ich priviesť k poznaniu Toho, ktorý prišiel na túto zem, aby nás všetkých vykúpil a osobne každému človekovi ponúkol záchranu a spásu.

„Poď za mnou“. Zrejme nezačneme ako bezchybní nasledovníci, určite urobíme veľa chýb, no ak vytrváme, začne sa nám meniť srdce. Aj Ježišovi učeníci na začiatku mali mnoho svojich predstáv, túžob, ale postupne menili svoj pohľad. Očisťovali sa, aby nakoniec sami privádzali druhých ku Kristovi. To, aký si teraz, neprekáža tomu, akým sa môžeš stať. Pre Ježiša to nie je prekážka.

Bratia a sestry, všetci si uvedomujeme, že nasledovanie Ježiša nie je jednoduché. Nech nás však trápia akékoľvek problémy a starosti, môžeme sa im postaviť s vedomím, že patríme Ježišovi a že on nás nikdy neopustí. Pretože nie iba my ideme za Ježišom, ale on nás zároveň vedie a vždy nás volá k sebe slovami lásky a pokoja.

Zdieľať na Facebooku