Obrázok k článku

06.01. 2024

Bratia a sestry!

Predpokladám, že väčšina z nás si nepamätá dátum svojho krstu. No predsa je to veľmi podstatný deň v našom živote, pretože sme sa stali Božími deťmi, členmi Cirkvi a boli sme zbavení dedičného hriechu. Pravda je však taká, že o tomto dôležitom dni hovoríme veľmi málo. Možno je to preto, že to už bolo veľmi dávno a krst nezvykneme oslavovať. A preto by som chcel dnes upriamiť pozornosť nielen na Ježišov krst, ale aj na náš krst a jeho význam pre náš život.

Ježiš prichádza k Jánovi Krstiteľovi a žiada ho o krst. Ján vedel, že Ježiš krst nepotrebuje. Aj keď jeho srdce bolo čisté, napriek tomu sa skláňa na úroveň hriešneho človeka. Stal sa človekom, aby nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu. Ponorením do Jordánu Ježiš svedčí o tom, že naša vina je aj jeho vina. Už teraz chce splatiť dlh, ktorý sme my ľudia urobili svojim hriechom a neposlušnosťou. A uplynie ešte veľa času, kým na seba vezme kríž a utrpenie. No už teraz nám chcem ukázať, že je pripravený vziať na seba toto bremeno hriechu a na kríži ho definitívne zaplatiť.

Aj my sme boli pokrstení. Chápeme však, čo náš krst znamená? Odpoveď nájdeme na základe 3 znamení, ktoré sprevádzali Ježišov krst.

Prvým znamením sú otvorené nebesá. V krste sa pre každého z nás osobne otvorili oblasti, ktoré nám boli do krstu vzdialené a zatvorené. Vstup do nebeského kráľovstva sa stal v krste hmatateľnejší a reálnejší. Boh nás skrze svojho Syna pozval do svojho domova, aby sme tam aj my mohli prebývať. Krst sa nedotýka iba človeka na zemi, ale aj Boha v nebi. Akt krstu nie je iba poliatie vodou, zopár krásnych slov a pekný zážitok na niekoľko hodín. Táto sviatosť sa dotýka celého života tu na zemi a v nebi.

Mnohí si myslia, že krstom sa pre nich všetko skončilo, ale pravda je taká, že v tejto sviatosti sa všetko iba začína. Nebo je už otvorené a nie je možné tento fakt ignorovať. Každý pokrstený alebo tí, ktorí vyznávajú vieru za pokrsteného, sa musí rozhodnúť. Rozhodnutie spočíva v tom, či sa vyberie na cestu do neba, alebo na tento deň zabudne a krst sa pre neho stane neužitočným a zbytočným.

Druhým znamením je zostúpenie Svätého Ducha. Pri krste každý z nás dostáva závdavok Svätého Ducha, bez ktorého by sme nemohli vykročiť na cestu viery. Bez neho by sme nikdy nemohli zmeniť svoj život a stať sa novým stvorením. On nám pripomína všetko, čo Pán Ježiš pre nás urobil. Okrem tejto úlohy má Svätý Duch ešte jedno dôležité poslanie, ktoré vyplnil aj pri Ježišovi. Pôsobí ako dar pre službu Bohu a ľuďom. On nás vyzbrojuje pre každodenný život Božieho dieťaťa a učeníka. Dar Svätého Ducha je nám síce pri krste daný, ale my môžeme jeho pôsobenie zahasiť. Urobíme to vtedy, keď nerozvíjame dary, ktoré nám Boh dal. Aj na nás zostúpil Svätý Duch. Otázkou však ostáva, nakoľko mu dávame vo svojom živote priestor?

Tretím znamením je Boží hlas. V krste ku každému z nás zaznel Boží hlas: ´ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra´. Tu Pán ukázal, aký bezprostredný, osobný a láskyplný vzťah chce s nami mať. Už to nie je vzťah Boh – človek, ale mení sa na vzťah Otec – syn, dcéra. Už to nie je vzťah o strachu a nedostupnosti, ale o priateľstve, láske a blízkosti. Práve v krste získavame istotu, že skrze Ježiša Krista a jeho život i obeť, Boh v nás nachádza niečo dobré a milé. Boží hlas k nám zaznieva každý deň. Môžeme ho počuť v jeho daroch – v tých najobyčajnejších veciach, v ľuďoch, ktorých stretávame, v knihách, ktoré čítame, v prírode, ktorá nás obklopuje, v našom vlastnom vnútri. A v tom všetkom môžeme počuť: ´poď ku mne´. Jeho hlas počujeme vždy, keď prídeme na liturgiu, keď sa modlíme či spievame. A ten hlas nám stále hovorí: ´mám o teba i tvoj život záujem´. Takéto pozvanie môžeme počuť aj teraz. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme vykročili do budúcich dní s ním, aby sme raz s ním prešli aj bránou večnosti.

Bratia a sestry, náš krst je veľmi dôležitým bodom, od ktorého sa môžeme vždy odraziť na svojej duchovnej ceste. Pri spomienke na krst si stále môžeme pripomínať, čo pre nás Ježiš urobil a čo ho to stálo. Krst sa aj pre nás stane užitočným a dôležitým, ak budeme počúvať Boží hlas, ak dovolíme Duchu Svätému konať v našich životoch a ak sa vyberieme na cestu v ústrety otvoreným nebesám. Amen.

 

Zdieľať na Facebooku