Obrázok k článku

Všetkých Svätých

V uplynulom storočí urobili vo Francúzsku zaujímavý experiment. Jeden z bohatých francúzskych obyvateľov zanechal v testamente celý svoj majetok – okolo dvoch miliónov dolárov – na vytvorenia novej rasy, „ľudí gigantov“. Súd potvrdil platnosť testamentu a určil jednu štvrtinu zanechanej sumy na financovanie experimentu. Úradníci z mesta Ruen začali hľadať vzrastom čo najvyšších mužov i ženy, aby ich spojili do párov a zaistili podmienky na zrodenie potomstva. Po rokoch sa ukázalo, že tento divný experiment  skončil úplným fiaskom.

Bratia a sestry, pred viac ako 2000 rokmi, Boh – Človek – Kristus,  nám zanechal omnoho zaujímavejší a krajší testament. On nehovorí o vytvorení človeka veľkého telom, ale duchom – svätých ľudí.

Pred chvíľou sme v evanjeliu čítali Ježišovu slávnú reč na hore, v ktorej nás učí, akým spôsobom sa môžeme stávať duchovnými gigantmi – svätcami. Kristus hovorí osem blahoslavenstiev, ktoré sú cestou k dosiahnutiu svätosti a šťastia.

Súčasný svet nám kresťanom často adresuje odstrašujúce a znechucujúce posolstvá. Cez média – internet, rádio, televíziu, noviny – nám hovorí: „Zabudnite na Krista a jeho náuku! On bol Božím Synom! Jeho svet bol úplne odlišný od vášho! Jeho blahoslavenstvá sú nemožné na uskutočnenie v každodennom živote! Nikdy sa mu nebudete môcť podobať…

Dnešná slávnosť Všetkých Svätých nás upevňuje v presvedčení, že nie svet, ale Kristus má pravdu. On nikdy nežiada nemožné. Žiada od nás možno ťažké veci, avšak nie nad naše sily a možnosti. Nasledovanie Ježiša a život podľa jeho náuky, je možný pre každého z nás. Svedčia o tom svätí, ktorým v dnešný deň vzdávame našu úctu.

Kto sú svätí? Boli to ľudia, ako my – muži, ženy, deti – pochádzajúci z rôznych národov, žijúci v rôznych časoch, plniaci rôzne povolania. Viac ako 40 000 mien týchto duchovných gigantov sa nachádza na oficiálnom zozname Kristovej Cirkvi. To však nie sú všetci. Žili a žijú vo svete milióny anonymných svätých, ktorých život a činy neboli Cirkvou a ľuďmi spoznané, avšak oni sú svätí v Božích očiach.

Čo ich urobilo svätými? Ježiš o tom hovorí v Evanjeliu.

Oni boli chudobní v duchu: materiálne hodnoty, bohatstvo, peniaze neboli pre nich najväčšími a najdôležitejšími hodnotami. Boli tichí: láskaví, nežní, odpúšťajúci, … Túžili po spravodlivosti a bojovali o ňu pre všetkých ľudí. Boli milosrdní, čistého srdca, tvorili pokoj. Pre Krista a jeho učenie boli znevážovaní, zavrhnutí, prenasledovaní, mučení, ba dokonca za neho zomierali.

Svätosť je aj naším povolaním. Aj na mnohých miestach Svátého písma nájdeme o tom napísané. V Knihe Levitikus čítame nasledujúce slová: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (Lv 14, 45). To, že sme povolaní k svätosti, nám Evanjelium neustále pripomína.  Skoro v každom liste sv. Pavol povzbudzuje veriacich k svätosti: „Totiž Božia vôľa je vaše posvätenie.“ (1 Sol 4, 3) A sv. Peter hovorí: „Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.“ (1 Pt 1, 15)

Žiaľ, mnohí z nás, keď počujú slovo „svätosť“ sa iba pousmejú a krčiac ramenami, hovoria: – “To nie je pre mňa. To ma nezaujíma.” Avšak v duši každého človeka sa skrýva túžba po svätosti. Žiaľ, často túžbu byť svätý a podobať sa Bohu, zamieňame za idealizovanie filmových hviezd, športu, vytvárame si ikony zábavy či estrády a chceme svetskou cestou dosiahnuť veľkosť a slávu.

V bežnom myslení je svätosť nedocenená, lebo veď ju dostávame pri krste zadarmo. Nejestvuje nič klamnejšie! Byť svätým  znamená nasledovať Krista tak, ako ho nasledovali obyčajní ľudia, ktorí žili v obyčajných časoch, rovnako ako my. Môžeme nasledovať ľudí, ktorí sa smiali i plakali, tak ako sa my smejeme i plačeme. Nasledovať ľudí, ktorí boli slabí i hriešni, ale povstali zo svojich pádov, keď vyznávali svoje hriechy vo sviatosti pokánia tak isto, ako to môžeme urobiť aj my. Môžeme nasledovať ľudí, ktorí padali, ale z lásky k Bohu znova vstávali, aby ešte lepšie plnili životnú misiu, ktorú im zveril Boh.

Keď sa dnes radujeme zo slávy, akou Boh obdaril naše sestry a bratov, prosme ho vrúcne, aby sme na ich orodovanie  aj my plnili naše povolanie a stávali sa svätými.

 

 

Zdieľať na Facebooku