Obrázok k článku

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Bratia a sestry!

Dnes, na sviatok Svätej Trojice, by som rád poukázal na Božie vlastnosti. Existenciu Boha, v tejto chvíli, nie je potrebné dokazovať. Človek má totiž hlboko zabudované vedomie, tušenie Boha. V srdci má Boží zákon, ktorý mu pomáha rozlišovať medzi dobrom a zlom. Pretože, pokiaľ by neexistoval Zákonodarca, nemohol by existovať ani zmysel pre zákon. A keď sa obzrieme okolo seba, vidíme krásu stvoreného sveta a nad nami oblohu, ktoré taktiež svedčia o večnej Božej moci.

Ak sa pri poznávaní Boha obrátime na Sväté Písmo, tam sa dozvieme oveľa viac. V ňom totiž Boh zjavil všetko, čo potrebujeme vedieť. Prvá dôležitá informácia, ktorú nám Sväté Písmo prináša je, že Boh je Duch. Na rozdiel od nás nemá telo. Je neviditeľný. A preto ho nemôžeme vnímať zmyslami. Pri konštatovaní – Boh je Duch – si musíme uvedomiť, že Boh je osobný Duch. Nemyslíme si o ňom, že je niečo, čo nedokážeme opísať. O Bohu musíme zmýšľať ako o Osobe. Boh má svoje meno, komunikuje so svojim ľudom, vstupuje do vzťahu s človekom a je možné ho poznávať. Ak by bol Boh iba nejakou silou, energiou, či pre nás neznámym pôsobením, nič z toho by nebolo možné.

Pretože Boh je Duch, nie je v ničom obmedzený. Neexistuje žiadna osoba ani vec, ktorá by sa mu podobala alebo sa k nemu mohla prirovnať. Čo sa týka priestoru, je všade. Boh sa nachádza na všetkých miestach, v každom časovom okamihu a neexistuje priestor, kde by nebol prítomný. A neexistuje tak, že na nejakom konkrétnom mieste vo vesmíre nájdeme len časť Boha. Nie! Nachádza sa tam celý. Je tam prítomný v celej svojej sláve a v úplnosti svojej existencie. Ako je to možné? Naša myseľ to ťažko dokáže pochopiť. Konečný človek nedokáže pochopiť nekonečnosť Boha. Preto nám zostáva veriť tomu, čo Boh o sebe zjavil.

Čo sa týka času, Boh je večný. Je nesmrteľný. Nemá začiatok a nemá ani koniec. Aj toto je mimo nášho chápania. Všetko má v ňom svoj počiatok, ale on sám počiatok nemá. On vždy bol, je a vždy bude. V Bohu niet nijakej zmeny. Stále je ten istý, ako píše apoštol: „včera, dnes i naveky“ (por. Hebr 13, 8). Zatiaľ, čo všetky veci sú závislé na ňom, jeho vlastná existencia nezávisí od ničoho a od nikoho. Boh sám je prameňom svojho jestvovania.

Čo sa týka poznania, Boh vie a pozná všetko. Jeho poznanie je nekonečné. My sa musíme učiť krok za krokom a naše poznanie je vždy pomalé a obmedzené. Pri Bohu nemôžeme hovoriť o učení. Jeho poznanie nemá hraníc. Pre Boha nič nie je tajomstvom. Nie je nič, čomu by nerozumel. Nie je nič, o čom by nevedel alebo si v tom bol neistý.

To, čo sme o ňom doteraz hovorili, nám prezrádza, aký Boh je sám v sebe. Ako sa však prejavuje navonok? Boh je svätý. Jeho charakter je dokonalý. Je čistý a úplne slobodný od zlých a nečistých myšlienok, slov a činov. Je to práve jeho svätosť, ktorá Boha vyčleňuje a robí jedinečným ako toho, kto je úplne odlišný od všetkých stvorených bytostí, ktoré učinil.

Je spravodlivý. Božia vláda je založená na spravodlivosti a súde. On vždy robí to, čo je správne a spravodlivé. Každý výrok, ktorý vynesie, je oprávnený a nie je možné mu vyčítať žiaden súd či trest. Len on sám bude súdiť svet a tento súd bude vždy spravodlivý.

Je milujúci. Boh je láska, čítame v Svätom Písme. Boh, ktorý je spravodlivý, je láska. Je dobrý. Najväčší dôkaz jeho dobroty vidíme v tom, ako odpúšťa tým, ktorí sa k nemu obracajú s prosbou o odpustenie.

Je múdry. Keď vidíme harmóniu Božieho stvorenstva a zložitosť dizajnu uvedomujeme si, že za tým musel stáť inteligentný architekt. Božia múdrosť a rozumnosť sú nekonečné a úplne mimo našej moci preskúmať ich a porozumieť im.

Bratia a sestry, to, čo Boh o sebe hovorí, je dostatočne zrozumiteľné. Všetko je úžasné, ale ľudská myseľ to nedokáže pochopiť. Nedokážeme tomu porozumieť. Nedokážeme vysvetliť, ako je to možné, že Boh existuje ako osobná bytosť, no nemá pritom telo. Nedokážeme pochopiť, ako sa v každom čase a všade môže nachádzať celý Boh. Nerozumieme ani tomu, že Boh nemá počiatok a nijako sa nemení. Nerozumieme, keď sa pokúšame rozmýšľať nad tým, že Boh je vševediaci, svätý, spravodlivý, milujúci, dobrý a múdry.

Pravda o Svätej Trojici je tajomstvo, ktoré je väčšie než čokoľvek iné, čo sa dá o Bohu povedať. Nikdy neporozumieme tomu, ako jeden Boh môže byť v troch osobách. Preto prichádzame k nemu ako pokorní učeníci. No súčasne sa radujeme, pretože Boh nám o sebe veľa povedal. A nielen to. Tento Boh sa s láskou vzťahuje ku každému človeku, aby s nami zdieľal seba, dával seba – teda miloval.

 

Zdieľať na Facebooku