Obrázok pre homílie

Veľkonočná Nedeľa 2017

Christos Voskrese!

Milí bratia a sestry, keď sa rozprávam s ľuďmi, občas sa dostaneme aj k téme viery. Častou námietkou voči kresťanstvu ako-takému býva, že je to  až príliš krásne, aby to bola pravda. Mnoho ľudí má pocit, že zvesť o zmŕtvychvstaní nie je nič iné, ako útek pred realitou, alebo barlička na prekonávanie ťažkých  životných prekážok.

Naša doba sa vyznačuje jednou zvláštnosťou. Keď má príbeh dobrý koniec, ľudia to vnímajú ako niečo nemožné a idealizované. Dokonca aj filmový kritici tvrdia, že happyend vo filme je znakom podradného umenia. Kvalitné filmy sa musia skončiť tragicky, alebo mať aspoň  otvorený záver, pretože životné príbehy sa málokedy končia šťastne…

Z toho dôvodu je nám ľuďom bližší Veľký piatok. Zdá sa bližší nášmu životu, ktorý mnohokrát končí tragicky. Faktom je, že po hrôzach Veľkého piatku vzkriesenie pravdepodobne nikto nečakal. Vzkriesenie bolo pre učeníkov rovnako nepredstaviteľné ako je pre nás dnes, ale Ježiš ani nás neodsudzuje za pochybnosti, On nás volá, aby sme za ním prišli. Čaká na nás, chce sa s nami stretnúť – aj dnes.

Boh nám príbeh vzkriesenia nedal preto, aby bol pre nás skvelým čitateľským zážitkom alebo únikom z reality. Boh nám ho dáva, aby zmenil náš život. Nie sú to iba prázdne slová, ale skutočnosť, ktorú môžeme zažiť my všetci. V tom, čo práve prežívame, čo je pre nás momentálne ťažké. Ježiš trpel a zomrel aj za nás, aby nám ponúkol riešenie, ktoré nenájdeme nikde inde, pri nijakom inom bohu, v žiadnom inom náboženstve. Keď Boh dokázal vzkriesiť svojho Syna, potom si buďme istí, že má moc, aby zvíťazil nad všetkým, čo nás ohrozuje a trápi.

Dnes Vzkriesený Kristus nechce ostať iba pri peknom pozdrave „Christos Voskrese“, ale chce vojsť do našich domov, do našich sŕdc, vzťahov s darom radosti, pokoja, života a nádeje, s darmi, ktoré tak veľmi potrebujeme pre naše ľudské a duchovné znovuzrodenie, pretože len Kristus môže odvaliť tie problémy, ktoré človek neraz naváľa ako balvany na svoje vzťahy. Len on, Živý, môže dať zmysel našej existencii, ktorá je mnohokrát unavená, smutná, strápená a bez nádeje. Kristovo zmŕtvychvstanie sa netýka len Ježiša Krista, ale uskutočnilo sa pre každého z nás a týka sa každého z nás. Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme boli vzkriesení aj my.

Bratia a sestry, zmysel veľkonočných sviatkov je v tom, aby nás celých ovládli, zmenili a naplnili radosť zo vzkriesenia. Bez toho by tieto sviatky ostali len spoločenskou či folklórnou záležitosťou a náš život by smeroval k prázdnote a beznádeji.

Na záver tohto krátkeho príhovoru Vám všetkým prajem pokojné veľkonočné sviatky. A nech to „Christos Voskrese“, ktoré bude znieť z našich úst mení naše životy a dá nádej do našich životov. Christos Voskrese!

Zdieľať na Facebooku