Obrázok k článku

Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha

Bratia a sestry, zamýšľať sa nad Svätým Duchom a nad jeho pôsobením nie je pre človeka veľmi jednoduché. Nevieme totiž, koho konkrétne si máme predstaviť. Aj keď sú s týmto sviatkom spojené isté symboly, veľmi im nerozumieme. Možno oveľa jednoduchšie je nám hovoriť o Vianociach alebo Veľkej noci, pretože aj keď v sebe skrývajú tajomstvá, zdá sa nám, že im svojim spôsobom ako tak rozumieme.

No so Svätým Duchom je to už ťažšie. Keď sa spýtate detí v škole, ako si predstavujú Svätého Ducha, väčšinou nemajú žiadnu predstavu. A keď im poviete: ´Namaľujte, ako si predstavujete Svätého Ducha!´ – opäť to isté! Oni nevedia, čo majú kresliť. Nejaké plamienky nad hlavami apoštolov, alebo strašidlo v bielej plachte s dvoma otvormi na očiach? Keď ide o Vianoce, namaľovali by malého Ježiška. Podobne by tomu bolo pri Veľkonočných sviatkoch, kde by možno nakreslili kríž alebo prázdny hrob. Ale ako znázorniť Svätého Ducha? S podobným problémom yb sme sa stretli aj pri dospelých. Tí zbehlejší by zrejme povedali: ´Je to o zoslaní Svätého Ducha na apoštolov. Zoslanie Svätého Ducha sú akýmisi narodeninami kresťanskej cirkvi vo všeobecnosti. Ale pôsobí Svätý Duch takto mocne ešte aj dnes? V dobe, ktorej ľuďom skôr záleží na materiálnych hodnotách ako na hodnotách Ducha Božieho?´

Nahliadnime v tejto chvíli do Svätého Písma a skúmajme, čo o Svätom Duchu hovorí samotný Ježiš.

Keď sa pozeráme na celé Sväte písmo a tiež na to, ako je v ňom zobrazený Svätý Duch, postupne objavíme niekoľko obrazov. Duch Svätý tam vystupuje v podobe holubice, ako to vidíme pri Ježišovom krste. Keď sú učeníci zhromaždení v Jeruzaleme, Duch svätý sa na nich prejavuje v podobe horiacich plamienkov, ktoré majú nad hlavami. Všetko je to sprevádzané veľkým hlukom či pri silnom vetre a zrazu je im daná schopnosť hovoriť jazykmi, ktoré sa nikdy neučili. Naozaj to nie je jednoduché na pochopenie. Vysvetlíme si tieto obrazy.

Ako dobre vieme holubica je miernym, krotkým a nežným stvorením. Symbolizuje tiež pokoj a mier. Takto aj pôsobenie Svätého Ducha pri človeku je nenásilné, pokojné, nevtieravé a nežné.

Ohnivý plameň symbolizuje očistenie, dezinfekciu od toho, čo je zlé, choré, škodlivé – hriešne. Tento symbol nám chce povedať a naznačiť, že i Svätý Duch nás chce deň čo deň očisťovať. Pomáha nám dezinfikovať a prefiltrovať všetko to, čo je škodlivé pre náš duchovný rast a pre nasledovanie Krista. On nám pomáha poznávať a odhaľovať naše hriechy, pády a zlyhania. On nám dáva silu vyznávať ich pred Bohom, v pokání a pokore prosiť Boha o odpustenie a silu žiť lepším životom. Ak ide o hluk, ten si človek ľahko všimne a započuje. Človek mu venuje pozornosť a hľadá jeho príčinu. Podobne je to i so Svätým Duchom, pre pôsobenie ktorého je človek otvorený.

Nuž a Duch Boží ako vietor so sebou prináša nový a čerstvý vzduch. Takto i Duch Boží prináša akoby nový vzduch do našich plachiet.. A to vždy vtedy, keď rezignujeme, keď cítime únavu vo vzťahu s Pánom Bohom, keď sa od Boha vzďaľujeme, keď všetko možné pre nás začína byť viac dôležité ako Boh.

Nakoniec by som spomenul ešte hovorenie neznámymi jazykmi, ktoré je pre nás symbolom novoty a darov Ducha. Kde Duch Boží vstúpi a prenikne, tam sa začínajú diať nové veci. Väčšinou racionálne nevysvetliteľné. Tie neraz súvisia so zmenou človeka, zmenou jeho životných priorít a s úplnou zmenou životnej orientácie. Zo starého hriešnika sa stáva nový človek – obrátený, Bohu poslušný a ochotný Mu slúžiť.

Bratia a sestry, i takto sa dnes Duch Boží prejavuje. Nuž a pokiaľ sa nám zdá, že jeho prejavy sú v našom okolí málo viditeľné, určite to nie je vinou Svätého Ducha. Duch Boží plne rešpektuje ľudskú slobodnú vôľu. Rešpektuje naše rozhodnutie pre Boha a teší sa z neho. No plne rešpektuje aj rozhodnutie človeka nemať s Bohom nič spoločné. Vtedy jemne klope na dvere srdca človeka a čaká. Neraz aj mnoho rokov, trpezlivo klope a čaká, že mu bude otvorené.

Drahí bratia a sestry, dnes sme si povedali o obrazoch Svätého Ducha – holubica, oheň, hluk a silný vietor. Kiežby sme aj my podobne mohli zažívať Svätého Ducha deň čo deň!

 

Zdieľať na Facebooku