Obrázok k článku

Nový rok – 2023

Drahí bratia a sestry, začínať nový rok s vedomím, že nebudeme odohnaní, resp. vyhnaní, je dobré. Zvlášť je dobré to vedieť a počuť v dnešnej dobe, v ktorej môže byť človek veľmi ľahko odstrčený, pretože nespĺňa kritériá, režim, či nastavené pravidlá. Áno, už takmer druhý rok sa zmietame v čudnom čase, ktorý akoby nemal konca. Žijeme v dobe neistoty. Nevieme a ani len netušíme, čo nás čaká v tomto roku. Zdražovanie, pokračovanie vojny na Ukrajine, atď. Kedy sa to všetko skončí a znormalizuje?

Z mnohých úst som počul: „Človek sa zastaví, zamyslí a povie si, že dobre asi už bolo.“ No ja chcem pevne veriť tomu, že mnoho dobrých vecí a darov má pre nás náš Pán Boh pripravených aj v roku 2023. Veriť, že náš Boh Otec sa od nás neodvrátil a ani nás nezanechal napospas, či už mocným a vplyvným tohto sveta.

Ako dobre vieme, človek sa aj v minulosti rád hral na Boha, ale nikdy to nedopadlo dobre. A čo je asi ešte dôležitejšie, Pán Boh človeku takéto snahy vždy včas a veľmi úspešne prekazil. Veď si len všimnime príbeh o Babylonskej veži! Pán Boh človeku vždy povie: len potiaľ, no ďalej nie! A preto verím, že aj problémy dnešnej doby, ktoré prežívame na medzinárodnej či vnútornej úrovni, Pán vyrieši a zmení na dobré. Mám nádej, že Boh dokáže svoju moc, ale tiež svoju lásku, dobrotu a súcit, tak ako to dokázal nespočetnekrát aj v minulosti.

Do nového roka 2023 vstúpme s Kristom. Nech naše kroky vedú na správne miesta a k správnym ľuďom. Dnes, na prahu nového roka, nám Pán Ježiš hovorí: „Prichádzajte ku mne, k tomu, kto má pre vás pripravené ucho, aby vás vypočul, ktorý má v rukách všetku moc, aby vám pomohol a vyriešil vaše problémy, ktorý sa stal vašim bratom, človekom, a preto vám veľmi dobre rozumie, nech už prechádzate všeličím a prežívate čokoľvek!“

Bratia a sestry, záleží len na nás, za kým budeme prichádzať v roku 2023. Alebo inak povedané: je len na nás, komu budeme dôverovať, na koho sa budeme spoliehať a od koho budeme očakávať pomoc. V každom prípade dnes tu máme jednu úžasnú ponuku, ktorá sa neodmieta. To, čo nám dnes Boží Syn ponúka, neplatí len pre dnešný deň. Nie je to žiadna tzv. Black Friday ponuka, ktorá platí len v jeden konkrétny deň.  Pokiaľ už dnes vieš, že táto ponuka je dobrá, dôveryhodná, potom neotáľaj s jej prijatím.

“Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem” (Jn 6, 37b), čítame vo Svätom písme. Všimnime si, že Pán Ježiš tu neurčuje žiadne podmienky, kritériá, či režim pre tých, ktorí chcú k Nemu prísť. Nie! Nič také! Nikto vám nebude hovoriť nič o zodpovednosti alebo dávať kadejaké falošné sľuby o slobode a podobne. No jedno kritérium tu predsa len je. V texte síce nie je priamo napísané, ale ak človek číta medzi riadkami, nemôže ho tam nevidieť. Je to kritérium lásky voči Božiemu Synovi a kritérium dôvery v Neho.

Má to svoju vnútornú logiku, pretože ak Ježišovi, Božiemu Synovi, nedôveruješ a ani Ho nemiluješ, zrejme k Nemu nebudeš mať ani veľkú snahu a chuť prichádzať. Ak však toto jediné kritérium prijmeš, nebudeš odohnaný. Naopak! Budeš prijatý. Tvoja modlitba, prosby a vďaky budú prijaté. Tvoja oslava Boha i pokánie budú prijaté. Budeš prijatý ako Božie dieťa a budeš môcť počuť Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“

Myslím si, že je dobré vo všetkej tej neistote, obavách, egoizme, či individualizme dnešných čias vedieť, že niekto o nás stále stojí. Že Jeho brány sú pre nás otvorené. A pritom, nežiada tak veľa. Len tvoje srdce, tvoju lásku, tvoju dôveru. A na oplátku ti ponúka to, čo ti nemôže ponúknuť ani tento svet a nikto na tomto svete. Bezpodmienečné prijatie, nádej, budúcnosť a večnosť.

Moderným jazykom povedané, že je dobrý – „deal“. Teda dobrá ponuka, dobrý obchod. žiadnej lepšej, o žiadnom lepšom som nepočul. Ja osobne sa jej chcem držať a využiť ju nie až zajtra, ale už dnes. Spravíš tak aj ty? Pokiaľ áno, poďme všetci spolu i v roku 2023 v láske a dôvere k Tomu, ktorý nás nekonečne miluje!

 

Zdieľať na Facebooku