Obrázok k článku

06.01. 2023 – Bohozjavenie

Bratia a sestry, dnešné evanjelium hovorí o krste, ktorý Ježiš prijal z rúk Jána Krstiteľa. Ako dobre vieme, tento krst bol krstom vodou na znak pokánia. No skutočnosť, že Duch Svätý zostúpil na Ježiša v telesnej podobe ako holubica, urobil z tohto “starého” krstu nový, krst v Duchu Svätom. Ten bol vzorom a prameňom každého kresťanského krstu. V Jordáne nie voda posvätila Ježiša, ale Ježiš posvätil vodu. Každý kresťanský krst je predĺžením tohto tajomstva. Svätý Duch zostupuje na človeka – Ježiša a on sa stáva milovaným synom, v ktorom má Otec – Boh zaľúbenie.

Aj v našom prípade to tak bolo, keď sa v našom živote diala veľká udalosť, ktorá tvorila začiatok nášho kresťanského života? Krst bol a naďalej je pre mnohých kresťanov darom, ktorý však ešte nebol rozbalený a otvorený. Máme balíček, ale nepoznáme dar, ktorý obsahuje a keď nepoznáme dar, nevieme, ako veľmi sme duchovne bohatí. Z krstu nám zostalo nezmazateľné znamenie, vďaka ktorému môžeme platne a v hojnej miere prijímať všetky milosti kresťanského života. Dar krstu však môže niekedy ostať neotvorený, preto mnohokrát nepočujeme vo svojom vnútri hlas, ktorý nám hovorí: „Ty si môj milovaný syn!“

V dnešný sviatok skúsme otvoriť ten balíček – dar a znova sa ponoriť do vody nášho krstu. Možno sa spýtame: ‘a je to možné’? Je to možné preto, že krst Ježiša je krstom „v Duchu Svätom“, a Duch Svätý neodtečie ako voda, ale zostáva a môže sa vrátiť, aby znovu zapálil oheň v nás.

Možno dnes je ten čas, aby sme urobili krok od sviatosti k životu, od „toho dňa“ k dnešnému dňu. Krst nie je aktom dokonaným a uzatvoreným, ale je to stav procesu – v ktorom máme pokračovať celý život.

V deň krstu sme ešte neboli sformovaní, ale v istom zmysle v ten deň sme sa stali Božími deťmi a dostali dar, ktorý sme mali otvoriť a rozvíjať. Sme pozvaní pracovať na sebe a nemôžeme sa uspokojiť s tým, aby sme zostali na úrovni detí, v stave duchovného zatrpknutia. Všetci rodičia vedia koľko starostlivosti venujú novorodencovi, ktorý rastie dostatočne rýchlo. A keď sa niečo vo vývoji spomalí, koľkých lekárov navštívia, koľko minú peňazí. Ale rodičia, ktorí takto konajú, často si neuvedomujú, že v duchovnej sfére ide o to isté.

Zrelými a sformovanými Božími deťmi sa stávame vtedy, keď prijímame Ježiša, keď veríme v Jeho meno. Preto, aby sme žili svoj krst, musíme vzrastať v živote viery a to nielen v  intelektuálnej rovine, keď sa vzdelávame v oblasti viery, ale predovšetkým prakticky, keď žijeme podľa viery. Týmto spôsobom prichádzame k svetlu, pripodobňujeme sa Ježišovi, stávame sa synmi v Synovi.

Keď Mahatmanovi Gandimu ponúkali, aby prijal kresťanstvo, vtedy vyslovil tieto slová: „Poznám evanjelium, neraz ho čítam a obdivujem, ale nevidel som veľa ľudí, ktorí by žili podľa tejto krásnej náuky. Verte mi, milujem Krista, ale nemám rád kresťanov, lebo som nevidel ich opravdivý kresťanský život“.

Bratia a sestry, rozbaľme dar viery a spoznávajme ho. Priblížme sa ku Kristovi, ktorý chce, aby sme ho spoznávali, milovali a nasledovali. Urobme to dnes, v deň jeho krstu a zjavenia sa celému svetu.

Zdieľať na Facebooku