Obrázok k článku

Mt 9, 27-35

Bratia a sestry!

Dnešný úryvok je adresovaný nám, ktorí sa často podobáme na slepcov z dnešného evanjelia. Ani my nevidíme úplne dobre, hoci si nahovárame, že so slepotou problémy nemáme.

Veď my máme oči v poriadku… povieme si mnohokrát. Zrak možno aj áno, ale oči srdca mávame zatemnené  hriechom, svojím postojom k životu, k druhým ľuďom, správaním sa k najbližším, atď.

Hriech všetko pokriví a sebecká láska nám zabraňuje lepšie vidieť. Keby sme videli jasnejšie, nerobili by sme toľko chýb.

Čo máme robiť, aby sme videli správne? Stačí urobiť to, čo urobili títo dvaja slepci. Ísť za Ježišom. Išli za Ježišom a prosili Ho, aby ich uzdravil. Nedali sa odbiť a vošli za ním až do domu. Vedeli, že Ježiš im pomôže.

Vďaka ich viere boli uzdravení. Nebojme sa, že my na to nemáme. Poprosme, aby sme videli. Vidieť znamená poznať veci také aké naozaj sú. Znamená to rozoznať dobré veci od zlých. Vidieť očami srdca znamená pozorovať dobro a túžiť po ňom. Vidieť znamená hľadať dobro aj v ľuďoch, ktorí sú nám nesympatickí, vidieť znamená milovať. Vidieť znamená nepozerať iba na hodnoty časné. Uvedomme si, že Šťastie nie je niekde mimo, ono je v nás. Vieru v Boha, ktorá nás udržuje a dáva nádej a istotu nemôžu nahradiť veci tohto sveta. Viera nám pomáha vidieť lepšie, než sa dokážeme len pozerať očami tela. Nejeden nevidiaci môže byť šťastnejší ako tí, čo majú zdravé obidve oči ak vie, prečo žije, čo je zmyslom jeho života, kde je jeho cieľ.

Môžeme si povedať, že je priveľmi náročné milovať tak naplno, ako to od nás Ježiš vyžaduje. Čo máme robiť? Musíme mu uveriť, pretože On má moc vrátiť nám zrak. Ježiš nám môže vložiť do srdca nový pohľad. Dovoľme mu, aby sa dotkol nášho srdca a naše oči sa otvoria. Všetko budeme vidieť lepšie a jasnejšie. On nám dá schopnosť vidieť pravé hodnoty.

O čo sa máme usilovať dnes? – Pokúsme sa osvojiť si jeho pohľad. Na všetkých sa pozerajme s láskou a všade hľadajme a objavujme dobro – aj v tých ľuďoch, ktorí sú nám nepríjemní. Takýto pohľad nám prinesie do srdca pokoj a obrovskú vnútornú slobodu. Takýto pohľad dokáže naplniť naše srdce. Vďaka takémuto pohľadu dokážeme nenávidieť hriech a zamilovať si hriešnika.

V jednom obchode boli vystavené obrazy na predaj. Ľudia prichádzali a obdivovali obrazy – niektorí si nejaký ten obraz i kúpili. Do obchodu zašla tiež študentka so svojím starým otcom, ktorý bol úplne nevidiaci. Vodila ho od obrazu k obrazu a trpezlivo mu vysvetľovala, čo tam vidí. Pri jednom obraze dievča povedalo: „Na tomto obraze je ukrižovaný Ježiš.“ A potom pokračovalo v opise toho, ako vyzerá zomierajúci Kristus.

Starček chvíľu rozmýšľal a potom povedal: „Ešte tu trochu postojme.“ A tak tam tíško stáli  a po chvíli sa starček opäť ozval: „Dieťa moje, tento obraz si kúpim.“ Hneď aj vytiahol peňaženku a dal ju dievčaťu so slovami: „Vyber z nej toľko, koľko stojí obraz.“ Dievča teda zaplatilo za obraz. Keď ho obchodník balil do papiera, ozval sa akýsi mladík, ktorý celú situáciu sledoval: „Dedko, načo je vám ten obraz, keď ho nevidíte?“ Starček mu na to odpovedal:

„Synku, vidím, dobre vidím svojho drahého Spasiteľa, hoci som slepý. Vieš, ja Ho vidím srdcom a možno Ho vidím lepšie ako tí, čo majú oči zdravé.” … Naozaj niektoré skutočnosti nestačí vnímať len zmyslami. Na ich pochopenie potrebujeme ešte aj srdce, preniknuté vierou a láskou.

Prosme dnes Ježiša, aby sme mali vždy otvorené oči a aby sme videli veľké Božie diela, ktoré Boh urobil a robí v našom živote. Ďakujme mu, že môžeme vidieť, že sa môžeme tešiť, že ho môžeme chváliť.

Zdieľať na Facebooku