Obrázok k článku

Mt 6, 14-21

Bratia a sestry! Raz za jedným kňazom prišiel Moslim, ktorý bol zamestnaný na ambasáde. Prišiel za kňazom so zvláštnou prosbou, hovorí „môj život je plný okultizmu.

Prišiel som za vami, aby ste ma oslobodili“ Kňaz mu položil otázku: „Ale prečo ste prišli ku mne, katolíckemu kňazovi? Odpovedá: „preto som prišiel za katolíckym kňazom pretože, lebo moja zaťaženosť okultizmom je veľká – silná. Môj moslimsky kňaz mi povedal, že len katolícky kňaz ma môže oslobodiť.

Bolo to pre toho kňaza veľmi náročne, lebo ho mohol oslobodiť iba v Ježišovom mene. Ten kňaz sa ho spýtal. Máte v živote niekoho, človeka, ktorého nenávidíte? Moslim sa začal smiať a povedal, „samozrejme, mám veľmi veľa ľudí v živote, ktorých nenávidím.“ Kňaz sa ho pýta ďalej:“ a skúšali ste im aj odpustiť? Obrátil sa na kňaza a povedal: „ja som predsa moslim, a nie kresťan. To iba váš Ježiš žiada odpustiť, ale nie môj Mohamed. Tak mu kňaz hovorí, dobre nechajme bokom vieru a rozprávajme sa ako dvaja dospelí ľudia. A spýtal sa : Nebráni vám vaša nenávisť v dobrom spánku? Odpovedal: Aby som bol úprimný, neviem vždy dobre spať, a to kvôli osobám, ktoré nenávidím. Často mi prichádzajú na myseľ a znepokojujú. Kňaz mu povedal „ Ja vždy dobre spím, preto lebo odpúšťam.

Bratia a sestry, prečo som dnes tak začal? Pretože Ježiš nám dnes hovorí to isté: „…ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj Vám odpustí váš nebeský Otec, Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky“

Ak niekto s nás niekoho nenávidí, ak mu neodpustíme, tak sme pripútaní k tej nenávidenej osobe a táto osoba vás vo vašich myšlienkach ustavične prenasleduje a mučí.  Ak jej však odpustíte, odväzujete sa od negatívneho puta. Ak teda odpúšťate, je to skôr pre vaše osobné dobro.

Buďme teraz konkrétny a položme si otázku, čo znamená milovať nepriateľov? Milovať znamená robiť niečo pozitívne. My môžeme cez nás dávať – rozdávať Božiu lásku. Božia láska je k nám viditeľne prejavovaná cez Ježiša Krista. Ježiš nám odpúšťa vždy keď Ho o to poprosíme, či v sviatostnom úkone, alebo súkromne. Ak naozaj žijeme s Bohom, ak sme v jeho láske, tak potom vieme naozaj odpustiť druhému človeku. Odpustiť neznamená, ako si mnohokrát vysvetľujeme, alebo povieme. Odpustím, ale nezabudnem, ale odpustenie znamená, že ťa mam ešte radšej ako pred tým. Tak to robí aj Ježiš s nami, keď zhrešíme. On nám odpusti, ale popritom nás zahrnie ešte väčšou láskou. Nikdy nám to nepripomína.

Bratia a sestry stojíme na začiatku veľkého pôstu každoročne nás Cirkev pri príležitosti Pôstneho  pozýva urobiť si úprimnú revíziu života vo svetle evanjeliového učenia. Je to čas predovšetkým na zamyslenie sa nad vzťahom Boh a Ja. Kde sa nachádzam, na akej ceste? Som k Bohu bližšie, alebo sa od neho vzďaľujem. V našom vzťahu s Bohom je dôležite odpustenie. Aj mne sa Ježiš dnes pýta, či som odpustil ľudom ich poklesky. Ak áno, tak potom aj Ježiš mne odpustil, ak som však plný nenávisti, tak potom určite nestojím pri Kristovi.

Nech je tento čas pokánia – pôstu pre každého kresťana časom skutočného obrátenia a intenzívneho poznávania tajomstva Krista, ktorý prišiel, aby naplnil každú spravodlivosť. Nech je časom osobného kontaktu s Kristom. Pôst Nie je to výraz smútku a bolesti, ako to bolo u Izraelitov, ktorí sa postili vtedy, keď ich postihli pohromy a trápenia. Nie je to ani asketické cvičenie, tak blízke pohanským Grékom, ktorý vraj chodili na hostiny s bohato prestretými stolmi, len na ne pozerali a potom odchádzali hladní.  Nie je to ani forma nátlaku na Boha. Tento čas je dar. Dar, kedy môžem ukázať a vychutnávať svoju slobodu, ktorú mi ponúka Boh.

Zdieľať na Facebooku