Obrázok k článku

Drahí bratia a sestry! Christos Voskrese!

Tento pozdrav nech zaznieva dnešný deň každému jednému človeku na celom svete. Či je to dieťa, mladý, alebo starý. Každému jednému chce Boh povedať, že Kristus premohol smrť a tým, čo sú v hroboch daroval život. Človek premôže v živote takmer všetko, pokušenie, mnohokrát choroby, nepokoje, nejednotu, rozbroje v rodinách, ale jedno, čo človek nedokáže premôcť je smrť.

Slávime najväčší sviatok, ktorý zároveň vyznávame vždy keď sa modlime vyznanie viery  „a tretieho dňa vstal z mŕtvych.“ Možno si kladieme otázku: Kristus premohol smrť – hriech a my stále hrešíme?! Stále pociťujeme slabosti. Ak si nedáme pozor padneme. A mnohokrát sa to aj stáva, že upadneme do hriechu. Ako je to možné? Veď predsa Kristus premohol smrť? Odpoveď je v tom, aby sme mu dávali celý svoj život.  Sv. Ignác v jednej svojej modlitbe sa modli takto: ,,Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, dal si mi ty. Tebe, Pane, to vraciam, všetko to je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa tvojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.”

Všetko, čo máme v živote je Jeho. To, čo si Kristus zobral z nás bolo naše smrteľné telo, pretože nič iné si nemohol vziať. Tak mohol On nesmrteľný zomrieť, pretože nám  smrteľným chcel darovať život: chcel dať účasť na svojom živote tým, s ktorými mal účasť najprv na ich živote. My sme nemali nič svoje, z čoho by sme žili, on zasa nič svoje, z čoho by bol zomrel.

A tak s nami vzájomnou účasťou vykonal obdivuhodnú výmenu: naše bolo, z čoho on zomrel, jeho bude, z čoho my máme žiť.

Nielenže sa teda nemáme hanbiť za smrť Pána, nášho Boha, ale máme do nej vkladať bezhraničnú nádej a máme sa ňou zanietene chváliť: veď tým, že od nás prijal smrť, ktorú v nás našiel, dal nám neotrasiteľnú istotu, že nám v sebe dá život, ktorý sami zo seba mať nemôžeme.

Prosme v dnešný deň zmŕtvychvstalého Krista, aby sme mohli s ním raz sláviť jeho zmŕtvychvstanie v nebeskom kráľovstve a spoločné so všetkými svätými spievať Christos Voskrese.

Zdieľať na Facebooku