Obrázok k článku

Lk 6, 31-36

Bratia a sestry, stáva sa, že veľakrát obdivujeme mottá a citáty známych ľudí – spisovateľov, štátnikov, filozofov, hercov či kňazov. Všetci sa v krátkom citáte pokúsili vyjadriť určitú životnú múdrosť, ktorú prežili a pochopili a, ktorá ich vždy opätovne motivovala k žitiu plodného života. Myslím si, že mnoho z týchto citátov oslovuje a inšpiruje aj nás a vieme sa s nimi stotožniť, aj keď sme ich nevymysleli.

Dnešné evanjelium, ktoré sme práve počuli, nám takisto ponúka inšpiratívny citát: “Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec” (Lk 6, 36). Napodobňovanie Boha v jeho milosrdenstve je jedným zo základných opisov a charakteristík Boha na stránkach Starého a Nového zákona.

Keď sa dívame späť na posledné roky či mesiace koróna krízy, vojny na Ukrajine, predražovania atď., vidíme, ako sa z nás ľudí vyplavilo všeličo. A nebolo to len dobré a pozitívne, ale neraz aj to zlé a negatívne. Nebola to len spolupatričnosť, empatia, solidarita či tolerancia, ale aj nevraživosť, neláska, netolerancia, zlosť, zúfalstvo či agresivita. A táto skúsenosť nám ukazuje, na čom je potrebné intenzívne pracovať. Ide práve o milosrdenstvo, teda schopnosť vedieť prejaviť súcit, milosť, lásku, pochopenie, empatiu, zľutovanie. Ale aj solidaritu, toleranciu, prijatie, zmierenie, pomoc či odpustenie.

Kristus, ktorý vyslovil slová o milosrdenstve, nás veľmi dobre pozná. Vie o našej nadutosti, namyslenosti, pýche, neodpusteniu, atď. Áno! V živote veľmi radi kritizujeme, posudzujeme, odsudzujeme druhych, neodpúšťame. Padne nám zaťažko, keď máme byť milosrdní k druhým a keď máme odpustiť. Pritom však prehliadame svoje vlastné chyby a zabúdame, že všetci stojíme pod tým istým Bohom. Zabúdame, že všetci máme chyby a že nikto z nás nie je dokonalý. Jediný dokonalý a svätý je iba Boh.

Preto nám Kristus v dnešnú nedeľu pripomína milosrdenstvo Boha. On je Ten, ktorý s nami zaobchádza s láskou. On je Ten, ktorý nám odpúšťa deň čo deň naše hriechy. Pravdou je, že nikto z nás nie je hodný Božieho odpustenia, Božej lásky. Je to všetko o Božom milosrdenstve. Toto je jediný základ, na ktorom môže vyrásť a ďalej budovať naša spoločnosť s dobrými vzťahmi, a to tak v našich manželstvách, rodinách, spoločnosti ako aj v cirkvi. Práve milosrdenstvo nás nerobí ľahostajnými k blížnemu, k druhému človeku, bratovi a sestre, manželke, manželovi. Je to milosrdenstvo, ktoré nás motivuje k tomu, aby sme svojho blížneho prijímali deň čo deň s láskou a trpezlivosťou. Je to milosrdenstvo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme na druhom nevidel iba zlé, ale snažili sa v ňom vidieť aj to dobré.

Ak by sme si prečítali celú šiestu kapitolu, počuli by sme Ježišove konkrétne príklady a modely správania, aby naše milosrdenstvo mohlo čo najviac vyniknúť. Prečítajme si však z nej aspoň tieto Jeho slová: „Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.  Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! Dávajte a bude dané aj vám … Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“

Mnohí si teraz poviete: Ale veď toto nie je možné. Veď to sa nedá: milovať nepriateľov; robiť dobré tým, ktorí nás nenávidia. Alebo tiež: dobre priať, žehnať, tým, ktorí nás urážajú a nenávidia nás a pod. Áno, taká je naša osobná životná skúsenosť. Ona nám hovorí, že je ťažké robiť dobre tým, pre ktorých nič neznamenáme a ktorí o nás ani nestoja.  Každý z nás to už asi prežil, aké ťažké je pozdraviť niekoho, kto nám „leží v žalúdku“ a hovorí o nás zle. Pri stretnutiach s takýmito ľuďmi si často pripomenieme urážky, bolesti, ako veľmi sme zranení a ako veľmi nám bolo ublížené, ako veľmi…  Otázka je, koho chceme počúvať a poslúchať viac? Hlas našej skúsenosti, alebo hlas Krista? Jeho slová sú nekompromisné, jasné.

Drahí bratia a sestry: „Urobte to, čo vám hovorím!“ Toto sú slová Ježiša Krista. „Jednoducho to urobte a pochopíte, že všetko je veľmi jednoduché. Milujte svojich nepriateľov; robte dobre tým, ktorí vás nenávidia; žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú; modlite sa za tých, ktorí vás urážajú.“ Áno, takto rôzne a širokospektrálne sa dá pochopiť veľavravné a výstižné motto: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec“. Nech nám pri jeho napĺňaní v tomto týždni pomáha aj náš Nebeský Otec. 

Zdieľať na Facebooku