Obrázok k článku

Lk 5, 1-11 – Povolanie

Keď vyplňujeme dotazníky s osobnými údajmi, prídeme aj ku stĺpcu povolanie. Nezastavili ste sa už pri tomto stĺpci? Aké je vlastne moje povolanie? Je to, čo tam vpíšem, naozaj moje povolanie? Ak je to povolanie, kto ma vlastné povolal? Alebo mame starosti s voľbou povolania: ako zistiť, kto ma volá a k čomu má vola?

Bohužiaľ, dnes sa táto otázka často zúži na otázku o zamestnaní, alebo o kariére. A v tomto hluku už nepočuť ten pravý hlas, ktorý nás vola. Mnoho krát zostávajú iba naše sebecké túžby, ktoré nás často ženú slepo vpred.

Isteže, v otázke povolania spolupôsobia viaceré činitele: osobné vlohy, osobné rozhodovanie, vplyv spoločnosti, miestne a dobové podmienky.

No biblicky pohľad ide oveľa hlbšie: každé opravdivé povolanie prichádza od Boha. Boh ma volá. Boh je prvý, človek dáva iba odpoveď na volanie. Hľadať povolanie značí hľadať Boha.

Pýtame sa však: Kde, kedy, ako a k čomu nás Boh povolal? Nechajme stranou otázky a zamyslíme sa nad základným povolaním, ktorým nás Boh povolal.

Povolanie ľudské: Po prvý krát nás Boh povolal vo chvíli, keď nás stvoril. Lebo stvorenie človeka je vlastne oslovením. Našim prvým povolaním je: Byť človekom. Byť Božím mužom, ženou. Dnes, keď chceme povedať veľkú pochvalu o niekom, povieme: To je naozaj človek. Je skutočne ľudský. Teda byť človekom, to nie je len určitý biologický fakt. Byť človekom, to je v plnom zmysle naším povolaním, našim celoživotným „povolaním“

Povolanie kresťanské. Po druhý raz nás Boh oslovil a povolal vo svätom krste: oslovil nás ako svoje detí a povolal k životu v Božej rodine. Stali sme sa jeho milovanými synmi a dcérami v Ježišovi Kristovi. Od tej chvíle je našim povolaním byť Božím dieťaťom. Teda byť kresťanom je naším celoživotným povolaním. Byť kresťanom nie je len záležitosť nedele, kostola, Vianoc, je to záležitosť celého života.

Povolanie stavovské. Po tretí ráz nás Boh oslovuje, keď nás povoláva k určitému životnému stavu: k manželskému stavu, panenskému, vdovskému, kňazskému, rehoľnému…Aj povolanie k určitému povolaniu môžeme chápať ako Božie volanie, a nie iba ako zárobkovú činnosť. Boh nás volá, aby sme prevzali určitú funkciu v Tajomnom tele Kristovom.

Keď sa stretnú dvaja mladí ľudia s úmyslom vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu, to nie je náhoda, to je veľké životné stretnutie s Bohom. Boh ich tak povoláva ku službe v Tajomnom tele Kristovom. Byť otcom, matkou, to nie je len biologický fakt, to je zároveň čestné miesto a funkcia v Cirkvi.

Toto trojité, a pritom jediné povolanie prežívajme v úprimnej pokore, dobrotivosti a trpezlivosti, vo vzájomnej láske a jednej nádeji. Tou nádejou je ten najpovolanejší: Ježiš Kristus. Sláva Isusu Christu.

Zdieľať na Facebooku