Obrázok pre homílie

Lk 18, 35-43

Čo chceš, aby som ti urobil? (Lk. 18, 41).

Bratia a sestry.

V našich mestách často vidíme – či už pred kostolom, na stanici, pri obchodných domoch… žobrákov. Títo ľudia majú iba jedno želanie, dostať pár drobných alebo kúsok jedla. O nič viac im nejde.

Žobrák z dnešného evanjelia, ktorý sedel pri ceste, si taktiež želal dostať pár drobných halierov. Žobraním si zarábal na živobytie, keďže – ako nevidiaci, žiadnu prácu nezohnal. Tento žobrák, ktorému evanjelista neuvádza ani meno, mal vo svojom vnútri ešte jednu túžbu, tú vyslovuje po Ježišovej otázke: Čo chceš, aby som ti urobil? Nevidiaci mohol svoje vrúcne želanie “vylepšiť“, mohol len využiť Ježišovu popularitu medzi ľuďmi a povedať: Vieš Pane, zriedkakedy sa stáva, že tadiaľto prechádza takto veľa ľudí, dovoľ mi teraz vyberať peniaze a…. mohol by si ich ešte povzbudiť aby dávali viac, ako len haliere, veľmi by si mi tým pomohol. Bolo by to veľmi praktické a reálne želanie… Ale tento žobrák vyslovuje svoju ozajstnú vnútornú túžbu – túžbu na ktorej splnenie ľudské sily nestačili a ktorá bola omnoho dôležitejšia než haliere, ktoré dostal. „Pane, aby som videl.“

Túto túžbu, s ktorou sa stretávame u žobráka, nosíme vo svojom vnútri všetci. Často ju vyslovujeme pri blahoprianiach, alebo si iba povzdychneme „len aby to zdravie slúžilo“ . Tí, ktorí majú akékoľvek zdravotné problémy vedia pochopiť, aké veľké bolo žobrákovo šťastie po uzdravení.

Možno si povieme: mať takúto možnosť! V takej situácii by som sa chcel ocitnúť! Aby sa ma Boh opýtal, čo si želám! Čo by sme si želali? Ak teraz odpovieme – hoci len sami sebe, veľa to o nás prezradí. Keby sa teba Boh opýtal čo si želáš, aká by bola tvoja odpoveď? Bola by to prosba o rýchle hmotné zabezpečenie? Alebo, Pane uzdrav ma z ťažkej choroby… problémov v rodine… alkoholu… závislostí… finančných problémov… atď?

Každý z nás má nejaké problémy a ťažkosti. Niekto má možno ťažkosti vo svojom zamestnaní, iní majú ťažkosti zamestnanie vôbec nájsť… Mnohí zápasíme s problémami, ktoré máme vo vzťahoch… hneváme sa, alebo sa niekto hnevá na nás… Všetci zápasíme a potrebujeme pomoc, aby sme v ťažkých chvíľach obstáli, aby sme zvládli všetko to, s čím sa v našom živote stretneme.

Prísť k Ježišovi a poprosiť Ho o pomoc nie je ťažké, to dokážeme všetci, ale nie všetci prosíme správne. Často počujem tú známu vetu: „Boh neodpovedá na moje prosby.“ Na takéto konštatovanie a na Ježišovu otázku: čo chceš aby som ti urobil? sa v mojej mysli vynára príbeh jedného mladého muža, ktorý sa modlil v noci v chráme a pri modlitbe sa ho Boh opýtal: Žiadaj si! Čo ti mám dať?  A on odpovedal Bohu: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. Bohu sa páčila odpoveď mladíka, a tak mu riekol: Pretože si si žiadal toto a nežiadal si si dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale žiadal si si schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa učiním podľa tvojej žiadosti: Dávam ti múdre a chápavé srdce. A dám ti aj to, o čo si nežiadal, bohatstvo a slávu a ak budeš chodiť po mojich cestách, predĺžim aj tvoje dni (1Kráľ 3,9-14). Ten mladý muž bol Dávidov syn, budúci kráľ – Šalamún.

Aj my, tak ako mladý Šalamún, alebo aj ako slepec pri Jerichu môžeme Bohu  povedať jasne, čo nás trápi, aké sú naše želania. Možno máme množstvo želaní, s ktorými sa Bohu radšej ani nezveríme. A dobre robíme. Určite vieme posúdiť to, ako vyzerajú naše želania pred Bohom. Vieme, že niektoré sa asi nedajú počúvať. Vieme, že niektoré naše túžby a sny sa nezhodujú s jeho vôľou, mnohé sú nepodstatné a zbytočné…

Prosme o to, aby sme sa naučili tak, ako ten žobrák pri ceste nehovoriť veľa, ale stručne a jasne. A ako Šalamún prosiť múdro a rozumne.

Bratia a sestry. Ako som hovoril na začiatku – často v našich mestách, pred kostolom, na stanici, pri obchodných domoch vidíme žobrákov. Títo ľudia majú iba jedno želanie, dostať kúsok jedla alebo peniaze a potom sú spokojní. Nepodobajme sa na týchto žobrákov, ktorý sa uspokojili s málom. Vezmime si príklad zo žobráka z dnešného evanjelia, ktorý s dôverou prosí o zázrak – o zdravie.  Zároveň prosme o múdrosť, ktorú mal Šalamún.

 

Zdieľať na Facebooku