Obrázok k článku

Lk 16, 19-31

Stará perzská bájka hovorí, že v istej krajine zavládol hlad. Mnoho chudobných od hladu zomieralo, ale bohatí naďalej žili v prepychu, o biednych sa nezaujímali a veselo sa zabávali. Pozerajúc na to, vládca tej krajiny vyhlásil: Za každého zomrelého od hladu, bude odsúdený na smrť jeden z bohatých. Toto nariadenie zapôsobilo rýchlo a účinne. Chudobní okamžite prestali zomierať od hladu…

Bratia a sestry, aj v dnešnom svete zomiera mnoho chudobných a veľa bohatých žije v nezmyselnom luxuse. Obrovská chudoba existuje aj dnes, nie je to záležitosť čias Ježiša Krista. Prečo máme tak veľa chudobných? Pretože bohatí sa nevedia podeliť.

Boháč z dnešného evanjelia nebol odsúdený do pekla preto, že bol bohatý. Možno si svoje bohatstvo tento človek nahonobil poctivou prácou… Zatratený bol preto, že si zatvoril srdce pred Lazárom. Zlé a sebecké užívanie bohatstva sa stalo príčinou jeho odsúdenia. Nedostatok lásky a milosrdenstva – to je najťažší hriech.

Už desaťročia sa celý svet pokúša bojovať s chudobou prostredníctvom rôznych charitatívnych aktivít. Slovo – pomoc – by nás malo všetkých spájať. Súčasná situácia vo svete evokuje otázku: Je riešenie problému chudoby skutočne len o charite? Nie. Je to aj o spravodlivosti. „Svet je hladný po skutkoch, nie slovách“.

Ľudská spoločnosť dospela do štádia, keď si uvedomujeme nevyhnutnosť pomoci iným krajinám napríklad v prípade prírodných katastrof. Je to však vo väčšine prípadov pomoc vyplývajúca z momentálnej naliehavosti. Avšak sú katastrofy, ktoré trvajú roky. Koľký z nás si uvedomujeme, že v Afrike zomiera v dôsledku hladu každý mesiac vyše 150 000 ľudí? Približne každé tri sekundy zomrie vo svete jedno dieťa na následky podvýživy. Viac ako 400 miliónov detí nemá prístup k čistej vode… Viem že my, ktorí sme v chráme, nemáme veľkú príležitosť zmeniť tieto veci. Nad týmto problémom by sa mali zamyslieť najbohatší ľudia sveta, spoločnosti, vodcovia a ďalší, ktorí moc zmeniť tieto veci majú.

Chudoba sa netýka iba rozvojových krajín, ale aj nášho Slovenska. Koľko ľudí dnes nemá dostatok financií na základné potreby – lieky, potraviny atď? A popritom aj u nás máme mnoho bohatých, ktorí by mohli pomôcť, ale radšej sa otočia chrbtom a investujú do niečoho, čo „vynáša“.

Viete, niektoré relácie vysielané v televízii naozaj nemám rád. Napríklad – neviem, či to ešte beží, volá sa to : „Nákupne maniačky.“ Dotyčné ženy sa za 2hodiny a 400eur majú čo najlepšie „nastylovať.“ Nakupujú oblečenie a doplnky za peniaze, z ktorých musí nejedna rodina na Slovensku vyžiť celý mesiac… a nielen táto relácia je urážkou ľudí, ktorí pomaly nemajú čo jesť…

Bono Vox – mierový aktivista a organizátor humanitárnych  akcií vyhlásil: „Sme prvou generáciou, ktorá sa môže extrémnej a hlúpej chudobe pozrieť priamo do tváre. Máme peniaze, máme lieky, máme vedu… ale máme dosť vôle na to, aby sme z chudoby naozaj urobili minulosť?“

Matka Tereza raz povedala: „Problémom nie je nakŕmiť chudobných, problémom je nakŕmiť bohatých.“ Aj Pápež František poukazuje na to, že na Zemi sa síce vyrába dostatok potravín pre všetkých, ale „zdá sa, že chýba vôľa podeliť sa o ne. … Urobiť všetko, čo je v našich silách, aby všetci mali čo jesť, ale pripomenúť aj mocným tohto sveta, že jedného dňa ich bude súdiť Boh a on rozhodne, či sa skutočne pokúsili nakŕmiť všetkých a či pracovali pre to, aby životné prostredie nebolo zničené“.

Treba aby aj celá Cirkev prestrela stôl, pretože Cirkev bez pomoci chudobným a trpiacim, hoci by sme sa denne modlili a čítali Evanjelium, nebude opravdivou Cirkvou Kristovou, ale akýmsi divadlom, kde sa hlásajú pekné slová, ale nemyslí sa na ich uvedenie do reálneho života.

Bratia a sestry, ak by nám Boh povedal, že za každého zomrelého od hladu bude odsúdený na smrť jeden z bohatých tak, ako som to spomenul v perzskej bájke na začiatku, myslíte si, že by toto nariadenie aj v našom svete pôsobilo rýchlo a účinne? Myslím si, že áno.

Amen.


Zdieľať na Facebooku