Obrázok k článku

25.12. 2018 Narodenie Pána

Milí bratia a sestry,

jeden známy príbeh rozpráva o starenke, ktorej Pán Boh sľúbil, že v presne určený deň príde k nej na návštevu. Samozrejme, starenka bola veľmi pyšná, že taký vzácny hosť prekročí prah jej domu. Pripravila sa teda na ten deň, ako len najlepšie vládala, poupratovala všetky kúty, napiekla zákusky a navarila najlepšie jedlo. Potom začala čakať návštevníka.

Vtom niekto zaklopal na dvere. Starenka rýchlo vstala a ponáhľala sa otvoriť, ale keď zbadala, že je to žobrák, odbavila ho rýchlo. „Nie, nie, dnes si choď svojou cestou! Dnes čakám na samého Pána Boha. S tebou sa teraz nemôžem zaoberať.“

Žobrák sa vrátil ešte dvakrát, prosil len o kúsok chleba a hocijaký nocľah. Starenka mu zakaždým pred nosom zavrela dvere. Nakoniec chudák odišiel ďalej a starenka spokojne čakala ďalej. Čas plynul, hodina za hodinou. No Pán Boh akosi neprichádzal. Aj sa poriadne zotmelo a starenka sklamaná šla spať. Vo sne sa jej zjavil Pán Boh a povedal jej: „Trikrát som prišiel k tebe, a trikrát si ma neprijala!“

Drahí bratia a sestry, aj k nám dnes prichádza Boh. Prišiel ako malé dieťa, a vieme, že mnoho ľudí ho taktiež nespoznalo, pretože ho zamenilo za pozlátku, či pekne blikajúce svetlo. Aj keď aj to patri k atmosfére Vianoc. Sám som bol s priateľmi na vianočných trhoch na punč, jednoducho to patrí k sviatkom, ale musíme si uvedomiť, že to nie je to najpodstatnejšie.

Najdôležitejší je Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme. Prišiel, lebo nás miluje a chce nás naučiť milovať druhých. Od nás očakáva, aby sme sa otvorili tejto láske a zároveň ju dávali ďalej. Dnes si musíme uvedomiť, že Boh nás miluje a to aj napriek naším slabostiam, zlým činom a to isté očakáva aj od nás. Skúsme jeho lásku dať druhým aj tým, ktorí si to v našich očiach nezaslúžia, či nevážia.

V našom obrade sa počas Vianočných sviatkoch zdravíme Christos Raždajetsja – Kristus sa rodí. Áno, priatelia, rodí sa vo všetkých ľuďoch, či sú nám príjemní, alebo nie. Jeho láska patrí všetkým. Toto je podstatou Vianoc a nášho života. A toto sa máme učiť.

V knihe „Milovať druhých“ autor opisuje scénu, ktorá sa stala v jeho živote, hovorí: Pred pár mesiacmi som po jednom krátkom incidente – nezhode s mojím dobrým priateľom, dotyčnému napísal sms správu v tomto znení: „v živote budem pri tebe stáť stále, či budeš dobrým alebo zlým, budem ťa mať stále rád“….  bratia a sestry, Boh prišiel na tento svet a stojí pri nás stále, či sme dobrí, alebo zlí. Toto je Kristus – Boh. A toto isté robme aj my. Učme sa tejto láske a učme aj druhých milovať touto láskou.

V úvodnom príbehu starenka nespoznala Krista v úbohom človeku. Toto isté sa môže stať aj nám. Budme si vedomí, že Kristus sa rodí v každom jednom z nás. On sa chce narodiť v každom. Až keď uvidíme Krista v druhých, potom sa mu dovolíme narodiť aj v nás.

Známa slovenská skupina Kolárovci vo svojej Vianočnej kolede „Najkrajšie Vianoce“ v refréne spieva tieto slová: Vianočné sviatky, Vianočný čas, všetci sa náhlime zastavme čas. Vianočné sviatky, Vianočný čas, najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás… Áno, zastavme čas, nenáhlime sa, uvedome si prichadzajucého Krista a jeho lásku. Tak budú najkrajšie sviatky v nás, keď darujeme Kristovu lásku druhým. Keď v tom druhom uvidím novonarodeného Krista.

Bratia a sestry, prajem nám všetkým požehnané sviatky plné milosti. Nech láska, ktorú nám Kristus prisiesol,nie je v našom živote iba frázou na papieri, ale nech sa uskutočňuje v našom živote.

Amen

Zdieľať na Facebooku