Obrázok pre homílie

Vianoce 27.12.2019

Bratia a sestry, slávnosť, ktorú dnes v Cirkvi slávime, nás privádza k diakonovi Štefanovi, prvému mučeníkovi, ktorý si zachoval vieru a nezaprel Krista, i keď ho to stálo život. Dnešný sviatok je sviatkom spomienky na muža, a vytrvalosti vo viere. Štefan, ako ho opisuje kniha Skutkov bol diakonom, ktorý sa mal starať o potreby vdov a chudobných.

Sv. Štefana, ktorého dnes oslavujeme, mi dosť často pripomína Gedeón zo starého zákona. O Gedeónovi čítame v knihe sudcov, že sa stal vodcom Izraela krásnym spôsobom. Zjavil sa mu anjel, ktorý ho povzbudil do služby a povedal mu: Pán je s tebou, silný hrdina. Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midjáncov. Po týchto slovách sa Gedeón postavil za Pánovu vec a začal medzi Izraelcami „upratovať“. Zbúral oltár, ktorý postavili pohanskému bohu Bálovy a len s tromi stovkami mužov porazil tábor Midjáncov.

Azda v tomto bode by sme mohli nájsť spojenie medzi ním a sv. Štefanom. Tak, ako Gedeón „upratoval“ vo svojej generácii nakazenej pohanstvom a uctievaním bôžikov namiesto pravého Boha, tak to svojím spôsobom robil aj Štefan. Štefan síce nijaký kamenný oltár nezbúral v doslovnom zmysle, on búral oltáre židovskej pýchy a tvrdých sŕdc.

Dnes sme to my, ktorí máme búrať oltáre bôžikov, ktorým slúži moderný človek. A tým je konzumný život orientovaný najmä na to materiálne, pričom na to duchovné sa zabúda. Sme to my, ktorí máme s Gedeónom a Štefanom búrať oltáre nechápavosti ľudí, ich zatvrdených sŕdc, ľahostajnosti, spokojnosti samých so sebou a falošného pocitu, že všetko je v poriadku, že nám nič nehrozí.

Tak ako Gedeónov čin viery, tak aj Štefanovo svedectvo bolo aktom odvahy. Z času na čas aj my musíme vo svojom živote urobiť rozhodujúce kroky viery. Vždy vtedy, keď sa od nás vyžaduje odvaha vo vyznávaní nášho Pána sa učme od Gedeóna a Štefana. Dokázali prekonať strach. Gedeón prekonal strach z pomsty a Štefan strach o život. Gedeóna sa zastal jeho otec, Štefana sa zastal sám Boh, keď mu pred smrťou pootvoril nebo a umožnil mu nazrieť do večnej budúcnosti, ktorá je už pre neho pripravená.

Bratia a sestry, som presvedčený, že s Bohom máme moc prekonať aj náš strach. Boh má vždy cestu ako nám v našom odhodlaní pomôcť – aj skrze ľudí, ktorí sa nás zastanú.

Zdieľať na Facebooku