Obrázok k článku

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

V roku 1991 pred Kongresom Spojených štátov amerických počúvali kandidáta na predsedu Najvyššieho Súdu v tejto krajine. Je to spoločenská funkcia, ktorá je odovzdávaná najšľachetnejšej osobe. Hľadanie človeka, v rukách ktorého má spočívať zodpovednosť za rozmer spravodlivosti, to je ťažká i dôležitá vec. Jedným z kandidátov na toto stanovisko bol černoch. Vo svojom vystúpení nadviazal na slová svojho starého otca z testamentu, ktoré sa stali pre neho ukazovateľom na celý život. Jeho dedko si ešte pamätal na časy otroctva. Svojmu vnukovi povedal: „Drž sa dobrých ľudí, lebo dobrí ľudia menia svet“. Dôsledné uskutočňovanie tejto zásady priviedlo vnuka k získaniu tak veľkej autority, že najmocnejší štát sveta vložil do jeho rúk zodpovednosť za rozmer spravodlivosti. Ukazovateľ sa nemýlil.

Iba dobrí ľudia zmenia svet. Naproti tomu zlí ľudia ničia svet. Videl to na americkej zemi starý otrok. Nevidia to tisíce, ba dokonca milióny tých, ktorí namiesto dobrých ľudí hľadajú zlých ľudí, aby spolu s nimi ničili, rúcali i usmrcovali.

Nepoškvrnená Matka Spasiteľa to je dobrý Človek, to je skromná, tichá i prostá žena z Nazaretu, celkom naplnená láskou, dobrom. Či sa v nej neukazuje sila slov, ktoré vyslovil múdry černoch? Či ona nevykonala väčšie zmeny vo svete ako všetci vládcovia? Nikdy nesiahla po moci a nikdy nevydávala rozkazy. Čistotou svojho srdca vyzývala k premene našich sŕdc. Treba zmeniť ľudské srdce, aby sme mohli zmeniť zem.

Celé storočia sa okolo nej zhromažďovali ľudia, ktorí hľadali šancu svojho života. Ona im pomohla, aby ju mohli nájsť. Uľahčovala premenu sŕdc, a keď sa táto premena uskutočňovala, ľudia chceli, aby aj prostredie, v ktorom sa ocitli, stávalo sa čoraz lepšie, aby sa vedelo prispôsobiť ich dobrému srdcu. V mene dobroty si podávali ruky, aby tvorili spoločenstvo dobrých ľudí. Tak to vždy bolo a tak to je.

Dnes stretávame mnohých stratených ľudí. Niektorí z nich nevedia, ktorú zásadu použiť v živote, aby mal zmysel. A predsa netreba veľa. Stačí hľadať dobrých ľudí, aby sme mohli s nimi premieňať svet. Najľahšie sa možno s nimi stretnúť pri Božej Matke. Autentická mariánska zbožnosť má veľký okruh spoločenského pôsobenia. Vyžaruje dobrotu i lásku. Vždy je tvorivá. Zlo premáha dobrom.

Nepoškvrnená Matka nás nevedie do boja, nepozýva do vojny. Jej prístup je zameraný na budovanie, na verné plnenie vôle Boha, ktorý sa rozhodol premeniť svet i hľadal spolupracovníkov. Chcel, aby Mu človek mohol tu, na zemi presiaknutej nenávisťou, závisťou i žiadostivosťou, vybudovať dom dobroty. Nepoškvrnená Matka súhlasila, aby sa stala takýmto domom. Prebýval v ňom sám Boží Syn a z neho sa vydal na dlhú cestu, aby postupne premieňal svet.

Jej dielo sa nekončí vo chvíli odchodu z tejto zeme. Ono až po jej smrti zakvitlo. Mária žije s nami, podporuje nás, dáva nám príklad, zhromažďuje nás i privádza nás k svojmu Synovi, aby sme v stretnutí s Ním premieňali svoje srdcia a aby sme s Ním mali účasť na pretváraní zeme. Je to veľmi pomalý proces. Všetko možno urýchliť na zemi, nemožno však urýchliť formovanie ľudského srdca. Na to je potrebný celý život.

(V Advente Mária zhromažďuje ľudí na rorátoch, aby putovali so svetlom v rukách i v srdci do rodinných domov a aby ich postupne premieňali na dobré rodiny, aby tvorili dobré susedské vzťahy i dobré prostredia na pracoviskách.)

Nikde nebude tak, žeby na zemi chýbali dobrí ľudia. Kto ich hľadá, vždy ich nájde. Nadviazanie blízkeho kontaktu s dobrým človekom to je začiatok nového života. Dorastanie na priateľstvo s dobrými ľuďmi to je udalosť, ktorej sa nič nevyrovná.

Zdieľať na Facebooku