Obrázok k článku

Mt 19, 16 – 26

Slava Isusu Christu! Drahý bratia a sestry!

Pred niekoľkými týždňami obehla svetom správa v novinách a v televízii, že bývala priateľka britského premiéra Laura Adshead sa stala benediktínskou mníškou.

Táto už rehoľná sestra Laura vyštudovala v Spojených štátoch vysokú školu  a pracovala v poprednej reklamnej agentúre.  Darilo sa jej viac ako dobre. V lukratívnej štvrti si mohla dovoliť prenajať letný dom s bazénom a tenisovým kurtom za 15 000 dolárov mesačne. Avšak súkromný život nezvládala ani zďaleka tak bezproblémovo ako svoju kariéru – večierky, drogy, alkohol. Môžeme jedným slovom povedať, že mala všetko, ale niečo v jej živote chýbalo. Mať peniaze neznamená, že mám všetko. Dokázala od Krista prijať pozvanie, a pozitívne naň odpovedať.

Dnešné evanjelium nám chce povedať niečo podobne. Za Ježišom prišiel bohatý mladík, a položil mu priamo otázku: ”Čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život“? Je to otázka, ktorú by Kristovi položili mnohí z nás, pretože mnohých zaujíma odpoveď na ňu. Odpoveď nachádzame v ďalšom texte nedeľného evanjelia: “Ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania“. Mládenec však bol priamy a vypytoval sa ďalej: “Ktoré prikázania”?

Kristus mu ich vymenoval: ”Nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju matku a budeš milovať svojho blížneho ako samého seba“.

Mládenec reagoval nasledovné: “To všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba”?

Ježiš mu povedal: “Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma”.

Mládenec keď počul toto odporúčanie “odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku“.

Celý príbeh svedčí o tom, že tento mládenec bol veľmi pripútaný k svojmu majetku, preto odišiel zarmútený. Jeho reakcia svedčí aj o tom, že očakával inú odpoveď, ktorá by sa ho tak priamo nedotkla.

Ako sa líši tento príbeh, od príbehu, ktorý som vám povedal na začiatku? Líši sa v odpovedi na výzvu „Poď a nasleduj ma“ Mladík nedokázal opustiť svoj majetok a nasledovať Krista. Na pozvanie „nasleduj ma“, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.

Niektorí sa možno pýtajú: No čo mať majetok je hriechom? Alebo majetok bráni k spáse? Treba jednoznačne povedať, že nie! Tak v čom je potom problém? Odpoveď znie: Problémom je silné pripútanie k hmotnému majetku! Kto je príliš zaneprázdnený materializmom, zhromažďovaním imania, až tak, že zabúda na Božie veci, potom je to problém. Pretože jeho bohom je majetok, ktorému venuje všetok svoj čas i sily a na Boha mu nezostáva chvíľa času.

Bratia a sestry, každý jeden z nás sme každým dňom bližšie k večnému životu. Tu na tomto svete sa zháňame po materiálnych veciach, ktoré sú potrebné pre náš život, aby sme mohli prežiť.  Ale nezabúdajme aj na duchovné hodnoty. Aj majetok a peniaze nám môžu slúžiť na duchovné dobrá. Raz tieto veci, ktoré nám slúžia pre náš život zanecháme tu na zemi, ale mi odídeme. Nepredstúpime pred Boha z prázdnymi rukami?

Zdieľať na Facebooku