Obrázok k článku

Mt 1, 1-25

Bratia a sestry,

filipovka – advent je prípravné obdobie pred narodením Ježiša Krista. Počas tohto obdobia dosť často počúvame starozákonné proroctvá o príchode Mesiáša. A aj dnešné slová sú nám svedectvom o tom, že Ježiš pochádza z Abrahámovho rodu. Evanjelista Matúš nám v rodokmeni ukazuje, že Ježiš Kristus podľa zasľúbení, ktoré dal Boh Abrahámovi a Dávidovi, skutočne pochádza z Abrahámových potomkov a z Dávidovho rodu.

Samotný rodokmeň má tri časti, ktoré sú oddelené. Prvý odsek obsahuje mená praotcov od Abraháma až po kráľa Dávida. Druhá časť siaha od doby vlády kráľa Šalamúna až po zánik Izraelského kráľovstva, teda po babylonské zajatie. Tretí odsek zahŕňa zoznam mien z čias babylonského zajatia až po narodenie Ježiša Krista. V každom odseku je uvedených 14 mien a nie je to žiadna náhoda. Každé hebrejské písmeno označuje aj číselnú hodnotu. Podobne je to aj v latinčine kde napríklad písmeno X znamená číselnú hodnotu 10, písmeno V číselnú hodnotu 5 a písmeno C číselnú hodnotu 100. Súčet číselnej hodnoty mena Dávid, teda mena kráľa, z ktorého mal prísť Mesiáš, je práve 14.

V spomínanom rodokmeni si môžeme všimnúť aj to, že v texte sa nespomínajú prvorodení synovia, teda tí, ktorí sa narodili prví. Uvádzajú sa tu však – na počudovanie – druhorodení synovia. Napríklad – Abrahámov syn Izák, a nie prvorodený Izmael, alebo sa v rodokmeni nespomína Izákov prvorodený syn Ézav, ale práve ten druhorodený Jakub. atď. Tento rodokmeň nám pripomína aj ľudí, ktorí sa prehrešili proti 10tim Božím prikázaniam a tých, ktorí zlyhali v duchovnej oblasti.

Neobvyklé na Ježišovom rodokmeni je ai to, že sa tu nachádzajú mená štyroch žien, ktoré boli pokladané za pohanky. Odpoveď je jasná: Pán Ježiš je otvorený aj voči pohanom. Neprišiel len pre vyvolený Boží ľud, Izrael, ale prichádza ku všetkým a pre všetkých. Je však na nás, či sa rozhodneme pre život s Ježišom Kristom, či sa Ním necháme viesť.

Sami dobre vidíme, že dejiny  a osudy  osôb, ktoré vedú k narodeniu Ježiša Krista, neboli ľahké. Táto cesta bola poznačená ľudskými hriechmi a zlyhaniami. Ale práve tieto mená nám tiež pripomínajú, že Boh vo svojom pláne počíta práve s nedokonalými ľuďmi, ktorým odpúšťa. Boh s hriešnymi ľuďmi vo svojom pláne určite počíta a stále nám dáva novú šancu.

To posledné, čo si môžeme všimnúť na rodokmeni Ježiša Krista, sú mená jednoduchých ľudí –  napríklad mená žien ktoré mali nízke postavenie. Pritom sa však v rodokmeni nespomínajú slávne manželky patriarchov, alebo osoby, ktoré žili v čase po vyslobodení Židov z Babylonského zajatia. Medzi týchto  jednoduchých, obyčajných ľudí zapadajú aj Jozef s Máriou.

Na pozadí ich osudov sa ukazuje Božia láska a milosť. Vo svojom Synovi si nás Boh Otec vyvolil za svoje deti. Sme iba obyčajní ľudia, ale Boh v nás našiel zaľúbenie.

Bratia  a sestry,  rodokmeň Ježiša Krista nás učí poznať svoje duchovné korene. Takto si viac budeme vážiť aj svoje duchovné dedičstvo, na ktorom stojíme. Príchod Ježiša Krista bol  naplánovaný. Proroci ho predpovedali. Boh teda vo svojom pláne spásy spolupracuje s nami, hriešnymi ľuďmi, nad ktorými sa zmiloval. Preto Mu buďme vďační a vždy sa z tejto skutočnosti radujme. Radujme sa aj z toho, že naše mená sú zapísané nielen v cirkevnej matrike, ale sú zapísané hlavne v nebesiach, v Božej Knihe života.

Zdieľať na Facebooku