Obrázok k článku

Mt 1, 1-25

Bratia a sestry! Každú nedeľu počas sv. liturgie vyznávame svoju vieru. Vždy opakujeme tieto slová: Verím v… jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom… Tieto slová potvrdzujú to, čo sme dnes počuli v evanjeliu, že Ježiša nesplodil Jozef, ale Boh. Teda Ježiš je synom Božím.

Dnešné evanjelium znie veľmi krásne a vznešene, ale evanjelista Matúš nás rýchlo prenáša do reality, ktorá až taká pokojná nebola. Skôr to vyzeralo tak, že jedno manželstvo sa rozpadne. V podstate ešte ani poriadne nezačalo, a už sa rieši otázka, ako ho ukončiť. Matúšovo rozprávanie o narodení je spojené so skutočnými problémami, ktoré prežíval sv. Jozef.  Ako sme počuli, Jozef chcel Máriu ušetriť pred hanbou. V tej dobe by bolo spravodlivé na poklesok verejne poukázať, a tak hriech odsúdiť. Sv. Jozef ale postupuje inak. Spravodlivé pre neho nie je človeka odsúdiť a potrestať. Pre neho je spravodlivé preukázať milosrdenstvo. Jozef akoby vo svojom konaní kopíroval samotného Boha. Jozef ako spravodlivý je milosrdný a dobrý. Chce celú intímnu záležitosť riešiť ohľaduplne a v tichosti.

…Milé rodiny, ako veľa má ten „čarovný“ príbeh z evanjelia spoločného s dnešnými rodinami? Zdá sa, že dnes je to v mnohých rodinách všetko iné, len nie ideálne! Koľko nedorozumení, obvinení, nevery i hriechu je v našich rodinách? Koľko manželstiev, koľko rodín, koľko vzťahov skončí v podstate ešte skôr, než začnú? Nuž a na druhej strane: Koľko málo Jozefovej spravodlivosti na spôsob milosrdenstva je medzi nami – ako manželmi, rodinnými príslušníkmi, priateľmi i ľuďmi vo všeobecnosti? Dnes je skôr tendencia tých druhých zdiskreditovať a vykričať to do celého sveta, len aby sme my vynikli ako tí lepší. Ako tí, ktorí nezlyhali! Je smutné, že takýto postup sa, žiaľ, udomácnil, i v našej drahej cirkvi… Nech teda jedno z poučení Vianoc je v tom, že sa aj my budeme prejavovať Jozefovou spravodlivosťou! Spravodlivosťou, ktorá neodsudzuje a netrestá, ale vie byť milosrdná…

Do Jozefovho a Máriinho ťažko riešiteľného príbehu však vstupuje sen. Nuž a ten dáva všetkému nové smerovanie. Objavuje sa riešenie, ktoré predtým ani Jozef ani Mária nevideli. Predsa však, či ho prijmú, je na nich oboch. Sen Jozefovi otvára oči, aby sa na realitu so svojou snúbenicou Máriou začal pozerať inak. V jednej chvíli všetko začína byť naruby.

Verme, že i do nášho života môže prísť riešenie našich problémov. Niekedy asi treba viac veriť srdcu a emóciám než rozumu. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku! Nebojme sa ani my dôverovať Bohu a Jeho plánu pre naše manželstvá, naše rodiny, naše vzťahy! Veľakrát je to totiž o našom strachu. Bojíme sa bojovať, bojíme sa ísť do rizika, a tak radšej všetko ukončíme ešte skôr, než by sa to mohlo rozvinúť do plnej krásy. Dnes nám všetkým teda zaznieva: Neboj sa! Neboj sa Bohu dôverovať a spoľahnúť sa na Neho! Neboj sa pristúpiť na Jeho plán a riešenie!

Ako vieme, Jozefova spravodlivosť sa neprejavila len v jeho milosrdenstve, ale i v jeho poslušnosti voči hlasu, ktorý začul v sne. Jozef nielen započul, ale aj poslúchol. Svojim spôsobom zachránil “rozpadajúce“ sa manželstvo.

Dnes sa veľa rozpráva o manželstve a o kríze manželstva, ale málo sa koná. Veľa sa analyzuje a hľadajú sa riešenia, ale nič sa nerieši. Všetci vieme, že svet potrebuje mužov, ženy, rodiny, ktoré sa nechajú Bohom viesť a ktoré budú konať Božie skutky – obetavo a z lásky a tak opäť ukážu, aká má byť rodina, ktorá prináša požehnanie. Obdobie pred Vianocami je aj pre nás príležitosťou, aby sme prehodnotili svoj život a porovnali ho so vzormi, ktoré nám dáva Boh. Aby sme sa znova stávali Božími mužmi a ženami, ktorí budú budovať Božie kráľovstvo už na tejto zemi plnením Božej vôle – prinášaním spravodlivosti, lásky a pokoja.

Milí bratia a sestry, priatelia, prajem nám všetkým, aby sme aj v tento rok, v tom všetkom lesku a trblietaní, darčekoch a stromčekoch, ktoré sa s Vianocami spájajú, nezabudli na konkrétne ľudské príbehy, na správne rozhodnutia konkrétnych ľudí, vďaka ktorým budeme sláviť aj tohtoročné Vianoce.

Dnes ďakujeme Bohu za Jozefa. Je nám príkladom v tom, ako byť spravodlivým človekom, čo to znamená byť spravodlivým. To jest: vedieť prejaviť blížnemu milosrdenstvo a poslušnosťou reagovať na Boží hlas vo svojom živote. Nech nám v tom všetkým Pán Boh pomáha!

Amen.

Zdieľať na Facebooku