Obrázok k článku

Bohorodička Spolutrpiteľka.

Drahí bratia a sestry! Ocitli ste sa v živote tvárou v tvár človekovi, ktorému ste nedokázali odpustiť? Je vo vašom živote niekto, kto vám ublížil a vy máte voči nemu uzavreté srdce? Každý z nás sa počas svojho života ocitne v okamihu, kedy je potrebné odpustiť, zmieriť sa s tým druhým.

Spomienka na Bohorodičku Spolutrpiteľku nás k tomu vyzíva aby sme odpustili druhým. A práve odpustenie a zmierenie je zmyslom spomienky, ktorý slávime hneď po sviatku povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Nenávisť voči tým, ktorí ukrižovali Pána Ježiša je odstránená oslavou tej, ktorá mala ako jediná právo volať po spravodlivosti.

V skutočnosti je veľmi jednoduché a podľa mnohých z nás správne, ukazovať prstom na chyby druhých ľudí, na ich neschopnosť byť takými, akými ich chceme mať. Matka zmierenia nás však učí čomusi inému. Bez nadávok, bez zvolávania spravodlivého trestu na vojakov, ktorí boli zodpovední za smrť Ježiša Krista, berie do náručia svojho mŕtveho Syna. V pokore a bez zbytočných vášní, prijíma údel, ktorý jej pripravil Boh. Už tu môžeme pozorovať počiatky zmierenia.

Bolo by naozaj užitočné, keby sme si všetci zobrali príklad z našej Nebeskej Matky. Panna Mária je nám vzorom v odpúšťaní, ktoré bolo definované na Kalvárii. Je nám vzorom v prijímaní druhých aj s ich chybami. Učí nás nádeji, že aj tí, ktorí spôsobujú rozvrat a nepokoj medzi ľuďmi, raz nájdu správnu cestu ako lotor na kríži.

Pripojme sa teda k Márii a vyprosujme si od Nebeského Otca odvahu odpustiť a prijať odpustenie. Aby sme odkaz Spolutrpiteľky vovádzali do svojho každodenného života a mali správne nastavené srdcia pre všetkých ľudí.

Zdieľať na Facebooku