Obrázok k článku

Zvestovanie Pána Lk 1, 24-38

Bratia a sestry, mnohokrát počujeme z úst ľudí, že dnešný sviatok je iba katolíckym sviatkom. Som presvedčený o tom, že je to veľký omyl. Nezvestoval azda anjel Gabriel Márii správu o narodení Syna aj iným kresťanom, ktorí nepatria do spoločenstva Cirkvi? Nepočala, nevynosila a neporodila Mária Ježiša Krista pre všetkých ľudí? Dnešný sviatok teda nie je len katolíckym sviatkom. Je to predovšetkým kresťanský sviatok, ktorý má svoje zakotvenie na stránkach evanjelia. Preto je to sviatok všetkých kresťanov. Od dnešného sviatku by sa nemal nikto dištancovať.

Dnes by som všetkým nám rád položil otázku, nad ktorou možno málo premýšľame: ´Prečo sme sa stali kresťanmi? Prečo sme veriaci?´ Väčšina z nás by asi odpovedala: ´Pretože ma dali pokrstiť a vyrastal som vo veriacej rodine. Náboženstvo a viera v Boha boli pre nás prirodzené. Nikdy mi ani nenapadlo, aby to bolo inak.´

Keď sa dnes pozeráme na Máriu ako Ježišovu matku, uvedomujeme si, že to nebol jej zámer. Vo chvíli, keď sa jej zjavil anjel Gabriel, nepremýšľala nad tým, či to bude pre ňu výhodné. Iba s údivom počúvala, čo s ňou Boh zamýšľa a aké má s ňou plány. Nestala sa matkou Ježiša na základe svojho rozhodnutia, ale na základe Božieho ustanovenia. Zrejme tak by sme mali chápať aj my svoje kresťanstvo, respektíve, prečo sme kresťania. Nie je to naša zásluha. Podieľali sa na tom síce naši rodičia, starí a krstní rodičia, prostredie, ktoré nás formovalo, možno pán farár, ktorý na nás duchovne vplýval – no predovšetkým sa pre nás rozhodol Pán Boh ako ten, ktorý sa nám dal poznať. Bol to predovšetkým On, kto nás povolal k viere. Pritom si použil našich rodinných príslušníkov alebo ľudí z nášho okolia.

Na Márii je v tomto smere obdivuhodné, že ona prijala pozvanie. Zároveň môže a má byť pre nás vzorom, že v danej chvíli nekalkuluje. Nedáva si „plusy“ a „mínusy“ a nešpekuluje nad tým, čo jej prinesie alebo zoberie to, že sa stane matkou Syna Božieho. Neuvažuje nad tým, čo tým získa a čo tým stratí. Jednoducho je Bohu úplne k dispozícii. Aký úžasný príklad ochoty a poslušnosti nám dáva Ježišova matka.

Je smutné, ak dnes ľudia kalkulujú nad tým, či im kresťanstvo prinesie nejaké výhody, zisk, alebo nevýhody a straty. Najväčším ziskom je predsa vzťah s Bohom, Božie milosrdenstvo, odpustenie, milosť, požehnanie a dar večného života. Existuje snáď niečo cennejšie? Na druhej strane najväčšou stratou pre človeka je prísť o tieto dobrá a stratiť to kvôli nevere.

Tak je to teda s vierou nás všetkých. Prišli sme k nej doslova ako „panna k dieťaťu“. Duch Svätý i nás zatienil a spôsobil, aby v nás žil Kristus a my, aby sme v Neho verili. Toto sme si nevybrali sami a už určite nie preto, žeby sme z toho mali nejaké výhody. Vybral si nás Boh. Ba pravda je taká, že On si vyberá každého. Milosť viery ponúka rôznymi cestami. Mnoho je povolaných, (por.: Mt 22, 14) hovorí Ježiš. To znamená, že všetci sme povolaní. Jeho slová si dovolím parafrázovať: Žiaľ, iba málo je tých, ktorí si Boha vyvolia za spôsob života. Mária nielenže bola povolaná, ale si aj zvolila správne. Jej rozhodnutie sa môže stať príkladom, výzvou i motiváciou pre naše každodenné osobné rozhodnutia sa pre Boha.

Máriino rozhodnutie stať sa matkou Božieho Syna, ju privádza aj k hlbokému utrpeniu, ktoré prežíva na Golgote pod krížom svojho Syna. Ani nás viera v Krista nezachraňuje pred rôznymi súženiami a ťažkosťami života. Tak nám to i v týchto časoch dosvedčujú naši bratia a sestry v Iraku, Iráne, Afganistane, Sýrii, Kórei, ale aj v iných končinách tohto sveta. Opäť nás to privádza k známej myšlienke, že skutočná viera, poslušnosť a oddanosť Bohu je ochotná prinášať aj obete. Podobne hovorí jeden anonym: ´Pokiaľ nás viera nestojí nič, potom nestojí za nič.´ Vidieť zomierať vlastného Syna potupnou smrťou na kríži, to musela byť veľká obeť, ktorú Mária podstúpila. Takto aj v prinášaní obetí sa pre nás Mária môže stať nasledovania hodným príkladom. Zároveň pred nás stavia akési pomyselné zrkadlo. Stojac pred ním a vidiac sa v ňom, si každý z nás musí dať vlastnú odpoveď na otázku, koľko som ochotný pre Krista obetovať?

Bratia a sestry, dnešný sviatok pre nás stavia viacero aspektov, ktoré by mali charakterizovať našu kresťanskú vieru – Máriina ochota nechať sa povolať a poslušnosť v prijímaní Božieho plánu pre jej život. Ako to vyzerá s našou vierou, ochotou a poslušnosťou nechať sa povolať?

Zdieľať na Facebooku