Obrázok k článku

Veľká Nedeľa Páschy

Bratia a sestry,

svetoznámy prednášateľ a spisovateľ Josh McDowel, ktorý bol kedysi ateistom a z kresťanstva sa vysmieval, na žiadosť svojich kresťanských priateľov preskúmal historické základy kresťanstva. Na túto prosbu sa nechal nahovoriť s presvedčením, že bude ľahké dokázať nepresnosť a nevierohodnosť Biblie a tak rozbiť základy kresťanstva. Keď sa tým začal vážne zaoberať a čím viac faktov našiel, tým pevnejším sa kresťanstvo preňho stávalo. Napokon sám sa stal kresťanom. Aj keď mu ešte nejaký čas trvalo, kým úplne uveril v Ježiša Krista, dnes je už jedným z najvýznamnejších obhajcov kresťanskej viery. Pre neho osobne jedným z najsilnejších argumentov, bola práve udalosť vzkriesenia Ježiša Krista. Vo svojej knihe Viac ako tesár píše: „Po viac ako 700 hodinách štúdia tejto témy a dôkladnom preskúmaní jej základov som prišiel k záveru, že vzkriesenie Ježiša Krista je alebo jedným z najšpinavších a najneslýchanejších podvodov, aký bol kedy ľuďom podstrčený, alebo je to jedna z najdôležitejších historických skutočností.”

Prázdny hrob je veľmi vážnym a jasným faktov, ktorý bol v Jeruzaleme v čase, keď apoštoli začali hlásať Ježišovo vzkriesenie. Nebolo však k dispozícii zabalzamované Ježišovo telo, lebo inak by v Jeruzaleme kresťanské posolstvo o zmŕtvychvstaní neprežilo. Z toho vyplýva otázka, ako vysvetliť prázdny hrob.

Pokúsil sa o to aj Josh McDowel v knihe Nové dôkazy. Veľmi podrobne skúmal historickosť vzkriesenia a odpovedá na niekoľko najrozšírenejších teórií, ako vysvetliť prázdny hrob.

Niektorí prišli s teóriou, že ženy zašli k nesprávnemu hrobu. Josh vyvracia túto teóriu tvrdením, že toho istého omylu by sa potom museli dopustiť aj všetci ostatní. Keby to tak bolo, židovskí vodcovia by určite nečakali so založenými rukami a verejne by poukázali na to, kde je skutočný hrob, aby tak umlčali správy o vzkriesení.

Iná teória hovorí, že učeníci mali halucinácie alebo niečo podobné. Tu však narážame na psychologický problém: ako môže vyše päťsto ľudí počas štyridsiatich dní mávať takú istú, pravidelne opakovanú a dokonca skupinovú halucináciu? A okrem toho, to by naozaj nikto za ten čas nenašiel Ježišovo zabalzamované telo? Prečo ho teda nikto neukázal?

Často uvádzanou teóriou je, že Ježiš na kríži v skutočnosti nezomrel, ale iba stratil vedomie vyčerpaním a stratou krvi. Autority a zodpovední veľmi dobre vedeli, kedy je niekto mŕtvy. A ak by sa aj stalo, že Ježiš nezomrel a že prežil aj nasledujúce tri dni v hrobe, mohol by sa sám bez cudzej pomoci dostať z hrobu, pri ktorom bol privalený ťažký kameň, pričom na jeho pohnutie zvonku bolo treba možno aj dvadsať mužov? A keby aj (čo je absurdné), stal by sa Ježiš v takomto stave predmetom uctievania a presvedčil by učeníkov o svojom vzkriesení, a to až do takej miery, že by boli ochotní za túto zvesť položiť život?

Ďalšia teória hovorí, že Ježišovo telo ukradli učeníci, keď stráž spala. Zamyslime sa však nad týmto tvrdením v kontexte doby: Po prvé, stráž nemohla spať. Presnejšie povedané, nie celá. Vojaci sa museli striedať, aby vždy niekto strážil. A na druhej strane, keď sa pozrieme na zdrvených učeníkov, ktorí zažili hrôzu z posledných udalosti Ježišovho života, určite nemali silu a odvahu spraviť tento čin a následne o pár rokov za to položiť aj svoj život. Pod tlakom obrovského prenasledovania by to nepochybne vzdali.

Iní hovoria, že telo nevzali učeníci, ale Židia alebo Rimania. Ak by to tak bolo, prečo potom, keď učeníci začali zvestovať vzkriesenie, neprišli a jednoducho nevysvetlili, ako to bolo? Mohli naozaj zabalzamované telo poprevážať po uliciach Jeruzalema a všetkým ho verejne ukázať. To by úplne zničilo kresťanskú zvesť. Ale namiesto toho židovské a neskôr aj rímske autority kresťanov prenasledovali. Nebolo to náhodou preto, že nemali argumenty? A ak by tie argumenty mali, prečo sa nám nikde nezachovali?

Veľmi silnou skutočnosťou je úplná absencia vtedajších svedectiev, ktoré by vyvracali vzkriesenie. Skúsme sa zamyslieť: Keby bolo možné vzkriesenie v tej dobe vyvrátiť, nezachovali by sa nám z toho obdobia o tom žiadne svedectvá?? Napokon aj všetky uvedené teórie len podporujú realitu vzkriesenia. Načo by totiž vznikli, keby nebolo treba vysvetliť prázdny hrob?

Bratia a sestry, dnes slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, najväčšie tajomstvo našej viery. Prichádzame do chrámu preto, že sme uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ako táto udalosť zasahuje do života každého jedného z nás? A ako sa viera v zmŕtvychvstalého Ježiša prejavuje aj v našom kresťanskom živote?

Prosme dnes o hlbšiu vieru v Zmŕtvychvstalého a o radosť z toho, že práve On je Pánom nášho života. Ďakujme dnes Ježišovi za jeho obetu lásky a za to, že je Boh s nami –  denne kráča po našom boku a je Cestou, ktorá vedie k Otcovi.

Zdieľať na Facebooku