Obrázok pre homílie

Povýšenie Svätého Kríža

Bratia a sestry.

Symbol kríža nás sprevádza od narodenia až po hrob. Už keď sme sa narodili, boli sme pokrstení a nad naším, začínajúcim sa životom, pri krste urobili kríž. Niektorí zbožní rodičia prežehnávajú svoje deti. S krížom ich vyprevádzajú na cesty a do manželstva a s krížom sa s nimi s radosťou vítajú. Kríže sú na kresťanských kostoloch, na pamätných miestach, na bohoslužobných knihách. Kríže sú na hroboch našich zosnulých. Dnes pozeráme na kríž krížov. Kristov kríž nám pripomína, prečo je kríž symbolom nielen utrpenia a smrti, ale aj nádeje a potešenia. Dnešný sviatok nám pripomína, ako veľmi v našich krížoch potrebujeme Ježiša.

Evanjelista Ján hovorí, že na Golgote Ježiša ukrižovali. Je to krátke konštatovanie. Ale koľko je za touto vetou bolesti a surovosti. Kristov kríž nás učí, aby sme sa nedali oklamať zdaním o nás samých: nahý Kristus na kríži nám ukazuje holú pravdu o nás. Zároveň nás Kristov kríž potešuje, lebo musíme počítať s tým, že i jeho nasledovníkom sa bude vodiť tak, ako Jemu samému.

Byť v dnešnom svete prenasledovaným, posmievaným kresťanom nie je slabosťou, ale duchovnou silou – lebo nás posilňuje Boží Syn, ktorý pretrpel i kríž. Neraz sa i my môžeme ocitnúť na nepríjemnom a veľmi ťažkom úseku života. Sú chvíle, keď sa nám zdá, že to, čo nesieme, je príliš ťažké. Že je to také ťažké ako Kristov kríž.

Kríže kladené na naše plecia mávajú rôznu podobu. Ťažká choroba, nezhoda v manželstve, neposlušné deti, život v mnohých trápeniach. Ale dobre počúvajme! Niesť možno len na chvíľu kríž, aký niesol Kristus na Golgotu, je obrovská výsada. Je to niečo, čo dáva nášmu životu zmysel práve v tej chvíli, keď ľuďom naokolo, a možno aj nám samým sa zdá, že náš život už cenu nemá. Ten kríž je niečo, čo nás podivuhodne zbližuje s Ježišom. Čo nás smeruje na Jeho cestu. Kríž je niečo, čo nás vedie smerom nahor. Aj v najťažších chvíľach sa máme na koho obrátiť – môžeme v modlitbe volať k Tomu, ktorý utrpeniu veľmi dobre rozumie. Určite to nebude volanie do prázdna.

Bratia a sestry, podľa evanjelia vieme, že Šimon Cyrenejský niesol kríž len po Golgotu. Na Golgote zomrel Ježiš, aby Šimon mohol ísť domov. Zrejme neskôr nasledoval Krista a pre jeho synov to bola veľká česť, že ich otec niesol Ježišov kríž. Budú naši synovia a dcéry, vnuci a vnučky tiež hrdí, že sme niesli, aspoň chvíľu Kristov kríž? Spýtajme sa každý svojho svedomia. A dajme sa viesť Svätým Duchom na tú cestu, v cieli ktorej žiari svetlo Kristovho vzkriesenia. Amen.

Zdieľať na Facebooku