Obrázok k článku

Lk 19, 1-10

Bratia a sestry!

Mnohí považujú za najznámejšieho hrdinu slovenského národa Jánošíka. V ľudovom podaní je jeho obraz taký, že bohatým bral a chudobným dával. Tento “imidž” sa šíri až dodnes. Nikdy sa nepozeralo na jeho zlé skutky, na to, či porušoval ľudské a Božie zákony.

Úplne v opačnom obraze je vnímaný Zachej z dnešného evanjelia. Ako vieme bol úradník – a  nie práve populárny. V práci bol zrejme spoľahlivý a usilovný a preto sa stal mýtnikom. Byť poctivý v tomto povolaní znamenalo, že každý obchodník musel platiť poplatky. Tých, ktorých kontroloval boli aj židia. Vlastní ľudia ho odsudzovali, pretože slúžil pohanskej vláde. Židovskí predstavitelia odmietali platiť daň cisárovi, hodnotili to ako svätokrádež. Podľa ich názoru tieto odvody mali patriť Bohu. Avšak na druhej strane, aj oni požadovali od ľudí aby platili chrámovú daň. Židovskí predstavitelia nevedeli Zachejovi odpustiť hlavne službu Rímu.

Ježiš tohoto muža, ktorý bol v očiach ľudí hriešnik, pozýva k sebe aby nie len naplnil jeho túžbu, ale aby zmenil jeho život. Ježiš neprehliadol jeho záujem. Peniaze mal Zachej  rád, ale zároveň bol to muž, ktorý „chcel vidieť Ježiša“ (Lk 19, 3). Pre tento cieľ neváhal vyliezť na figovník, aby Ježiša videl, keď prechádzal cez Jericho. Z evanjelia sa nič bližšie o jeho túžbe a motívoch nedozvedáme. Jeho snaha však bola a zostáva príkladná pre nás všetkých.

Obdivuhodné na tomto evanjeliu je to, že Ježiš si všimol „hriešneho“ človeka. Človeka, ktorého by sme s najväčšou pravdepodobnosťou odsúdili, a pred Ježišom rýchlo schovali aj my sami. Pre všetkých nás kresťanov, Kristus vysiela závažný signál. Základná hodnota človeka nie je v tom, čo vykoná a urobí, ale v tom, že je človekom. Boh nemiluje ľudí  preto že sú dobrí a dobré sú ich činy. Boh miluje ľudí jednoducho preto, že sú ľudia. Keď Nebeský Otec tvoril svet, človekom dovŕšil celé stvorenie. My všetci – bez výnimky – predstavujeme vrcholné Božie dielo, sme Bohu najmilší zo všetkých stvorení. Vrátane Zacheja. Preto k nemu Ježiš mieri na večeru. Žiadna zdvorilostná návšteva z donútenia, žiadna povinná večera u miestnej honorácie… Pre Ježiša je to priamo mesiášska, spasiteľská úloha. Kristus presvedčivo povie – musím zostať v tvojom dome. Je nutné, aby som s tebou večeral. Si pre mňa človek hodný pozornosti. Prichádzam k tebe aj napriek tvojim hriechom, lebo ja, Ježiš, tvoje hriechy prekonávam.

Drahí veriaci, v dnešnom evanjeliu by sme si mali všimnúť viac vecí, spomeniem aspoň dve:  – dávať pozor, aby sme sa aj my, kresťania, nestali unáhlenými kritikmi tých, ktorý sa všemožne snažia priblížiť k Ježišovi a ktorí majú túžbu spoznať Ježiša. Možno ich v našich očiach vnímame ako hriešnikov, tých, ktorí nie sú hodní Ježišovho dotyku… Ježiš aj týchto ľudí chce spasiť. Veľakrát vo farnostiach, Cirkvi ľahko dvíhame obočie nad tými, ktorí vyrazili za Ježišom len nedávno. Nesedia nám. Jednoducho “nejdú” podľa našich kresťanských zákonov, či predstáv. Všetci títo v našich očiach „nehodní“ majú v sebe čosi dobrého z dávneho Zacheja. Majú túžbu. V Cirkvi je mnoho ľudí, mladých ľudí, rodín a osobne aj mnoho takých poznám, ktorí nemôžu pristupovať k Eucharistii, ale pri ich návštevách chrámu vidím, že majú veľkú túžbu po Ježišovi. Neodsudzujme ich, ak nejdú podľa našich predstáv. Nezničme v nich túžbu po Kristovi. Verím, že príde čas, kedy sa ich Kristus dotkne a zanechajú svoj hriech.

To, na čo by som chcel ešte upozorniť je, aby sme si týchto ľudí všimli, a nielen všimli, ale aj oslovili a preukázali lásku, pretože – opakujem – základná hodnota človeka nie je v tom čo koná a ako žije, ale v tom, že je človekom. Všetci ľudia, vrátanie tých, ktorí nemôžu pristupovať k Eucharistii, ktorí sa nechcú vzdať hriechu, sú stvorení na Boží obraz a Boh ich miluje.

Bratia a sestry, aj dnešná doba má veľa Zachejov, ktorých si drží v odstupe od „legitímnych“ kresťanov. Ak chceme, aby sa dnešní Zachejovia stretli s Kristom, neodsudzujme ich, alebo ich nezahŕňajme našimi zbožnými frázami, našou morálkou, našou predstavou o kresťanstve, či lacnými odpoveďami. Ponúknime im Kristovu blízkosť. Amen

Zdieľať na Facebooku