Obrázok k článku

3 nedeľa Veľkého pôstu – Krížupoklonná.

Bratia a sestry, pred pár rokmi Európsky súd pre ľudské práva ohľadne Talianska rokoval o používaní náboženských symbolov na verejných miestach. Myslím si, že táto záležitosť sa nedotýkala iba Talianska, ale nás všetkých. Preto považujem za potrebné v dnešnú nedeľu, ktorú nazývame „Krížupoklonná“, zaujať stanovisko k používaniu symbolu kríža na verejnosti, v našich domovoch, na nás samotných.

Vieme, že symbol kríža obsahuje veľké posolstvo, ktoré má nielen historický význam. Z historického hľadiska len pripomína udalosť z prvej polovice prvého storočia. Na popravu a ukrižovanie Ježiša Krista. Táto poprava je spojená s Ježišovým učením a pôsobením. Symbol kríža je predovšetkým vyjadrením posolstva Ježiša, ako je zapísané v evanjeliách. Kto protestuje proti verejnému používaniu symbolu kríža, protestuje proti Kristovmu posolstvu. a naopak – každý jeden s nás, ktorý sa hlási k symbolu kríža, zaväzuje sa rešpektovať a uplatňovať celé Ježišovo posolstvo.

Takisto symbol kríža upozorňuje na hriech človeka, človeka, ktorý sa vzoprel Bohu. Zlo a utrpenie, ktoré z toho vzniklo a vzniká, má veľké rozmery. Kto odmieta symbol kríža, odmieta aj túto stránku jeho posolstva. Kto prijíma symbol kríža,uvedomuje si a spoznáva aj hĺbku zla a jeho korene. Poznať pravdu, hoci tragickú, je lepšie, ako ju ignorovať.

Symbol kríža obsahuje posolstvo, že napriek hriešnosti – vzbure proti Bohu, sa Boh nevzdáva ľudstva. Na kríži dáva zomrieť svojmu Synovi, a tak ponúka odpustenie nám všetkým. Boh je vždy ochotný nám odpustiť a umožniť nový začiatok. Preto aj toto posolstvo symbolu kríža je dnes aktuálna tak, ako kedysi.

S krížom ako symbolom smrti je nerozlučne spojené aj posolstvo zmŕtvychvstania. Lebo symbol kríža nás uisťuje, že sa dá žiť zmysluplný život. Uprostred zla a nespravodlivosti vo svete, nás symbol kríža uisťuje, že víťazstvo patrí láske, pravde a spravodlivosti.

Preto má Kríž svoje miesto nielen v súkromnom živote veriacich, ale má svoje miesto aj vo verejných oblastiach života. Dôležité je, aby sa symbol kríža používal nie iba ako dekorácia, ale s pochopením jeho bohatého posolstva.

Dnes vidíme, že kríž nosia mnohí – mladí aj starí ľudia. To je veľmi sympatické, lebo človek si o nich myslí: títo ľudia majú odvahu dať najavo svoj postoj k Bohu – Kristovi. Ale keby sme mali možnosť nazrieť trocha hlbšie do ich života – do života tých, čo nosia tento symbol, neboli by sme sklamaní?

Ježiš si na jednej strane vysoko cenil otvorené, smelé priznanie sa k nemu. Povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32). Ale na druhej strane ostro varoval pred znehodnoteným používaním pobožných slov a symbolov: „Čo ma oslovujete: “Pane, Pane,” keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46). Toto varovanie je namierené aj proti automatickému používaniu symbolu kríža, ktorému nezodpovedá každodenný život človeka.

Bratia a sestry, Cirkev nás dnes pozýva, aby sme uvažovali nad tajomstvom kríža a zároveň nám ponúka dialóg s týmto tajomstvom. Zamyslime sa, akým spôsobom nosíme kríž. Len ako spomienku,či ako módny doplnok, šperk? Alebo ako symbol spolupatričnosti k náboženskej skupine a vyznanie viery?

Vieme, že Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že mať zavesené  kríže na stene v školách je porušením slobody vzdelávania a slobody vierovyznania. Súd tak vyhovel Talianke fínskeho pôvodu, ktorá sa sťažovala na kríže vysiace v školách. Áno, pre niekoho tento symbol môže byť pohoršením, ale pre nás kresťanov je viac ako symbol, je znakom spásy.

Zdieľať na Facebooku