December

01.12. 2018 – Lukov Dvor.

02.12. 2018 – 13:00 hod – Veľký Meder; 20:00 hod – Bratislava;

03.12. 2018 – 14:00 hod – dohodnuté stretnutie. 18:30 hod – slúži sv. omšu.

04.12. 2018 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom. 14:00 hod – slúži svätú Liturgiu;

05.12. 2018 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – kontrolný deň na stavbe;

06.12. 2018 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom.

07.12. 2018 – 18:30 – slúži sv. omšu pre laikov MSC

08.12. 2018 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – stretnutie s Jaroslav Lukač;

09.12. 2018 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

11.12. 2018 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

12.12. 2018 – 10:30 hod – slávnostný obed s JAS – ABM, s.r.o; 11:30 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – kontrolný deň na stavbe;