Október

02.10. 201809:00 hod – stretnutie s architektkou; 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

03.10. 2018 – 08:30 hod – slúži pohrebnú sv. omšu; 10:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – kontrolný deň na stavbe; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom; 16:00 hod – Bádice – stretnutie s rodinou Bártovou a spoločná modlitba – vigília pri zomrelom Alexandrovi.

04.10. 2018 – 14:00 hod – Bádice – slúži sv. omšu spojenú s pohrebnými obradmi za zomrelého Alexandra Bártu.

05.10. 2018 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – predseda obradu uloženia urny; 16:00 hod – predseda pohrebným obradom;

06.10. 2018 – 07:30 hod – slúži sv. omšu; 10:00 hod – stretnutie s riaditeľom odboru regulácie vodárenstva Martinom Barbaričom; 11:30 hod – Mojmírovce – posvätenie domu. 16:00 hod – stretnutie s JUDr Natália Šipošová a Rastislav Laurenčík.

07.10. 201810:00 hod – Nitra – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Choča;

08.10. 201815:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

09.10. 2018 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

10-11. 10. 2018Mimo Slovenska

12.10. 2018 – 16:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 17:00 hod – dohodnuté stretnutie.

13.10. 201811:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 15:0 hod – Bratislava – vysluhuje sviatosť manželstva;

14.10. 201810:00 hod – Nitra – slúži sv. Liturgiu

15.10. 201813:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

17.10. 2018 – 11:00 hod  – 12:30 hod – prednáša na katedre kultúry a turizmu na UKF; 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 15:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

22.10. 201816:00 hod – Nitra – slúži zádušnú sv. Omšu

25-26.10. 2018Mimo Slovenska

27.10. 201816:00 hod – Nitra – vysluhuje sviatosť manželstva. 18:00 hod – Lehota – zúčastní sa na oslave 60 rokov života Eugena.

November

02.-05.11. 2018Prešov

05.11. 2018Posviacka vína 

07.11. 2018Slúži sv. omšu v Cíferi.