Február

01.02. 2019 – 09:00 hod – zúčastní sa na kolaudácii spevnených ploch na dome Kána; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom

02.02. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 19:00 hod – Bratislava;

03.02. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;14:00 hod – Dunajská Streda;

04.02. 2019 – 09:00 hod – zúčastní sa na kolaudácii domu Kána; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom

05.02. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

06.02. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

07.02. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

08.02. 2019 – Ettal a Unterammergau (Nemecko);

09.02. 2019 – 08:00 hod – slúži sv. omšu na Lukovom Dvore;

10.02. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

11.02. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

12.02. 2019 – 10:00 hod – uloženie urny; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 19:00 hod – Trnava

13.02. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – kontrolný deň na stavbe; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

14.02. 2019 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom za zomrelého (40) Pavla ;17:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 19:30 hod – Smolenický zámok – stretnutie s manželskými pármi.

15.02. 2019 – 18:30 hod – slúži sv. omšu na DC

16.02. 2019 – 07:30 hod – slúži sv. omšu na DC; 17:00 hod – Bratislava;

17.02. 2019 – 08:00 hod – slúži sv. omšu na DC; 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 11:30 hod – Krst a myropomazanie (birmovka); 20:00 hod – Salzburg (Rakúsko)

18.02. 2019 – 08:00 hod – Stretnutie s p. Adreas Steiner – provinciál – Salzburg (Rakúsko).

19.02. 2019 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

20.02. 2019 – 08:00 hod – Vilsbiburg (Nemecko);

21.02. 2019 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu

22.02. 2019 – 10:00 hod – predseda pohrebným obradom; 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

22.02. – 25.02. 2019 – Čierna Hora (Montenegro)

26.02. 2019 – 10:00 hod – predseda pohrebným obradom