Október

01.10. 2019 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

02.10. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

03.10. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

04.10. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

05.10. 2019 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 16:00 hod – Bohdanovce pri Trnave – svadba Lucia a Pavol;

08.10. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom; 17:00 hod – slúži sv. liturgiu;

10.10. 2019 – 17:00 hod – slúži sv. liturgiu;

11.10. 2019 – 19:00 hod – Viedeň;

13.10. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. liturgiu; 11:30 hod – vysluhuje sviatosť krstu; 13:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu;

20.10. 2019 – 12:00 hod – Horné Saliby – vysluhuje sviatosť krstu;