August

01.08. 2018 – Mimo Slovenska

02.08. 2018 – Kontrolný deň na stavbe. 18:00 hod – stretnutie s páter Michael Hubert. 20:00 hod – Galanta

03.08. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady; 17:00 hod – slúži svätú omšu spojenú s obradmi sľubov spolubrata Daniela.

04.08. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady;16:00 hod – stretnutie s Andrea Huganová.

06.08. 2018 – 18:30 hod – stretnutie s Radoslav Hyksa a Andrea Pydová.

08.08. 2018 – 13:00 hod – Kontrolný deň na stavbe; 17:30 hod – Čermaň sv. Omša.

09.08. 2018 – 12:00 hod – Dolné Krškany – Uloženie urny.

10.08. 2018 – 09:00 hod – Pohrebné obrady; 16:00 hod – Stretnutie s provinciálnou predstavenou sestier Congregatio Jesu – Sr. Helena Bugošová CJ

11.08. 2018 – 13:00 hod – Pohrebné obrady; 16:00 hod – Smolenice.

12.08. 2018 – 18:00 hod – Salzburg

13.08. 2018 – 18:00 hod – Innsbruck

14.08. 2018 – 18:00 hod – Mníchov

15.08. 2018 – 07:00 hod – Lukov Dvor; 09:00 hod – stretnutie s Ing Juriček;

16.08. 2018 – 10:00 hod – stretnutie s Ing Juriček; 13:00 hod – Pohrebné obrady;

20.08. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 14:30 hod – stretnutie s Marek Sopko;

21.08. 2018 – 08:30 hod – Viedeň

22.08. 2018 – 13:00 hod – Kontrolný deň na stavbe

25.08. 2018 – 17:00 hod – Bratislava

26.08. 2018 – Stretnutie s Mons. prof. dr. hab. Stanislav Skobel

27.08. 2018 – Stretnutie s Mons. prof. dr. hab. Stanislav Skobel a Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

28.08. 2018 – UKF Nitra

September

01.09. 2018 – 11:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu

08.09. 2018 – 13:30 hod – Dražovce – vysluhuje sviatosť manželstva

09.09. 2018 – 14:00 hod – Podzoborské vinobranie – požehnáva víno a plody zeme