Obrázok k článku

Slávnosť 20 výročia založenia farnosti

V nedeľu 26. februára 2017 sme slávnostnou sv. liturgiou o 10.00 hod. oslávili 20. výročie založenia našej farnosti FOTO (1. marec 1997). Na túto milú slávnosť pozval náš páter Martin Pavúk, MSC bývalého správcu farnosti o. Ľubomíra Matejoviča, bratislavského dekana a o. Petra Hasaru. Hlavný celebrant o. Matejovič sa v homílii rád prihovoril svojim bývalým farníkom a ďakoval Pánu Bohu za 20 rokov života farnosti. Pred záverom slávnosti páter Martin prečítal list, ktorý napísal pri príležitosti 20 výročia farnosti. Zároveň poďakoval o. Matejovičovi a o. Hasarovi. Na záver sv. liturgie o. Matejovič prečítal požehnanie Svätého Otca Františka pre farnosť.

Zdieľať na Facebooku