Obrázok k článku

Rok Rodiny

V piatok 19. marca 2021, v Roku sv. Jozefa, vstúpila Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine.

Výber z príhovoru pápeža Františka v nedeľu Sv. rodiny.

„… Rodina je motorom sveta a dejín. Je miestom, kde dostávame meno, je miestom náklonnosti, priestorom intimity, kde sa priúčame umeniu dialógu a medziľudskej komunikácie. V rodine človek nadobúda vedomie vlastnej dôstojnosti a uznáva dôstojnosť každej ľudskej osoby.

Dnešný sviatok nás pozýva k tomu, aby rodina príkladne evanjelizovala, keď nám nanovo predkladá vzor manželskej a rodinnej lásky, ako sa to zdôrazňuje v Apoštolskej exhortácii Amoris laetitia, ktorej piate výročie vyhlásenia bude 19. marca budúceho roka. A budeme mať rok uvažovania nad Amoris laetitia, ktorý bude príležitosťou prehĺbiť sa v obsahu tohoto dokumentu.

…Zverujeme Svätej rodine z Nazareta, zvlášť svätému Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto cestu spoločne s rodinami celého sveta. Panna Mária nech vyprosí pre rodiny na celom svete, aby ich stále viac priťahoval evanjeliový vzor Svätej rodiny, a stávali sa tak kvasom novej ľudskosti a konkrétnej a univerzálnej solidárnosti.“

/https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-ohlasil-osobitny-rok-venovany-rodine-amoris-laetitia.html/

Kardinál Kevin Farrell vysvetlil cieľ usporiadania Roka rodiny Amoris laetitia s poukázaním na svedectvo nádeje, ktorú kresťanská rodina predstavuje práve v súčasnej dobe pandémie:

„Pretrvávajúca situácia pandémie na medzinárodnej úrovni vytvára v nás všetkých obavy a utrpenie, no nemá násparalyzovať. Naopak, práve v tomto osobitnom čase zmätku, my kresťania sme povolaní byť svedkami nádeje. Misii Cirkvi totiž prináleží byť vždy ohlasovateľkou dobrej zvesti Evanjelia. Stojí za povšimnutie, že apoštolská exhortácia Amoris laetitia sa začína práve týmito slovami: „Kresťanské ohlasovanie, ktoré sa týka rodiny, je naozaj dobrou správou.

Pandémia mala veľmi bolestné dôsledky pre milióny ľudí. Avšak práve rodina, aj keď tvrdo zasiahnutá z rôznych aspektov, opäť raz ukázala svoju tvár „strážkyne života“, ako ním je aj sv. Jozef.

Rodina zostáva navždy „strážkyňou“ našich najautentickejších a najoriginálnejších vzťahov, tých, ktoré sa rodia v láske a dávajú nám dozrievať ako osobám.

Päť rokov od vydania Amoris laetitia tiež predstavuje podnet pre celú Cirkev, aby do rúk opäť zobrala tento dôležitý dokument, ovocie dlhej synodálnej cesty. Rok „Rodiny Amoris laetitia“ je vzácnou príležitosťou, aby sme dali dozrievať plodom tejto cesty, nielen v rozličných cirkevných kontextoch, ale i v samotných rodinách.“

/https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-03/zacina-sa-rok-rodiny-amoris-laetitia-na-celostne-osvojenie-si.html/

Text Apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia

 

MODLITBA K SVÄTEJ RODINE

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky,

na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby,

pravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie:

každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí

posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte našu prosbu. Amen.

 

Zdieľať na Facebooku