Obrázok k článku

Oznam

Odo dňa 25.11. 2021 až do odvolania podľa nariadenia vlády zo dňa 24.11. 2021 je zákaz vychádzania od 05.00 do 22.00. Z toho dôvodu sa verejné bohoslužby až do odvolania nekonajú. O individuálnu pastoráciu (sv. spoveď, sv. prijímanie) môžete požiadať na telefónnom čísle: +421 911 544 321

Organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu, platí od štvrtka 25 . novembra podľa 261. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí ,

§ 4 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 261/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

e) maximálna kapacita hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu je 6 osôb,

f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu

 

 

Zdieľať na Facebooku