Obrázok k článku

LET 2024

Pozývame deti na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po štrnástykrát.

Téma tábora: „Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny.“ ( Iz 46,12)

Miesto konania: Kľačno (okr. Prievidza)

Čas konania: 7. – 12. júla 2024

Tábor je určený pre deti a mládež hlavne z gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. – 7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.

Cena: 180,- €/dieťa  (150,- €/dieťa – každé ďalšie dieťa, ak je z jednej rodiny viac detí – súrodenci)

Prihlasovanie a viac informácii na linku: https://forms.gle/gBEopnoc2gxQVomC6

Uzávierka prihlasovania: 20. júna 2024

Zdieľať na Facebooku