Obrázok k článku

Objednajte si časopis SLOVO na rok 2023

Šéfredaktor Gréckokatolíckeho časopisu SLOVO, o. Juraj Gradoš vyzýva naše gréckokatolícke farnosti, aby si objednali časopis SLOVO na budúci rok. Časopis si  možno objednať v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V týchto neľahkých ekonomických časoch je dôležité, aby sme si udržali aj náš gréckokatolícky časopis, ktorý mapuje súčasný život a dianie v našej Cirkvi. Časopis vychádza od r. 1969. Prináša články aj o liturgii, ikonách a našej východnej tradícii, ale aj mnohé iné. Prejavíme tým aj našu spolupatričnosť a príslušnosť k našej Cirkvi. Podporovať cirkevné ustanovizne je ušľachtilým a bohumilým skutkom; je to tiež jedno z cirkevných prikázaní.

Viac o časopise na stránke: www.casopisslovo.sk .

 

Zdieľať na Facebooku