Obrázok k článku

Prebodnuté Kristovo srdce ako pozvanie ísť k podstate viery

Keď sa staneme maličkými, pochopíme tajomstvo Kristovho srdca, ktoré nie je, pripomenul pápež František, ako „niektorí hovoria“ len akýmsi „svätým obrázkom“ na uctievanie. Prebodnuté Kristovo srdce je „srdce zjavenia, srdce našej viery, lebo on sa stal maličkým, zvolil si túto cestu“.

Je to cesta pokory a poníženia sa „až na smrť“ na kríži. Je to „krok k maličkosti, aby sa mohla zjaviť Božia sláva,“ dodal Svätý Otec a pokračoval: z prebodnutého Kristovho boku „vyšla krv a voda“ a „toto je Kristovo tajomstvo“ dnešnej slávnosti „Srdca, ktoré miluje, ktoré robí rozhodnutie, ktoré je verné“ a ktoré „si s nami vytvára puto, zjavuje sa maličkým, povoláva maličkých a robí sa maličkým“.

A tak, ako ďalej zdôraznil pápež František, ide tu o podstatu viery. Viera nie je len nejakým formálnym súhlasom s tým, že „Ježiš je Boh“, ale preniknutím do tajomstva Ježiša Krista, ktoré vyjadruje jeho Srdce:

„Toto je to tajomstvo. Toto je to zjavenie, toto je Božia sláva. Vernosť v urobení rozhodnutia, v pripútaní sa, v osobnom prihlásení sa k maličkým: stať sa maličkým, uponížiť sa. Otázka viery je jadrom nášho života: môžeme byť veľmi čnostní, ale s nijakou alebo len malou vierou. Musíme začať odtiaľto, od tajomstva Ježiša Krista, ktorý nás zachránil svojou vernosťou.“  

Svätý Otec František zakončil dnešnú rannú homíliu modlitbou, aby nám Pán udelil milosť oslavovať v Srdci Ježiša Krista „veľké činy, veľké diela spásy, veľké diela vykúpenia“.

Vatikánsky rozhlas

Zdieľať na Facebooku