Obrázok galérie

Nestratiť tvár – Tadeusz Zasepa

Zastihli sme vás práve po návrate z Poľska, kam často chodievate. Žijete však v Ružomberku. V čom je slovenský národ iný ako poľský? Celá história je iná… Poľská história trvala neprerušene, králi, kniežatá… To vy nemáte. Ale to, čo v Poľsku trvalo v historických formách, to na Slovensku trvalo a trvá v národe. On je ten suverén. On je ten kráľ. Ja…