Obrázok k článku

Európa potrebuje kresťanov

V Paríži sa v tomto týždni koná Piate európske katolícko-pravoslávne fórum. Jeho téma znie nasledovne: „Európa v strachu z hrozby fundamentalistického terorizmu a hodnota osoby a náboženskej slobody“. Na Fóre sa zišlo 12 reprezentantov pravoslávnych cirkví spolu s 12 reprezentantmi Katolíckej cirkvi. Radu európskych biskupských konferencií CCEE na stretnutí reprezentuje jej predseda kardinál Angelo Bagnasco.

V prvý deň stretnutia prehovoril budapeštiansky arcibiskup, kardinál Péter Erdő. Vo svojom príspevku okrem iného povedal, že strach prítomný v živote Európanov je dôsledkom  terorizmu, ktorý má často svoje korene vo fundamentalizme spochybňujúcom dôstojnosť ľudskej osoby a vytvárajúcom problémy pre zdravú náboženskú slobodu, bez ktorej neexistuje spoločenský zmier. Upozornil na nárast sklonu k radikálnosti medzi mladými pri hľadaní úniku z banálnosti. Túžba po živote, ktorý nie je banálny však nemá privádzať mladých k fundamentalizmu a ešte menej k nenávisti a k terorizmu, ale k láske voči Bohu celým srdcom a k láske voči blížnemu, zdôraznil kardinál Erdő.

O strachu Európanov povedal, že je dôsledkom nestálosti súčasnej európskej civilizácie, konzumizmu a individualizmu, ale tiež dôsledkom vonkajších hrozieb. Z týchto dôvodov, viac ako inokedy potrebuje Európa kresťanov. Cieľom stretnutia je spoločne sa zamyslieť a pracovať na hľadaní slov útechy  a povzbudenia k viditeľnejšej prítomnosti v živote spoločnosti pre katolíckych i pravoslávnych veriacich.

 

 

Zdieľať na Facebooku