Obrázok k článku

Apoštolský exarcha Ladislav Hučko oslavuje 75. narodeniny

Dnes, 16. februára, oslavuje významné životné jubileum – 75 rokov – apoštolský excharcha biskup Ladislav Hučko, ktorý stojí na čele Apoštolského exarchátu v ČR už 20 rokov.

Ladislav Hučko sa narodil 16. februára 1948 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Keď ho roku 1966 nevzali na Teologickú fakultu v Bratislave, začal štúdium experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1971. V rokoch 1973 až 1989 žil a pracoval v Bratislave, kde sa venoval štúdiám a výskumnej práci v oblasti ťažby nafty a plynu. Okrem toho sa aktívne angažoval v hnutí Focolare. V roku 1989 začal teologické štúdiá. Niekoľko mesiacov po páde totality pracoval v Katolíckych novinách ako redaktor. V rokoch 1990 až 1991 pracoval ako výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. V roku 1992 bol vyslaný do Ríma na štúdiá teológie na Lateránskej pápežskej univerzite, ktoré v roku 2000 ukončil doktorátom. Kňazskú vysviacku prijal 30. marca 1996 z rúk J. E. Mons. Slavomira Miklovša, eparchu Križevackej eparchie v Chorvátsku.

V roku 2000 po svojom návrate z Ríma začal vyučovať dogmatickú teológiu na Teologickom inštitúte v Košiciach a súčasne vykonávať duchovnú službu v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach. Je zakladajúcim členom a šéfredaktorom teologického časopisu Verba Theologica, ktorý vydávajú spoločne teologické inštitúty v Košiciach a na Spišskej Kapitule. Jeden rok pôsobil aj ako špirituál v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Zdieľať na Facebooku