Oznamy
22.04. 2018 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

23 – 27.04. 2018 – Dvovolenka.

 

29.04. 2018 – Nedeľa – Sv. Liturgia. 10:00 hod.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Peter Kiššák, gr. kat, syn rodičov Jána a Heleny rodenej Beňovej, nar. v Gelnici, bývajúci v Nitre a Ing. Petra Krivošíková, rim. Kat, dcéra  rodičov  Petra Krivošíka  a Aleny rodenej Domarackej, nar. v Galante, bývajúca v Bábe.

Ohlasujú sa: 08.04.; 15.04.; 22.04. 2018.

 

– sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba