Farské oznamy

Vianoce 2020 – program

Zrušenie bohoslužieb s okamžitou platnosťou.

Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sú od 22. decembra 2020 (utorok) zakázané všetky verejné bohoslužby. Kostoly budú zamknuté, aby nedochádzalo k stretávaniu veriacich.

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Program P. Martin Pavúk, MSC

Január

04.01. 2021 – 08:20 hod – 17:30 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

05.01. 2021 – 08:20 hod – 16:00 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

06.01. 2021 – 10:00 hod Slúži sv. Liturgiu;

07.01. 2021 – 07:30 hod – 17:30 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

09.01. 2021 – 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu;

10.01. 2021 – 10:00 hod – Slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu;

11.01. 2021 – 08:20 hod – 16:00 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

12.01. 2021 – 07:30 hod – 16:40 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

13.01. 2021 – 08:30 hod – 15:30 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

17.01. 2021 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu;

18.01. 2021 – 08:20 hod – 14:30 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin; 15:00 hod – skúška z právnickej latinčiny – KUL.

19.01. 2021 – 07:30 hod – 15:00 hod – štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

 

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.