Farské oznamy

25.09. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

28.09. 2022 – Streda – Sv. Liturgia 17:00 hod;

 

02.10. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

05.10. 2022 – Streda – Sv. Liturgia 17:00 hod;

 

09.10. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

 

Sv. spoveď pred každou sv. liturgiou a po liturgii, ak je potrebné 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

 

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

Program o. Martina Pavúka

 

01. 09. 2022 – Štvrtok – 11:00 hod – stretnutie s Peter Dian; 

02. 09. 2022 – Piatok – Brno;

03. 09. 2022 – Sobota – 08:00 hod – Brno; 14:30 hod – Nitra Svätoplukovo námestie – Podzoborské vinobranie – Požehnanie plodov zeme; 

04. 09. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 13:00 hod – Krst; 

16. 09. 2022 – Piatok – Brno;

17. 09. 2022 – Sobota – 18:00 hod – Smolenice stretnutie s rodinami. 

18. 09. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 11:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu; 12:00 hod – Veľký Lapáš; 

19. 09. 2022 – Pondelok – Bratislava;

20. 09. 2022 – Utorok – 11:00 hod – Uloženie urny;

24. 09. 2022 – Sobota – 11:00 hod – Vysluhuje sviatosť Krstu; 14:00 hod – Slúži sv. Omšu s obnovením manželských sľubov;  

25. 09. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

28. 09. 2022 – Streda – 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

30. 09. 2022 – Piatok – 18:30 hod – stretnutie s Alena Mesárošová;

01. 10. 2022 – Sobota – 11:00 hod – uloženie urny;

02. 10. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;