Farské oznamy

Ako dnes (4. mája), po stretnutí s konzíliom odborníkov oznámil na tlačovej besede s názvom „Sloboda je zodpovednosť“ predseda vlády Igor Matovič, od stredy 6. mája budú povolené verejné bohoslužby, avšak za dodržania prísnych opatrení.

Povolenie verejných bohoslužieb súvisí s uvoľňovaním opatrení proti nákaze COVID-19, pričom od stredy 6. mája sa spája druhá a tretia fázu uvoľňovania, vzhľadom na výrazné zlepšenie epidemiologickej situácie.

Hlavný hygienik Ján Mikas zároveň spresnil, že presné opatrenia budú po konzultácii s Konferenciou biskupov Slovenska zverejnené v písomnej podobe, a to najneskôr v stredu 6. mája ráno.

Pripomíname, čo bolo avizované už skôr pri plánovanom obnovení verejných bohoslužieb:

– pri vstupe bude dezinfekcia na ruky;
– povinné rúška;
– odstupy veriacich medzi sebou;
– budú označené miesta na státie;
– je zakázané podávanie rúk;
– sväté prijímanie sa podáva len do ruky, nie do úst.

 

31.05. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod – Svätá Liturgia – 13:00 hod – Krst (verejná s obmedzeniami)

 

01.06. 2020 – Pondelok – 17:00 hod – Svätá Liturgia – Sv. Trojica – (verejná s obmedzeniami)

 

07.06. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod. Svätá Liturgia – (verejná s obmedzeniami)

 

Prosba o pomoc farnosti:

Vzhľadom na danú situáciu zákazu verejných bohoslužieb, s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý sa používa na chod farnosti, vás úctivo prosíme, aby ste prispeli svojím milodarom na chrám prevodom na účet farnosti. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Program P. Martin Pavúk, MSC

 

Máj

22.05. 2020 – Piatok – 07:00 hod – slúži Sv. Liturgiu; 18:30 hod – Lehota
23.05. 2020 – Sobota – 07:30 hod – slúži Sv. Liturgiu; 14:00 hod – Nové Sady – Pohrebné obrady na evanjelickom cintoríne za zomrelého plk. Juraja Repku; 15:30 hod – Zbehy – posvätenie domu;
24.05. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži Sv. Liturgiu;
25.05. 2020 – Pondelok – 10:00 hod – Leopoldov; 13:00 hod – Trnava;
26.05. 2020 – Utorok – 13:00 hod – Pohrebné obrady za Pavla Horňáka;
27.05. 2020 – Streda – 10:00 hod – slúži zádušnú Sv. Liturgiu;
29.05. 2020 – Piatok – 19:00 hod – stretnutie;
30.05. 2020 – Sobota – 11:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu; 12:00 hod – stretnutie s Pavel Vosátka a MUDr. Lucia Kajáneková
31.05. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži Sv. Liturgiu; 13:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu; 14:00 hod – stretnutie s Alžbeta Juhászová;

 

Jún

06.06. 2020 – Piatok – 18:00 hod – Bratislava

13.06. 2020 – Sobota – Drietoma – Vysluhuje sviatosť manželstva

 

Júl

05 – 07. 07. 2020 – Nedeľa – Lysá pod Makytov

 

August

01.08. 2020 – Sobota – Chorvátsko – Vysluhuje sviatosť manželstva

 

 

Bohoslužby v priamom prenose TV Logos je možné sledovať z Baziliky Minor v Michalovciach v tomto poriadku:

Všedný deň: 7:00 Utiereň, 17:30 Pôstny moleben, Moleben k sv. Jozefovi, Krížová cesta, 18:00 Sv. liturgia (Streda a piatok) VPD

Sobota: 7:00 Utiereň, 18:00 Sv. liturgia, 19:00 Veľká večiereň

Nedeľa: 7:00 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia, 18:00 Večiereň

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.