Farské oznamy

Organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu, platí od štvrtka 25 . novembra podľa 261. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí ,

§ 4 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 261/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

e) maximálna kapacita hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu je 6 osôb,

f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu

20.11. 2021 – Sobota

 

21.11. 2021 – Nedeľa

 

23.11. 2021 – Utorok

 

28.11. 2021 – Nedeľa

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

Program o. Martina Pavúka

 

28.11. 2021 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Bratislava;

29.11. 2021 – 16:00 hod – Topoľčany

01- 03. 12. 2021 – Ľublin

04. 12. 2021 – 07:30 hod – slúži sv. Omšu v kaplnke sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša; 08:15 hod – vysluhuje sviatosť zmierenia; 18:00 hod – stretnutie s Anton a Ivana Koleňak;

05.12. 2021 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Jarok – Zúčastní sa na pohrebných obradoch;

08 – 10. 12. 2021 – Ľublin