Farské oznamy

24.04. 2021 – Sobota – 12:00 hod – Krst a myropomazanie; 13:00 hod – Sobáš Vindiš Marek a Sabína Kuruczová;

25.04. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. liturgia;

 

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Program P. Martin Pavúk, MSC

Apríl

 

01.04. 2021 – Veľký Štvrtok – 17:00 hod – slúži Sv. liturgiu Bazila Veľkého s večierňou;

02.04. 2021 – Veľký Piatok – 15:00 hod – slúži Veľkú večiereň s uložením plaščenice do hrobu;

03.04. 2021 – Veľká Sobota – 17:00 hod – slúži Sv. liturgiu Bazila Veľkého s večierňou;

04.04. 2021 – Nedeľa Páschy – 05:00 hod – slúži Utiereň Vzkriesenia;10:00 hod – slúži Sv. Liturgiu;

05.04. 2021 – Svetlý Pondelok – 10:00 hod – slúži Sv. liturgiu za zomrelého Rastislava Blahu;

07 – 09.04. 2021 – Poľsko – Katolícka univerzita Lublin;

10.04. 2021 – Vysluhuje sviatosť manželstva;

11.04. 2021 – 10:00 hod – slúži Sv. liturgiu;

12 – 23.04. 2021 – Poľsko – Katolícka univerzita Lublin;

24.04. 2021 – 14:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu; 15:00 hod – Vysluhuje sviatosť manželstva;

25.04. 2021 – 10:00 hod – slúži Sv. liturgiu;

 

 

 

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.