10.12. 2017 Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod. (za farnosť)

 

12.12. 2017 Utorok – Sv. Liturgia 17:00 hod.

 

17.12. 2017 Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod. (za farnosť).

 

Vianoce 2017

 

17.12. 2017 NedeľaSv. Liturgia 10:00 hodSv. spoveď;

 

24.12. 2017 NedeľaSv. Liturgia 10:00 hodSv. spoveď.

 

24.12. 2017 Nedeľa večerSv. Liturgia 21:00 hod.

 

25.12. 2017 PondelokSv. Liturgia 10:00 hod. prikázaný sviatok.

 

26.12. 2017 Utorok Sv. Liturgia 10:00 hod. prikázaný sviatok.

 

27.12. 2017 Streda Sv. omša 18:00 hod.posvätenie vína

 

28.12. 2017 ŠtvrtokLukov Dvor Sv. omša 16:00 hod. uvedenie Dr. Martina Pavúka do úradu predstaveného Misionárov MSC na Slovensku.

 

31.12. 2017 Nedeľa Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

01.01. 2018 PondelokSv. Liturgia 17:00 hod. prikázaný sviatok.

 

06.01. 2018 Sobota Sv. Liturgia 10:00 hod. + Svätenie vody – prikázaný sviatok.

 

07.01. 2018 Nedeľa Sv. Liturgia 10:00 hod.
ZA VŠETKÝCH DOBRODINCOV NAŠEJ FARNOSTI, BUDEM SLÚŽIŤ SV. LITURGIU 24:12. 2017 O 21:00 HOD.
– sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii.

 

Prvopiatkové spovedanie
December  – 01.12. 2017 – Piatok od 10:00 hod do 12:00 hod.