15.10. 2017 Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

17.10. 2017 Utorok – 13:00 hod – pohrebné obrady; 16:00 hod – Eucharistická adorácia; 17:00 – Sv. Liturgia

 

19.10. 2017 Štvrtok – Sv. Liturgia 17:00 hod.

 

21.10. 2017 Sobota – Krst a myropomazanie – Jasmina Kocúrová, Alexandra Mráziková, Tamara Šaková a Matej Lalík – 11:00 hod.

 

22.10. 2017 Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

– sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii.

 

Prvopiatkové spovedanie
Október  – 03.10. 2017 – Utorok od 16:00 hod do 17:00 hod.