Oznamy
24.06. 2018 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

26.06. 2018 – Utorok – Sv. Liturgia 17:00 hod.

 

29.06. 2018 – Piatok – Sv. Liturgia 17:00 hod. sv. Petra a Pavla

 

01.07. 2018 – Nedeľa – Sv. Liturgia. 10:00 hod.

 

 

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.