Apríl

01.04. 2019 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

02.04. 04. 2019 – Mimo Slovenska;

05.04. 2019 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

06.04. 2019 – 13:00 hod – Nitra – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – Poľný Kesov – predseda pohrebným obradom; 17:00 hod – slúži pohrebnú sv. Liturgiu;

07.04. 2019 – 11:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu;

10.04. 2019 – 09:00 hod – Stretnutie s Ľudovít Kurucz; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

11.04. 2019 – 09:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu, myropomazania a sviatosť manželstva.; 16:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania (birmovka);

12.04. 2019 – 09:00 hod – stretnutie s provinciálom Andreasom Steinerom; 16:00 hod – slúži ďakovnú sv. omšu za 50 rokov spoločného života Jozefa a Márie; 17:00 hod – Mojmírovce – účasť na posedení pri príležitosti 40 rokov života a uzatvorenia sviatostného manželstva Ľudovíta a Beaty.

13.04. 2019 – 08:00 hod – stretnutie s provinciálom Andreasom Steinerom a komunitou MSC;

14.04. 2019 – 11:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania (birmovka);

15.04. 2019 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom;

16.04. 2019 – 20:00 hod – Bratislava;

17.04. 2019 – 09:00 hod – Bratislava; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

20.04. 2019 – 11:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania (birmovka);

25.04. 2019 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

26.04. 2019 – 16:30 hod – predseda pohrebným obradom;

27.04. 2019 – 11:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu;