September

01.09. 2018 – 11:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu; 15:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 18:00 hod -slúži sv. omšu na Lukovom Dvore

04.09. 2018 – 13:00 hod – kontrolný deň na stavbe; 20:00 hod – Nemecko.

05.09. 2018Nemecko.

06.09. 2018 – 07:30 hod – slúži svätú omšu na LD; 09:00 hod – stretnutie s Julka a Štefan Baranec; 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

07.09. 2018 – 09:00 hod – stretnutie s Marek Adamický; 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 15:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 18:30 hod – Trnava

08.09. 2018 – 07:30 hod – slúži svätú omšu za zomrelého (+20) Alexeja; 13:30 hod – Dražovce – vysluhuje sviatosť manželstva; 15:30 hod – Trnava

09.09. 2018 – 14:00 hod – Podzoborské vinobranie – požehnáva víno a plody zeme; 18:00 – Viedeň.

10.09. 2018 – 15:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 18:00 hod – Horné Lieskové;

12.09. 2018 – 13:00 hod – Janíkovce – predsedá pohrebným obradom za zomrelého (38) Mariána; 14:00 hod – Čechynce – predsedá pohrebným obradom;

14.09. 2018 – 15:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 18:00 hod – slúži zádušnú svätú omšu za zomrelého (38) Mariána

15.09. 2018 – 11:00 hod – predsedá pohrebným obradom; 15:00 hod – stretnutie s architektkou. 19:00 hod – Nitra – slúži svätú omšu.

16.09. 2018 – 15:00 hod – Bratislava – stretnutie s laikmi MSC; 18:30 hod – Bratislava Rača. 21:30 hod – Smolenice.

17.09. 2018 – 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

18.09. 2018 – 13:00 hod – predsedá pohrebným obradom;

19.09. 2018 – 11:00 hod – Nitra – predsedá pohrebným obradom za + Máriu Letnicku; 14:00 hod – Levice – slúži zádušnú svätú omšu a predseda pohrebným obradom za + Máriu Letnicku;

20.09. 2018 – 17:00 – Nitra – slúži svätú liturgiu; 19:00 hod – mimo Slovenska.

20.09. 2018 – mimo Slovenska

21.09. 2018 – 16:00 hod – Nitra

23.09. 2018 – 10:00 – Nitra – slúži svätú liturgiu; 21:00 hod – mimo Slovenska;