Máj

01 – 06. 05. 2018 – mimo Slovenska

07.05.- 2018 – Krst

08.05. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady

10.05. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady

11.05. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – pohrebné obrady; 16:15 hod – sv. omša; 18:00 hod – manželské náuky.

12.05. 2018 – 11:00 hod – sv. omša; 13:00 hod – pohrebné obrady.

15.05. 2018 – mimo Slovenska

16.05. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – pohrebné obrady

18.05. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady

19.05. 2018 – 12:00 hod – krst a birmovka; 15:30 hod – pohrebné obrady

20.05. 2018 – 11:30 hod – Krst

23.05. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 14:00 hod – kontrolný deň na stavbe.

24.05. 2018 – 15:00 hod – Cabaj Čapor – uloženie urny.

25.05. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady.

26.05. 2018 – 12:00 hod – Krst; 17:30 hod – koncelebruje sv. omšu na Lukovom Dvore;