Program pátra Martina Pavúka, MSC

December

01.12. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

02.12. 2019 – 13:00 hod – Topoľčany – pohrebné obrady;

03.12. 2019 – 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

04.12. 2019 – 17:00 hod – slúži zádušnú sv. omšu za  zomrelú Annu Mesarošovú;

05.12. 2019 – 16:00 hod – Bratislava;

06.12. 2019 – 11:00 hod – pohrebné obrady za Oliu Rudnu; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

07.12. 2019 – 10:00 hod – pohrebné obrady za zomrelého bezdomovca; 11:30 hod – slúži sv. omšu pre laikov MSC na Slovensku;

08.12. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu; 15:00 hod – Dunajská Streda;

09.12. 2019 – 12:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

11.12. 2019 – 10:00 hod – vysluhuje sviatosť zmierenia;

15.12. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – slúži sv. omšu spojenú s krstom Jakuba Kapalu;