MAREC

02.03. 2018 – 18:00 hod – sv. omša pre účastníkov DC – Lukov Dvor

03.03. 2018 – 10:00 hod – účasť na valnom zhromaždení Nitrianskej kráľovskej vínnej ceste; 15:00 hod – pohrebné obrady.

05.03. 2018 – 15:00 hod -pohrebné obrady; 18:00 hod – sv. omša

06.03. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady

07.03. 2018 – 13:00 hod -pohrebné obrady; 14:00 hod – kontrolný deň na stavbe domu Kána; 15:00 hod – pohrebné obrady.

09.03. 2018 – 18:30 hod – sv. omša; 19:30 – manželské náuky

10.03. 2018 – 14:00 hod – Krst a birmovka

11.03. 2018 – Bratislava

12.03. 2018 – 13:30 hod – stretnutie s MSC na Slovensku; 15:00 hod – pohrebné obrady

13.03. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – pohrebné obrady

14.03. 2018 – 11:00 hod – pohrebné obrady; 13:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – pohrebné obrady

16.03. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady

22.03. 2018 – 10:00 hod – nahrávanie pre RTVS