August

02.08. 2017 – stretnutie s Mark Day a Zuzana Hrúzová; 11:00 hod – pohrebná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi za zomrelú Veroniku (+30)

05.08. 2017 – Fulianka – Krst a myropomazanie

07.08. 2017 – 15:00 hod – pohrebné obrady

08.08. 2017 – 13:00 hod – Krematórium Nitra – pohrebné obrady; 15:00 hod – Krematórium Nitra – pohrebné obrady

09.08. 2017 – 11:00 hod – Krematórium Nitra – pohrebné obrady; 13:00 hod – Krematórium Nitra – pohrebné obrady; 15:00 hod – Mesto Nitra – pohrebné obrady; 17:00 hod – Krematórium Nitra – pohrebné obrady

10.08. 2017 – 15:00 hod – Nitra – pohrebné obrady

12.08. 2017 – 10:00 hod – Nitra – Pohrebná sv. omša; Jelšovce – 19:00 hod – sv. omša

13.08. 2017 – Jelšovce – 07:30 hod – sv. omša

18.08. 2017 – 09:00 hod – Nitra – pohrebné obrady; 16:00 hod – pohrebná sv. omša + uloženie urny na párovskom cintoríne.

19.08. 2017 – Nitra – 12:00 hod – Sv. omša; Jelšovce – 19:00 hod – sv. omša

20.08. 2017 – Jelšovce – 07:30 hod – sv. omša

21.08. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady

23.08. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 18:00 hod – Nitra – Krst a myropomazanie

26.08. 2017 – Jelšovce – 15:30 hod – sobášna sv. omša (v anglickom jazyku)

27.08. 2017 – Jelšovce – 07:30 hod – sv. omša

September

12.09. 2017 – Budapešť

13.09. 2017 – 09:00 hod – UKF Nitra