November

01.11. 2017 – 16:00 hod – stretnutie s provinciálom p. Andreas Steiner, MSC

02.11. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady

03.11. 2017 – 09:00 hod – stretnutie s provinciálom p. Andreas Steiner, MSC; 12:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – pohrebné obrady.

04.11. 2017 – 11:00 hod – sv. omša

05.11. 2017 – 13:00 hod – Bratislava

06.11. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 18:00 hod – Nitra – posviacka vína – Vino Nitra

09.11. 2017 – 19:00 hod – stretnutie s Jozef Čupoň

10.11. 2017 – 11:00 hod – Nitra – pohrebné obrady; 15:30 hod – Krškany – Pohrebné obrady

11.11. 2017 – 15:00 hod – Janíkovce – pohrebné obrady.; 17:00 hod – Topoľčany.

13.11. 2017 – 08:15 hod – UKF – stretnutie s doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD; 15:00 hod – pohrebné obrady.

14.11. 2017 – 15:00 hod – pohrebné obrady

15.11. 2017 – 15:00 hod – pohrebné obrady

16.11. 2017 – 09:30 hod – stretnutie s architektom Martinom Dulikom; 13:00 hod – pohrebné obrady

20.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

21.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

22.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

23.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

24.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

25.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

26.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

27.11. 2017 – 18:30 hod – sv. omša – karmelitánsky kláštor.

December

06.12. 2017 – 17:00 hod – sv. Liturgia a stretnutie s deťmi gréckokatolíckej farnosti Nitra – sv. Mikuláš

08.12. 2017 – stretnutie laikov MSC – Lukov Dvor

09.12. 2017 – sľuby laikov MSC – Lukov Dvor

10.12. 2017 – 08:00 hod – Sv. omša.