Program pátra Martina Pavúka, MSC

Február:

02.02. 2020 – 12:30 hod – stretnutie s Ľudovít Kurucz a Marcel Kudry; 19:30 hod – Stretnutie s P. Andreas Steiner;

03 – 04.02. 2020 – Badín;

04.02. 2020 – 17:00 hod – sv. Liturgia za zomrelú Alicu;

05.02. 2020 – 10:00 hod – stretnutie s Šimon Vontorčík a Anna Gocmanová; 15:00 hod – slúži sv. Liturgia;

07.02. 2020 – 13:30 hod – uloženie urny;

09.02. 2020 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgia;11:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu;

11.02. 2020 – 10:00 hod – 12:00 hod – vysluhuje sviatosť zmierenia na DC; 18:00 hod – slúži sv. Omšu na DC;

12.02. 2020 – 10:30 hod – 12:00 hod – vysluhuje sviatosť zmierenia na DC; 18:00 hod – slúži sv. Omšu na DC;

13.02. 2020 – 09:00 hod – pohrebné obrady v gréckokatolíckom obrade za zomrelého bezdomovca; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

14.02. 2020 – 17:00 hod – Smolenice – spoločná večera s rodinami na deň sv. Valentína;

15 – 18. 02. 2020 – Mimo Slovenska;

19.02. 2020 – 09:00 hod – príhovor na občianskom pohrebe za + Lukáša (26 rokov); 14:00 hod – Nedanovce – pohrebné obrady za zomrelého + Jozefa Gajdoša;

20.02. 2020 – Altenburg (Nemecko)

21.02. 2020 – Altenburg (Nemecko) – Vedecká konferencia;

22.02. 2020 – Prešov – Vedecká konferencia; Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska; prednáška: Situácia povojnového školstva v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve;

22.02. 2020 – 20:00 hod – Trnava;

23.02. 2020 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;