Október

02.10. 2017 – 11:00 hod – Nitra – stretnutie s firmou JAS Žilina; 17:00 hod – pohrebná sv. omša

04.10. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

05.10. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

06.10. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

07.10. 2017 – 10:00 hod – Pohrebná sv. omša; 11:30 hod – stretnutie s Petra Vorosová; 15:00 hod – Nitra – Krst Filip Baranovič

08.10. 2017 – 11:30 hod – Nitra – uloženie urny

09.10. 2017 – 16:00 hod – Nitra – uloženie urny

10.10. 2017 – 18:00 hod – stretnutie s Mr. Christopher Smith

11.10. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 17:00 hod – Lukov Dvor – sv. omša.

12.10. 2017 – 18:30 hod – stretnutie s Martina Adeline Kocúrová

13.10. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady

16.10. 2017 – 17:00 hod – pohrebná sv. omša

17.10. 2017 – 13:00 hod – pohrebné obrady

18.10. 2017 – 18:00 hod – pohrebná sv. omša

21.10. 2017 – Nitra – Krst a myropomazanie – Matej Lalík, Tamarka Šaková, Alexandra Mráziková a Jasmina Kocúrová.

29.10. 2017 – Nitra – Krst a myropomazanie – Adam Mareček

November

20.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

21.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

22.11. 2017 – Poľsko – Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského

23.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

24.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

25.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi

26.11. 2017 – Verona – Taliansko – Festival sociálnej náuky Cirkvi