Január

01.01. 2018 – stretnutie s Viktor Kučerka.

02.01. 2018 – Bratislava.

05.01. 2018 – 10:00 hod – stretnutie s provinciálnou predstavenou sestier FDNSC

06.01. 2018 – stretnutie s Viktor Kučerka.

08.01. 2018 – Bratislava.

09.01. 2018 – Prešov

10.01. 2018 – 09:00 hod – Nitra – Lukov Dvor – Kontrolný deň na stavbe; 14:00 hod – Janíkovce – pohrebné obrady.

11.01. 2018 – 15:00 hod – Nitra – pohrebné obrady (+ Pavel – 67 rokov); 18:00 hod – pohrebná sv. liturgia.

13.01. 2018 – 11:00 hod – Malé Chyndice; 15:00 hod – Nitra – pohrebné obrady (+ Peter – 42 rokov); 16:00 hod. sv. omša

14.01. 2018 – 12:30 hod – Jarok; 18:30 hod – stretnutie s provinciálnou predstavenou sestier FDNSC

17.01. 2018 – 15:00 hod – Nitra – pohrebné obrady

19.01. 2018 – 11:30 hod – Nitra – slúži sv. omšu v zariadení pre kňazov v dôchodkovom veku – Promeritae Quieti sv. Svorada.