August

02.08. 2019 – Vinodol;

03.08. 2019 – Nitrianske Rudno;

04.08. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

05.08. 2019 – 09:00 hod – stretnutie s o. Juraj Moščák; 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

06.08. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

07.08. 2019 – 11:00 hod – stretnutie s administrátorom MSC na Slovensku p. Jozefom Hegglinom;

10.08. 2019 – Smolenice;

11.08. 2019 – Senec;

12.08. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

17.08. 2019 – 12:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu;

18.08. 2019 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 11:30 hod – vysluhuje sviatosť Krstu; 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť Krstu a Myropomazania (birmovka); 15:00 hod – Smolenice

19.08. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 18:30 hod – slúži sv. Omšu na DC;

20.08. 2019 – 09:00 hod – stretnutie s o. Viktor Kučerka; 13:00 hod – pohrebná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

21.08. 2019 – 14:00 hod – Janikovce – pohrebná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi;

23.08. 2019 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

23 – 26.08. 2019 – Dovolenka;