November

01.11. 201810:00 hod – slúži sv. liturgiu

02.11. 2018 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom; 20:00 hod – Prešov

03.11. 2018 – 10:30 hod – Proč – slúži svätú omšu a následne sa zúčastní na oslave 70 rokov života.

05.11. 201817:00 hod – Posviacka vína 

06.11. 2018Nitra

07.11. 201810:00 hod – Slúži sv. omšu v Cíferi. 13:00 hod – Rakúsko;

08.11. 2018 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – predseda obradu uloženia urny; 17:00 hod – slúži svätú Liturgiu;

09.11. 2018 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

10.11. 2018 – 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 12:00 hod – Veľký Lapáš – požehnáva dom;

11.11. 2018 – 10:00 hod – slúži svätú Liturgiu;13:00 hod – Dunajská Lužná

12.11. 2018 – 18:30 hod – slúži svätú omšu;

13.11. 2018 – 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

14.11. 2018 – 11:00 hod – prednáša na UKF; 14:00 hod – Kontrolný deň na stavbe domu Kána;

15.11. 2018 – 10:00 hod – stretne s Ing. Jozef Demel; 11:00 hod – predseda pohrebným obradom; 14:00 hod – stretnutie s Mgr. Miroslava Režná, PhD; 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

16.11. 2018 – 15:00 hod – predseda pohrebným obradom;

18.11. 2018 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

19.11. 2018 – 13:00 hod – predseda pohrebným obradom;

21.11. 2018 – 10:00 hod – stretnutie s Mons Jozef Krištof;