Júl

02.07. 2018 – 08:00 hod – UKF; 15:00 hod – pohrebné obrady za + Ladislav Sedlaček; 19:00 hod – Puchov

03.07. 2018 – Kontrolný deň na stavbe

04.07. 2018 – 15:00 hod – pohrebné obrady;. 19:30 hod – Báb

05.07. 2018 – 08:30 hod – stretnutie s arcibiskup Ján Babjak SJ; 19:30 hod – stretnutie s Miroslava Režná

06.07. 2018 – 09:00 hod – stretnutie s architektom; 19:00 hod – Veľké Zálužie

07.07. 2018 – 10:00 hod – Krst; 12:00 hod – Krst; 17:00 hod – pohrebná sv. omša za + Ingrid

08.07. 2018 – 16:00 hod – stretnutie s provinciálnou predstavenou kongregácie služobníc Ducha Svätého

09.07. 2018 – 10:00 hod – pohrebné obrady

10.07. 2018 – 08:30 hod – UKF; 15:00 hod – pohrebné obrady; 19:00 hod – Veľké Zálužie

11.07. 2018 – Kontrolný deň na stavbe

12.07. 2018 – 11:00 hod – pohrebné obrady CBA; 15:00 hod – pohrebné obrady; 16:30 hod – Veľké Zálužie

14.07. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady

16.07. 2018 – 13:00 hod – pohrebné obrady; 14:00 kontrolný deň na stavbe.