Obrázok galérie

Pastiersky list arcibiskupa Jána Babjaka, SJ o podávaní Eucharistie deťom

Uvedenie novej liturgickej praxe do života metropolie Drahí bratia a sestry, kňazi a veriaci! Zo srdca vás všetkých pozdravujem. Obraciam sa na vás pastierskym listom pri uvedení novej liturgickej praxe do života metropolie – podávania Najsvätejšej Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Táto starodávna východná prax sa počas dvesto rokov existencie Prešovského biskupstva u nás nepraktizovala. V duchu Druhého vatikánskeho…