Obrázok článku

Bratislavská eparchia rastie. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 má takmer 30.000 veriacich

Podľa dnes zverejnených údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa konalo od 15. februára do 31. marca 2021 (resp. asistované sčítanie od apríla do októbra 2021)  sa najviac obyvateľov – z celkového počtu 5 449 270 – prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu: 56 % obyvateľov (3 038 511). Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa 218 235 obyvateľov, čo tvorí…

Obrázok galérie

1. Január – Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Obrezanie Pána patrí medzi veľké sviatky v gréckokatolíckej cirkvi. Mužská obriezka praktizovaná rozličnými národmi sa pri Hebrejoch stala znakom začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy a podriadenosti zákonu. Prvou obriezkou, ktorú nám dosvedčuje Biblia, je Abrahámova obriezka (Gn 17). Boh prikázal Abrahámovi: „Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete mäso svojej predkožky a bude…