Obrázok k článku

Polstoročie gréckokatolíckeho Slova

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity a redakcia časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Slovo zorganizovali v dňoch 28. februára a 1. marca v Prešove vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Slovo – časopis Gréckokatolíckej cirkvi – minulosť a vízie.

Podujatie sa uskutočnilo ako vedecká časť osláv 50. výročia vydania nultého čísla časopisu 14. februára 1969. Jeho vzácnym hosťom bol apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Slávnosti sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický eparcha Milan Chautur CSsR. Hostia zo Slovenska i zahraničia predstavili svoj pohľad na históriu časopisu a osoby, ktoré ho viedli. Zároveň priblížili i iné kresťanské periodiká. Poobede prednášajúci rozoberali najmä obsahovú štruktúru časopisu Slovo v minulosti i súčasnosti a predostreli svoje vízie pre tento časopis.

Oslavy výročia však začali ešte pred samotnou konferenciou. Hostí na pôde fakulty po jej dekanovi Petrovi Šturákovi a cirkevných predstaviteľoch pozdravil aj štátny tajomník Ministerstva školstva Peter Krajňák, ktorý zároveň odovzdal časopisu svoj dar. Časopis dostal pamätné listy od ministerky kultúry Ľubice Laššákovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej. Zároveň bola časopisu Slovo udelená medaila Prešovského samosprávneho kraja.

Po úvodných príhovoroch bola udeľovaná Cena Emila Korbu, ktorú udeľuje redakcia časopisu a jeho vydavatelia. Cena bola tohto roku udelená Petrovi Borzovi, tvorcom Gréckokatolíckeho magazínu a tvorcom dokumentárneho filmu Gojdič. Láska nadovšetko. Mimoriadne bola udelená táto cena aj Spolku svätého Vojtecha, ktorý vydával časopis v rokoch 1969 – 1999 a časopisu Prameň, ktorý minulý rok oslávil 25. výročie svojho založenia. Pred konferenciou bola premiéra dokumentárneho filmu Slovo – miesto stretnutia, na ktorého príprave spolupracovala najmä dvojica Juraj Gradoš a Pavol Kocan.

Popoludní sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo slávnostné zasadnutie redakčnej rady, po ktorom nasledovala slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove obklopení štyridsiatimi kňazmi slávili prešovský metropolita a apoštolský nuncius. V jej závere šéfredaktor časopisu ocenil spolupracovníkov, ktorí v posledných desiatich rokoch zväčša nezištne pracovali pri tvorbe a šírení časopisu.

Nasledujúci deň 1. marca sa v dopoludňajších hodinách na pôde fakulty uskutočnilo niekoľko workshopov pre základné, stredné a vysoké školy v Prešove a okolí. Workshopy boli zamerané najmä na kvalitnú tvorbu časopisu počnúc ideou, cez redakciu, spravodajstvo, fotografiu až po grafiku a DTP.

Zdieľať na Facebooku