Obrázok k článku

Novoročné prianie

Drahí veriaci, dnes  na sviatok Obrezania nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista začíname Nový rok. Máme pred sebou 365 dní života. To je dar Boží a veľký poklad. Príslovie hovorí: „Čas sú peniaze“. V skutočnosti sú to nielen peniaze, ale čosi viac. To je aj šanca na náš duchovný vývoj, to je možnosť vykonať mnoho dobrých skutkov pre naše rodiny a pre iných ľudí, s ktorými sa stretneme v živote. Tieto hodnoty nepodliehajú devalvácii ako peniaze. Peniaze zanecháme pri bráne večnosti, ale dobré skutky pôjdu spolu s nami.

Čas však môže byť aj strateným, premárneným pokladom. Svedomie nám hovorí, že mnohí tento poklad stratili v uplynulých rokoch alebo ho nesprávne využili, ba dokonca zle. Rozumu i svedomie nám hovoria, aby sme zanechali to, čo nebolo dobré v starom roku, za čo sa teraz hanbíme. Avšak nie všetko bolo zlé v uplynulom roku. Nie sme pesimisti, ktorí vidia v čiernych farbách uplynulých dvanásť mesiacov. Mnoho vecí určite môžeme ponechať do budúcnosti. Čo zavrhnúť, a čo ponechať? Na túto otázku nám odpovie Ježiš, keď si posvietime lúčom svetla Evanjelia na náš život a keď v tomto svetle prehodnotíme celý uplynulý rok. Nový rok je časom, ktorý zodpovedá náprave nášho života a plánov do budúcnosti.

Naše rozhodnutie vložme do matkiných rúk Márie s prosbou, aby ich odovzdala jej Synovi i s prosbou o pomoc vo všetkom konaní v novom roku. Sami sme slabí, zabúdame často na svoje rozhodnutia. Naše omyly v uplynulom roku vo veľkej miere vyplývajú z toho, že sme príliš veľmi rátali so svojím rozumom a vlastnými silami. Poučení týmito skúsenosťami budeme sa usilovať v budúcnosti žiť i pracovať s Ježišom.

Všetkým farníkom, ale aj všetkým ľuďom na Slovensku požehnaný a pokojný Nový rok 2022 prajem.

 

o. Martin Pavúk

Zdieľať na Facebooku