Obrázok k článku

Kňazský deň eparchie

V dňoch 16. – 17. septembra 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici konal kňazský deň Bratislavskej eparchie.

Na úvod vladyka Peter Rusnák privítal všetkých kňazov a vyjadril im poďakovanie za to, že prišli aj v týchto pohnutých časoch korona-krízy, keď si kladieme otázku, ako to všetko zvládať. Program prvého dňa bol venovaný permanentnej formácii, v rámci ktorej odzneli dve prednášky doc. ThDr. Štefana Paločka, PhD. V prvej sa venoval kritériám autentickosti Kristovej blahozvesti a poukázal na úrad pápeža, ako garanta katolíckej viery. V druhej poobedňajšej prednáške sa zameral na teológiu ospravodlivenia.

Ďalšia časť bola venovaná liturgickým sláveniam v miestnej kaplnke, kde kňazi na čele s eparchiálnym biskupom slávili spoločne sv. liturgiu a po večeri sa spoločne pomodlili večiereň. V jej závere zablahoželal o. Igor Cingeľ v mene eparchiálneo duchovenstva vladykovi Petrovi Rusnákovi k okrúhlemu životnému jubileu 70-rokov, ktoré nedávno oslávil a venovali mu darček – mitru zelenej farby.

Druhý deň stretnutia sa začal modlitbou utierne a pokračoval pracovným zasadaním, na ktorom sa preberali aktuálne administratívne, pastoračné a liturgické záležitosti. Stretnutie vyvrcholilo slávením Eucharistie v miestnej kaplnke.

Zdieľať na Facebooku