Televízny mediálny projekt LOGOS vznikol v srdciach veriacich ľudí, ktorým nie sú ľahostajné posolstvá kresťanského učenia. Ľudí, ktorí sa rozhodli popasovať s výzvou ako priblížiť krásu východného obradu a tak prispievať k zvyšovaniu kresťanského sebavedomia a hrdosti.

LOGOS súčasne mapuje zaslúžilú činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a v zahraničí. Spracováva pre Vás kresťanské relácie a prináša živé prenosy zo svätých liturgií z chrámov a pútnických miest. Veľká vďaka patrí nadovšetko Bohu, ale aj priaznivcom tohto projektu. Spojením síl došlo k premene dobrej myšlienky, na reálny čin.

Prinášame Vám priame prenosy z pútnických miest a chrámov.

Živé prenosy sú jedinečnou možnosťou priamej duchovnej účasti na každodenných liturgiách, modlitebných obradoch a sláveniach pre všetkých, ktorí sa ich nemôžu osobne zúčastniť.

Televízia LOGOS Vám ponúka naživo a vo východnom obrade – Svätá liturgia, Večiereň, Utiereň, Ruženec, Eucharistická adorácia, Moleben, Krížová cesta, Korunka Božieho milosrdenstva, Modlitba tretej hodinky, Časy, Modlitby uzdravenia – oslobodenia a exorcizmu , Akatist požehnania rodín, Parastas, rôzne prednášky a ďalšie.

Vyberte si v Programe z ponuky.