Obrázok pre homílie

Zostúpenie Svätého Ducha 2019

Bratia a sestry, stretávame sa dnes v tomto chráme, aby sme oslávili sviatok Svätého Ducha. Ide o sviatok tretej osoby Svätej Trojice – teda Boha Svätého Ducha.

Je fakt, že dnešný človek svoju existenciu a vieru v nejednom prípade zredukoval len na to, čo vidí, čo má pred očami, čoho sa môže dotknúť, čo môže vlastniť a podobne. Veriť v neviditeľný – duchovný svet modernému človeku príde ako niečo absolútne zastarané a prekonané. Vplyvom osvietenstva, sme sa začali viac zameriavať na logické myslenie, čo je iste chvályhodné, pretože to viedlo k významným objavom vo vede a technike, ktoré nám dodnes uľahčujú život. No súčasne sme duchovné veci potlačili do úzadia ako prežitok, ako niečo nepotrebné.

Pravda je však taká, že existencia duchovného sveta nekončí len preto, že my sme v ňu prestali veriť. Duchovno tu je a obklopuje nás, či už to my prijímame a veríme tomu, alebo nie. Tak to napokon ako kresťania vyznávame aj vo vierovyznaní: „Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných …“   Často zvykneme hovorť, že sú veci medzi nebom a zemou… Áno, pravda je taká, že to duchovno tu naozaj je. A môže byť dobré i zlé, pozitívne i negatívne.

O veciach medzi „nebom a zemou“ o duchoch, dokonca o ich “skúmaní” píše aj apoštol Ján: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha…

…skúmajte duchov… Znie vám to zvláštne? Smiešne? Sú azda všade okolo nás nejakí duchovia? Čo vlastne má apoštol Ján na mysli, keď píše o duchoch?

Možno nám jeho slová budú zrozumiteľnejšie, keď namiesto slova „duch“ použijeme slovo „vplyv“. Vymyslených duchov, či skôr strašidiel  z rozprávok sa báť nemusíme. Ale keď je reč o vplyvoch a o tom, čo na nás vplýva, či pôsobí, tam musíme zbystriť svoju pozornosť. Slovo “vplyv” totiž veľmi dobre opisuje, o čo sa jedná. Vplyv – to je niečo, čo plynie. To je niečo, čo plynie do nás, čo nás nejakým spôsobom formuje v dobrom alebo zlom slova zmysle. To, čo do nás plynie, sa pritom nedeje samo od seba. Vždy za tým niekto stojí – ľudia, rodičia, učitelia, kňazi, kamaráti, médiá,  prostredie, alebo aj duchovné sily – to všetko do nás môže prenikať a ovplyvňovať nás. Niekedy dokonca omnoho hlbšie než si vieme predstaviť.

Niektorý duch, resp. vplyv, to s nami myslí dobre. Niektorý nie. Preto apoštol Ján píše: Skúmajte, skúšajte duchov! Pozorne sledujte, čo do vás plynie a ako sa to prejavuje na vašich názoroch, na vašom správaní, na postojoch, na morálnych hodnotách, či životných prioritách! Ináč povedané: ako vás to ovplyvňuje?

Ako sa vlastne dajú skúmať duchovia? Skúmať duchov môžeme pomocou dvoch otázok: Odkiaľ? a Kam? Odkiaľ ten vplyv pochádza? Z lásky? Z Božieho stvoriteľského poriadku? Z Jeho vôle? Alebo nie? A kam ma to ako človeka posúva? Posúva ma to v kresťanskom raste? Rastiem tým kvalitatívne ako človek? Posúva ma to krok za krokom k veľkému cieľu, ktorým je večnosť? Pokiaľ áno, takémuto vplyvu sa rád otvorím. Pokiaľ nie, potom mu nedovolím, aby do mňa plynul a ovplyvňoval ma.

Bratia a sestry, prečo toto všetko hovorím? Pretože sviatky Svätého Ducha nie sú len o veľkom Dare, ktorý bol na učeníkov zhromaždených v Jeruzaleme zoslaný. Áno, je to podstata tohto sviatku. No tento sviatok je aj o tom, akým duchom a akým vplyvom sa otvárame my a čomu vo svojom živote dávame priestor. Prosme preto o múdrosť Svätého Ducha, aby nám On sám pomáhal robiť selekciu vplyvov, ktorým je každý jeden z nás deň čo deň vystavený.

Zdieľať na Facebooku