Obrázok k článku

Vianoce – 26.12. 2017

Bratia a sestry!

Dobrá správa nás dokáže povzbudiť, vie nám dodať nádej, dokáže vyčarovať na našej tvári úsmev, dokáže nás naplniť pocitom istoty a radosti…

Takúto radosť a nádej priniesla aj nám vianočná zvesť, ktorú zvestoval anjel. Iba nedávno sme počuli: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Lk. 2, 10 – 11) Táto správa je plná radosti. Radosti z Božej lásky, ktorú nám Boh dáva, ktorá sa dotýka ľudských sŕdc a ktorá mení ľudské životy.

Naopak, ak sa dozvieme nejakú nepríjemnú správu, sme nešťastní, sklamaní, vystrašení… náš život sa zmení – stratíme istotu, radosť…

Takúto správu sme počuli v dnešnom evanjelium. Anjel, ktorý prednedávnom zvestoval radostnú zvesť, teraz zvestuje správu, ktorá naplnila strachom a neistotou Jozefa i Máriu, tých, ktorí sa starali o dieťatko – o Ježiša. Anjel Jozefovi vo sne zvestoval: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ (Mt 2, 13)

Jozef, Mária i dieťatko potrebovali pomoc, potrebovali ochranu, ktorá ich zachráni pred krutým kráľom Herodesom. Iste to nebola radostná situácia, pretože ich budúcnosť bola neistá, ale predsa – aj v tejto situácii bol dôvod k radosti. K radosti, pretože pomoc pre Božieho Syna nemeškala. Evanjelium vydáva svedectvo o tom, že Boh konal. Jozef, ktorý poslúchol anjelov príkaz a utiekol s Máriou aj s dieťatkom, dôveroval Bohu, uveril tomu, že aj táto zlá a ťažká situácia sa môže dobre skončiť. Veril, že neistotu a strach, ktorý cítil, dokáže nahradiť nádej a bezpečnosť. Veril v to, že aj cez ťažkosti môže on so svojou rodinou prejsť k radosti. A tak sa aj skutočne stalo.

Bratia a sestry, aj v našom živote často nastanú situácie, kedy sa cítime bezbranní, neistí, ustarostení. Neraz sa dostaneme do ťažkostí a sme odkázaní na pomoc niekoho iného. Otázkou je, odkiaľ očakávame pomoc?

Je dobré si uvedomiť, že aj v ťažkej chvíli je Boh pri nás. On chce byť našou pomocou. On chce byť tým Priateľom, za ktorým môžeme prísť v každej situácii svojho života. On chce byť ochranou v našom živote, aby sme sa necítili sami, aby sme sa necítili neistí a bezbranní. Aj v ťažkostiach chce byť pri nás, a previesť nás cez búrky v živote, pretože s každým jedným z nás má svoj plán.

Tak to bolo aj v živote Ježiša – Boh mal s Ním konkrétny plán. On nemal zomrieť vtedy za vlády kráľa Herodesa, ale v inom čase. A ako sme to počuli v evanjeliu, (por. Mt 2, 16-18) Boží Syn sa zachránil.

Určite nás napadne otázka: Prečo? Prečo to Boh dopustil? Odpovedať na tieto otázky nie je ľahké, ale máme istotu, že každá situácia je v Božej moci. Môžeme si byť istí, že Boh, ktorý zachránil svojho Syna, pozná aj naše ťažkosti a problémy. Možno aj nám sa dejú nepríjemné veci, ale dôležité je, aj v takýchto situáciách vidieť ďalej. Nehľaďme len na to, kedy a  ako sa to stalo… ale hľaďme ďalej a položme si otázku: Čo tým chce Pán Boh povedať práve mne? On ďalej vidí… Aj v najväčších ťažkostiach si môžeme byť istí Božou prítomnosťou a starostlivosťou. Môžeme si byť istí, že Boh má s nami svoje plány. Jeho ochranná ruka nás dokáže previesť všetkými ťažkosťami. Dôležitá je však naša dôvera, taká akú mal aj Jozef. Nebojme sa dôverovať.

Tak, ako sa za čias kráľa Herodesa Boh postaral o Jozefa, Máriu a Ježiša (por. Mt 2, 20), tak sa postará aj o nás. Len mu dôverujme a spoliehajme sa na neho.

Bratia a sestry, novonarodený Kristus nám dnes chce odovzdať jednu dobrú správu. Tá správa znie: „Neboj sa! Lebo Boh najlepšie vie, čo je pre teba dobré. On najlepšie pozná úmysly, ktoré má s tebou – úmysly, ktoré smerujú k šťastiu a blahu. Úmysly, ktoré smerujú k pokoju a radosti. Neboj sa! Lebo Boh aj v ťažkostiach je pri tebe! On ťa vie aj z ťažkostí  priviesť do radosti. Len Mu dôveruj! Len sa mu zver! Len poď za Ním, ak ťa niečo trápi a ťaží. On ti pomôže! Pretože, tak ako sa On postaral o mňa – jeho Syna, tak sa postará aj o teba.

Zdieľať na Facebooku